Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bazı Kadın Araştırmacıların Tefsir Bilimine Katkıları (Türkiye Örneği)

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 251 - 267, 20.06.2023

Öz

Kadınların tefsir çalışmaları, Kur’an’ın yorumlanmasıyla ilgili olarak kadınların yapmış olduğu çalışmaları ifade eder. Tarihte pek çok kadın, tefsir çalışmaları yapmış ve farklı yorumlar ortaya koymuştur. Hz. Peygamber ilim öğrenmenin farz olduğunu ifade ederken kadınları da zikretmektedir. Zira Hz. Peygamber’in bir çok işte eşlerine danışması da İslam’da kadınlara verilen değeri göstermekle beraber erkeklerin başarı kazanmasında önemli derecede etkili olduklarını göstermektedir. Türkiye’de gerek akademi alanında gerekse akademi dışındaki kadınların çalışmaları istenilen düzeyde değilidir. YÖK’ün resmi sitesinde akademi alanında kadınların sayısı 85 bin 402’dir. Bu oranın içerisinde İlahiyat alanındaki kadın sayısı ise 1063’tür. Erkeklerin sayısı 3835’tir. Tefsir bilim dalında ise toplam 495 akademisyen yer alırken bunların 85 tanesi kadındır. Kadınların akademide ve akademi dışında tefsir bilimi üzerine önemli çalışmalar yapmışlardır. Fakat tefsir bilimine yaptıkları katkı erkeklerin çalışmalarına oranla istenilen düzeyde değildir. Biz de bu makalede Türkiye’deki kadınların tefsir bilimi üzerine yaptıkları çalışmaları ele alarak anatilik değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız.

Contributions of Some Women Researchers to the Science of Tafsir (The Case of Turkey)

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 251 - 267, 20.06.2023

Öz

Women’s exegesis refers to the work done by women in relation to the interpretation of the Qur’an, the holy book of Islam. Many women in history have done tafsir studies and put forward different interpretations. The Prophet also mentions women when he states that it is obligatory to learn knowledge. The fact that the Prophet Muhammad consulted his wives in many wrks shows the value given to women in Islam and shows that men are significantly effective in achieving success. In Turkey, the work of women both in the field of academia and outside the academy is not at the desired level. On the official website of YÖK, the number of women in the field of academia is 85 thousand 402. Within this ratio, the number of women in the field of Theology is 1063. The number of males is 3835. In the field of tafsir, there are a total of 495 academicians, 85 of whom are women. Women have done important work on the science of exegesis in academia and outside academia. However, their contribution to the science of exegesis is not at the desired level in terms of numbers. In this article, we will try to make analytical evaluations by discussing the studies of women in Turkey on the science of exegesis.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nihat Demirkol 0000-0001-5929-8161

Erken Görünüm Tarihi 14 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirkol, N. (2023). Bazı Kadın Araştırmacıların Tefsir Bilimine Katkıları (Türkiye Örneği). Genç Mütefekkirler Dergisi, 4(1), 251-267.

       28263   27502      30620         27067    19954             1997821702 21727 28414


31134