Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 115 - 123, 01.08.2021
https://doi.org/10.29128/geomatik.714493

Öz

Bu makalede, katılımcı bir yaklaşımla güncellenen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ‘ulaşım’ coğrafi veri teması incelenmektedir. Bu kapsamda kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen ve kurumların coğrafi veri üretim ve paylaşım durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan anketin sonuçları tartışılacaktır. Bu çalışmada aynı zamanda 2013 yılında belirlenen TUCBS ulaşım teması ile katılımcı yaklaşımla 2018’de güncellenen tema arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da tespit edilmiştir. Güncellemeler kapsamında detay tipi (nesne tipi) sayısının 50’den 131’e çıktığı, ön tanımlı veri tablosu (codelist) sayısının 33’ten 42’ye çıktığı, 26 tane nesne tipinin ve 17 tane ön tanımlı veri tablosunun da her iki çalışmada ortak olduğu tespit edilmiştir. Katılımcı bir yaklaşımın coğrafi veri altyapılarının güncellenmesinde gerekli olduğu, ancak halen istenilen düzeyde olmadığı da değerlendirilmektedir. Kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin ortak aklıyla ulaştırma temasının etkin bir şekilde belirlenebileceği ve güncel tutulabileceği ön görülmektedir.

Teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne, ulaşım veri teması ilişkili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmesinden dolayı; anketin hazırlanmasında ise Azer İlgar’a katkıları için teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Aydinoğlu, A. Ç. ve Kara, A. (2019). Modelling and publishing geographic data with model-driven and linked data approaches: case study of administrative units in Turkey. Journal of Spatial Science, 64(1), 11-31.
 • Ballis, A. (2006). Implementing the European Transport Information System. Transportation Research Record, 1957(1), 23-31.
 • Bilgin, G. (2020). TUCBS 2013-2018 Sürümleri Karşılaştırma Tablosu https://github.com/gokhan-bilgin/TUCBS/raw/master/TUCBS_Karsilastirma.pdf (Son erişim tarihi: 29 Nisan 2020)
 • Borzacchiello, M. T., Torrieri, V. ve Nijkamp, P. (2009). An operational information systems architecture for assessing sustainable transportation planning: principles and design. Evaluation and Program Planning, Evaluating the Impact of Transport Projects: Lessons for Other Disciplines, 32(4), 381-389.
 • Chen, H. ve Cohn, A. G. (2011). Buried Utility Pipeline Mapping Based on Multiple Spatial Data Sources: A Bayesian Data Fusion Approach. Proceedings of the Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence – Volume.3, 2411–2417.
 • Craglia, M. ve ark. (2012). Digital Earth 2020: towards the vision for the next decade. International Journal of Digital Earth, 5(1), 4–21.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2019). 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/EylemPlani.pdf (Son erişim tarihi: 29 Nisan 2020)
 • Eisenberg, J. N. S. ve ark. (2006). Environmental change and infectious disease: How new roads affect the transmission of diarrheal pathogens in rural Ecuador. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(51).
 • Goodchild, M. F., Fu, P. ve Rich, P. (2007). Sharing Geographic Information: An Assessment of the Geospatial One-Stop. Annals of the Association of American Geographers, 97(2), 250-266.
 • Gunay, A., Akcay, O. ve Altan, M. O. (2014). Building a semantic based public transportation geoportal compliant with the INSPIRE transport network data theme. Earth Science Informatics, 7(1), 25-37.
 • Güney, C., Doğru, A. Ö., Başaraner, M., Çelik, R. N., Uluğtekin, N., Özlüdemir, T., ve Keskin, M. (2015). TUCBS Açmazı ve Açık Bir Ulusal Mekânsal Veri Altyapısına Yönelim. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.
 • Hickman, R. ve Dean, M. (2018). Incomplete cost – incomplete benefit analysis in transport appraisal. Transport Reviews, 38(6), 689-709.
 • INSPIRE. (2007). A quick overview for implementers INSPIRE. https://inspire.ec.europa.eu/quick-overview-implementers/57528 (Son erişim tarihi: 1 Mayıs 2020)
 • INSPIRE. (2014). D2.8.I.7 Data Specification on Transport Networks – Technical Guidelines. https://inspire.ec.europa.eu/file/1723/download?token=0GOYYbMF (Son erişim tarihi: 1 Mayıs 2020)
 • Karlaftis, M. ve Kepaptsoglou, K. (2012). Performance measurement in the road sector: A cross-country review of experience (Working Paper No: 2012-10). International Transport Forum Discussion Paper.
 • Kesten, A. S. ve Öğüt, K. S. (2014). A New Passenger Oriented Performance Measurement Framework for Public Rail Transportation Systems. Promet - Traffic&Transportation, 26(4), 299-311.
 • Pickrell, S. ve Neumann, L. (2001). Use of Performance Measures in Transportation Decision Making, Transportation Research Board Conference Proceedings, 26, 17-33.
 • Proffitt, D. G., Bartholomew, K., Ewing, R. ve Miller, H. J. (2019). Accessibility planning in American metropolitan areas: Are we there yet? Urban Studies, 56(1), 167-192.
 • Tait, M. G. (2005). Implementing geoportals: applications of distributed GIS. Computers, Environment and Urban Systems, Geoportals, 29(1), 33-47.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2014). 2014-2023 Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi, https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/akilli-ulasim-sistemler-aus/aus.pdf (Son erişim tarihi: 29 Nisan 2020)
 • Ulutaş, D., Kara, G. ve Cömert, Ç. (2016). Semantic definition and matching for implementing national spatial data infrastructures. Journal of Spatial Science, 61(2), 441-459.
 • URL-1: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf (Son erişim tarihi: 2 Nisan 2020)
 • URL-2: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110704M1-1.htm. (Son erişim tarihi: 2 Nisan 2020)
 • URL-3: https://cbs.csb.gov.tr/veri-temalari-hakkinda-i-86103. (Son Erişim: 2 Nisan 2020)
 • URL-4: https://cbs.csb.gov.tr/cografi-veri-temalari-uygulama-semalari-i-86098 (Son Erişim: 2 Nisan 2020)
 • URL-5: http://geothink.ca/geothinklearn-13-the-evolution-of-open-data-in-canada/ (Son erişim: 2 Nisan 2020)
 • URL-6: https://www.kdd.org/kdd2019/kdd-cup (Son erişim tarihi: 2 Nisan 2020)
 • Varol, M.B., ve Şanlıoğlu, İ. (2017). Open Geospatial Consortium Web Map and Feature Services and Free/Open Source Server/Client Softwares. International Journal of Engineering and Geosciences 2 (1): 17–26.
 • Yang, X., Li, X., Ning, B. ve Tang, T. (2016). A Survey on Energy-Efficient Train Operation for Urban Rail Transit. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(1), 2-13.
 • Yılmaz, A. ve Canıberk, M. (2018). Real Time Vector Database Updating System: A Case Study for Turkish Topographic Vector Database (TOPOVT). International Journal of Engineering and Geosciences, 3(2), 73-79.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berk ANBAROĞLU 0000-0003-2331-6190

Naim GÜLLÜOĞLU 0000-0002-9357-5318

Gökhan BİLGİN 0000-0002-9571-7324

Arif Çağdaş AYDINOĞLU 0000-0003-4912-9027

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ANBAROĞLU, B., GÜLLÜOĞLU, N., BİLGİN, G., AYDINOĞLU, A. Ç. (2021). Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi. Geomatik, 6(2), 115-123. https://doi.org/10.29128/geomatik.714493
AMA ANBAROĞLU B, GÜLLÜOĞLU N, BİLGİN G, AYDINOĞLU AÇ. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi. Geomatik. Ağustos 2021;6(2):115-123. doi:10.29128/geomatik.714493
Chicago ANBAROĞLU, Berk, Naim GÜLLÜOĞLU, Gökhan BİLGİN, ve Arif Çağdaş AYDINOĞLU. “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi”. Geomatik 6, sy. 2 (Ağustos 2021): 115-23. https://doi.org/10.29128/geomatik.714493.
EndNote ANBAROĞLU B, GÜLLÜOĞLU N, BİLGİN G, AYDINOĞLU AÇ (01 Ağustos 2021) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi. Geomatik 6 2 115–123.
IEEE B. ANBAROĞLU, N. GÜLLÜOĞLU, G. BİLGİN, ve A. Ç. AYDINOĞLU, “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi”, Geomatik, c. 6, sy. 2, ss. 115–123, 2021, doi: 10.29128/geomatik.714493.
ISNAD ANBAROĞLU, Berk vd. “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi”. Geomatik 6/2 (Ağustos 2021), 115-123. https://doi.org/10.29128/geomatik.714493.
JAMA ANBAROĞLU B, GÜLLÜOĞLU N, BİLGİN G, AYDINOĞLU AÇ. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi. Geomatik. 2021;6:115–123.
MLA ANBAROĞLU, Berk vd. “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi”. Geomatik, c. 6, sy. 2, 2021, ss. 115-23, doi:10.29128/geomatik.714493.
Vancouver ANBAROĞLU B, GÜLLÜOĞLU N, BİLGİN G, AYDINOĞLU AÇ. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulaşım Veri Temasının Katılımcı Coğrafi Bilgi Yaklaşımıyla Güncellenmesi. Geomatik. 2021;6(2):115-23.