Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Effect in Sports Organizations

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 43 - 52, 30.04.2021

Öz

Emerging in Wuhan, China in December 2019 and becoming major health problem by causing the
death of hundreds of thousands of people in the 21st century, the Covid-19 (2019-nCoV) pandemic has
taken the entire world by storm. In addition to its effects in health and social areas, Covid-19 has
caused many changes in the commercial, economic and sporting worlds. Due to the density of the
audience and the scope and diversity of the activities, the sports sector attracts great attention from
all segments of society. In line with the directives of the World Health Organization (WHO), national
and international sports organizations, sports federations and sports clubs have taken serious
precautions during the epidemic. This study seeks to review the situation of sports events both at
the national and international levels during the Covid-19 pandemic. The research was carried out
following the scanning method. The universalization of the epidemic caused the postponement and /
or cancellation of the Olympics, World Championships, federation and club events, and national and
regional events. As a result, underlying reason for postponing or cancelling of sports events is health,
while the cancellation of sports events also affects the sports industry economically.

Kaynakça

 • Acharya, R. ve Porwal, A. (2020). A vulnerability index for the management of and response to the Covid-19 epidemic in India: an ecological study. Lancet. 8 (9), 1142-1151.
 • Atalı, L., Altuntaş, T. ve Tarım, T. (2020). Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde büyükşehir belediyelerinin spor ve fiziksel aktiviteye yönelik hizmetlerinin ı̇ncelenmesi. Focuss Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi. 1(1):46-64.
 • Aygün, M. ve Ünal, M. (2020). Covid-19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Special Issue on COVID 19), 195-203.
 • Covid. (2020). Covid-19 yeni koronavirüs hastalığı. [https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/]. (Erişim 28.08.2020).
 • CU. (2020). Council of the european union. [https://www.consilium.europa.eu/media/44622/st08926-en20.pdf]. (Erişim 12.09.2020).
 • Drewes, M., Daumann, F. ve Follert, F. (2020). Exploring the sports economic impact of Covid-19 on professional soccer, Soccer & Society. 1-13.
 • Global Situaiton. (2020). WHO coronavirus disease (covıd-19) dashboard. [https://covid19.who.int]. (Erişim 09.09.2020).
 • Gorbalenya, A. E., Baker, S, C., Baric, R. S. ve diğerleri (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses-a statement of the Coronavirus Study. PubMed.
 • Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının spor organizasyonlarına etkisi ve sporda normalleşme süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X. ve diğerleri (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 395 (10223). 497-506.
 • IOC. (2020). International olympic committee, IOC and sports events organisers to continue to benefıt from who guidance on mass gatherings. [https://www.olympic.org/news/ioc-and-sports-events-organisers-to-continue-to-benefit-from-who-guidance-on-mass-gatherings]. (Erişim 01.09.2020).
 • İnal, S. (2016). Middle east respiratory syndrome-coronavirus (MERS-CoV) enfeksiyonu: Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu-koronavirüs enfeksiyonu. Okmeydanı Tıp Dergisi. 32 (Ek sayı), 37-45.
 • Koçak, U. Z. ve Kaya, D. Ö. (2020). COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 5(2), 129-133.
 • Lippi, G., Henry, B. M. ve Sanchis-Gomar, F. (2020). Physical inactivity and cardiovascular disease at the time of coronavirus disease 2019 (COVID-19). European Journal of Preventive Cardiology. 27 (9), 906–908.
 • Nemli, S. A. ve Demirdal, T. (2016). Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu koronavirüsü. Kocatepe Medical Journal. 17, 77-83.
 • Ratten, V. ve Ratten, H. (2011). International sport marketing: practical and future research implications. J Business and Ind Marketing. 26 (8): 614-620.
 • SV. (2020). Sports venue, coronavirus’ economic impact on the sports industry. [https://sportsvenuebusiness.com/index.php/2020/03/19/coronavirus-economic-impact-on-the-sports-industry/]. (Erişim 13.09.2020).
 • Timpka, T. (2020). Sports health during the SARS-Cov-2 pandemic. Sports Medicine.
 • Tubitak. (2020). Türkiye’de Covid-19. [https://covid19.tubitak.gov.tr/turkiyede-durum]. (Erişim 09.09.2020).
 • Türkmen, M. ve Özsarı, A. (2020). Covid-19 salgını ve spor sektörüne etkileri. International Journal of Sport Culture and Science. 8 (2), 55-67.
 • TMOK. (2020). Türkiye milli olimpiyat komitesi, koronavirüs önlemleri hakkında. [https://olimpiyatkomitesi.org.tr/upload/WHO_Covid19.pdf]. (Erişim 05.09.2020).
 • UN. (2020). United nations policy brief no 73. Covid-19 response. [https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/PB_73.pdf]. (Erişim 10.09.2020).
 • Wackerhage, H., Everett, R., Krüger, K., Murgia, M., Simon, P., Gehlert, S., Neuberger, E., Baumert, P. ve Schönfelder, M. (2020). Sport, exercise and Covid-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. Dtsch Z Sportmed. 71, E1-E12.
 • WHO. (2020). World health organization coronavirus. [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1]. (Erişim 28.08.2020).
 • Wu, J. T., Leung, K. ve Leung, G. M. (2020). Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet, 395, 689–697.

Spor Organizasyonlarında Covid-19 Etkisi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23, 43 - 52, 30.04.2021

Öz

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkarak 21. Yüzyılda yüzbinlerce kişinin ölümüne
neden olan ve önemli bir sağlık sorunu haline gelen Covid-19 (2019-nCoV) pandemisi ciddi boyutlara
ulaşmıştır. Sağlık ve sosyal alandaki etkilerinin yanı sıra; ticari, ekonomik ve sportif anlamda birçok
değişimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İzleyici kitlesinin yoğunluğu ve yapılan faaliyetlerin
kapsam ve çeşitliliği nedeniyle spor sektörü, toplumun her kesimi tarafından yoğun ilgi görmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün direktifleri doğrultusunda; ulusal ve uluslararası spor kuruluşları, spor
federasyonları ve spor kulüpleri salgın sürecinde ciddi önlemler almışlardır. Bu çalışmada, Covid-19
pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası düzeyde spor organizasyonlarının durumunun incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Salgının evrensel boyutlara
ulaşması ile; olimpiyatların, dünya şampiyonalarının, federasyon ve kulüp organizasyonlarının,
ulusal ve bölgesel organizasyonların ertelenmesine ve/veya iptal edilmesine karar verilmiştir. Sonuç
olarak, bir yanda spor organizasyonlarının ertelenmesinde veya iptal edilmesindeki esas durumun
insan sağlığı olduğu görülürken; diğer yanda söz konusu spor organizasyonlarının iptalinin spor
endüstrisini ekonomik açıdan olumsuz etkilediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Acharya, R. ve Porwal, A. (2020). A vulnerability index for the management of and response to the Covid-19 epidemic in India: an ecological study. Lancet. 8 (9), 1142-1151.
 • Atalı, L., Altuntaş, T. ve Tarım, T. (2020). Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde büyükşehir belediyelerinin spor ve fiziksel aktiviteye yönelik hizmetlerinin ı̇ncelenmesi. Focuss Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi. 1(1):46-64.
 • Aygün, M. ve Ünal, M. (2020). Covid-19 pandemisinin buz hokeyi sporuna etkisi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Special Issue on COVID 19), 195-203.
 • Covid. (2020). Covid-19 yeni koronavirüs hastalığı. [https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/]. (Erişim 28.08.2020).
 • CU. (2020). Council of the european union. [https://www.consilium.europa.eu/media/44622/st08926-en20.pdf]. (Erişim 12.09.2020).
 • Drewes, M., Daumann, F. ve Follert, F. (2020). Exploring the sports economic impact of Covid-19 on professional soccer, Soccer & Society. 1-13.
 • Global Situaiton. (2020). WHO coronavirus disease (covıd-19) dashboard. [https://covid19.who.int]. (Erişim 09.09.2020).
 • Gorbalenya, A. E., Baker, S, C., Baric, R. S. ve diğerleri (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses-a statement of the Coronavirus Study. PubMed.
 • Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının spor organizasyonlarına etkisi ve sporda normalleşme süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X. ve diğerleri (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 395 (10223). 497-506.
 • IOC. (2020). International olympic committee, IOC and sports events organisers to continue to benefıt from who guidance on mass gatherings. [https://www.olympic.org/news/ioc-and-sports-events-organisers-to-continue-to-benefit-from-who-guidance-on-mass-gatherings]. (Erişim 01.09.2020).
 • İnal, S. (2016). Middle east respiratory syndrome-coronavirus (MERS-CoV) enfeksiyonu: Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu-koronavirüs enfeksiyonu. Okmeydanı Tıp Dergisi. 32 (Ek sayı), 37-45.
 • Koçak, U. Z. ve Kaya, D. Ö. (2020). COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 5(2), 129-133.
 • Lippi, G., Henry, B. M. ve Sanchis-Gomar, F. (2020). Physical inactivity and cardiovascular disease at the time of coronavirus disease 2019 (COVID-19). European Journal of Preventive Cardiology. 27 (9), 906–908.
 • Nemli, S. A. ve Demirdal, T. (2016). Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu koronavirüsü. Kocatepe Medical Journal. 17, 77-83.
 • Ratten, V. ve Ratten, H. (2011). International sport marketing: practical and future research implications. J Business and Ind Marketing. 26 (8): 614-620.
 • SV. (2020). Sports venue, coronavirus’ economic impact on the sports industry. [https://sportsvenuebusiness.com/index.php/2020/03/19/coronavirus-economic-impact-on-the-sports-industry/]. (Erişim 13.09.2020).
 • Timpka, T. (2020). Sports health during the SARS-Cov-2 pandemic. Sports Medicine.
 • Tubitak. (2020). Türkiye’de Covid-19. [https://covid19.tubitak.gov.tr/turkiyede-durum]. (Erişim 09.09.2020).
 • Türkmen, M. ve Özsarı, A. (2020). Covid-19 salgını ve spor sektörüne etkileri. International Journal of Sport Culture and Science. 8 (2), 55-67.
 • TMOK. (2020). Türkiye milli olimpiyat komitesi, koronavirüs önlemleri hakkında. [https://olimpiyatkomitesi.org.tr/upload/WHO_Covid19.pdf]. (Erişim 05.09.2020).
 • UN. (2020). United nations policy brief no 73. Covid-19 response. [https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/PB_73.pdf]. (Erişim 10.09.2020).
 • Wackerhage, H., Everett, R., Krüger, K., Murgia, M., Simon, P., Gehlert, S., Neuberger, E., Baumert, P. ve Schönfelder, M. (2020). Sport, exercise and Covid-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. Dtsch Z Sportmed. 71, E1-E12.
 • WHO. (2020). World health organization coronavirus. [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1]. (Erişim 28.08.2020).
 • Wu, J. T., Leung, K. ve Leung, G. M. (2020). Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet, 395, 689–697.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat AYGÜN> (Sorumlu Yazar)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR.
0000-0002-7636-8325
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 23

Kaynak Göster

APA Aygün, M. (2021). Spor Organizasyonlarında Covid-19 Etkisi . Gençlik Araştırmaları Dergisi , 9 (23) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/genclikarastirmalari/issue/62140/809050

2288022881


ÖNEMLİ NOT: DERGİMİZ ÖZEL SAYILAR HARİCİNDE HER YILIN NİSAN, AĞUSTOS VE ARALIK AYLARINDA OLMAK ÜZERE YILDA ÜÇ DEFA YAYIMLANMAKTADIR. ADAY ÇALIŞMALAR SAYIYA ÖZEL GÖNDERİLMEMEKTEDİR. DERGİMİZE GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI TAKİBEN UYGUN OLAN İLK SAYIDA YAYIMLANMAKTADIR.