Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Characteristics of Geropsychiatric Diseases in Emergency Medical Services: A Retrospective Study

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 124 - 131, 31.12.2020
https://doi.org/10.47141/geriatrik.846769

Öz

Aim: Although it is known that the rate of using emergency medical services (EMS) among the elderly population has increased, studies on the role of EMS on mental illnesses are very limited in the literature. This study was conducted between 2014 and 2018 to determine the frequency and characteristics of psychiatric diseases that require EMS among individuals aged 65 and over.

Material and Methods: This study was designed as a retrospective cross-sectional study and evaluated 112 calls due to psychiatric diseases between January 2014-December 2018 in Ankara ambulance services. Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics version 21.0. The Chi-square test was used in the analysis of the data.

Results:
A total of 19.089 elderly individuals made emergency calls for psychiatric diseases in five years. 64% of the cases are women, 36% are men, 47% are between the ages of 65-74, and 60% of participants have had symptoms and signs of recognition, perception, and behavior (including delirium and Alzheimer's disease). Regardless of population growth, psychiatric illnesses are on the rise in the elderly population.

Conclusions: in geropsychiatric diseases, and the awareness of working personnel on this issue should be increased. Advanced and applied research is recommended on this subject.

Kaynakça

 • 1. Kalınkara V, Sarı İ. Yaşlılarda sosyal ağ kullanımı ve yalnızlık ilişkisinin belirlenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD). Elderly Issues Research Journal (EIRJ). 2019; 12(1)8-10.
 • 2. Tullio DE, Vecchi C, Venesia A, et al. The psycho-geriatric patient in the Emergency Room (ER) of the Maggiore della Carità Hospital in Novara. European Psychiatry. 2017; 41:648-49.
 • 3. Herdi O, Karataş B, Gezici E, ve ark. Sık Görülen Ruhsal Hastalıklarının Tedavisinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikosomatik Servisi Uygulamaları: Retropsektif Kesitsel Bir Çalışma. Kriz Dergisi. 2019; 27(1):25-27.
 • 4. Can SS, Ulusoy Kaymak S. Yaşlılıkta Anksiyete ve Somatik Belirti Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2016; 9(4):9-11.
 • 5. Silwanowicz RM, Maust DT, Seyfried LS, et al. Management of older adults with dementia who present to emergency services with neuropsychiatric symptoms International Jornal of Geriatric Psychiatry. 2017; 32(12):1233-34.
 • 6. Sikka VS, Kalra, SG. Psychiatric Emergencies in the Elderly. Emergency medicine clinics. 2015;33(4):825–827.
 • 7. Mert, E. Geriatrik hastaların acil servis kullanımı. Turkish Journal of Geriatrics. 2006; 9(70): 4-5.
 • 8. Ünsal A, Çevik AA, Metin S, ve ark. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. Turkish Journal of Geriatrics. 2003; 6(3):84-85.
 • 9. Nur N, Demir Ö, Çetinkaya S, ve ark. Yaşlılar tarafından kullanılan 112 acilsağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics. 2008; 11(1):9-10.
 • 10. Kaldırım Ü, Tuncer SK, Ardıç Ş, ve ark. Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi. Tr J Emerg Med. 2013; 13(4):162-163.
 • 11. Bedel C, Tomruk Ö. Bir Üniversite Acil Servisine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri. SDÜ Tıp Fak Dergisi. 2018; 25(4):395-398.
 • 12. Shah MN, Bazarian JJ, Lerner EB, et al. The epidemiology of emergency medical services use by older adults: an analysis of the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. Academic Emergency Medicin. 2007; 14(5):443445.
 • 13. Carpenter CR, Platts-Mills TF. Evolving prehospital, emergency department, and “inpatient” management models for geriatric emergencies. Clinics Geriatri Medicine. 2013; 29(1):31-33.
 • 14. Walsh PG, Currier GW, Shah MN, et al. Older Adults with Mental Disorders: What Factors Distinguish Those Who Present to Emergency Departments for Mental Health Reasons from Those Who Do Not? The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2015; 23(11):1163-1165.
 • 15. Reynolds K, Pietrzak RH, El-Gabalawy R, et al. Prevalence of psychiatric disorders in U.S. older adults: findings from a nationally representative survey. World Psychiatri. 2015; 14(1):75-79.
 • 16. Buswell M, Lumbard P, Prothero L, et al. Unplanned, urgent and emergency care: what are the roles that EMS plays in providing for older people with dementia? An integrative review of policy, professional recommendations and evidence. Emergency Medicine Journal. 2016; 33:61-63.
 • 17. Cully JA, Molinari VA, Snow AL, et al. Use of emergency services by elderly adults with psychiatric diagnosis. Aging and Mental Health. 2005; 9(2):174-176.
 • 18. Stiffler KA, Kohli E, Chen O, et al. Characterization of Older Emergency Department Patients Admitted to Psychiatric Units. J Clin Med Res. 2015; 7(11):842-844.
 • 19. İpekçioğlu D, Çetinkaya Ö, Yıldırım MH, et al. Emergency Service: What are the Needs of the Elderly in This Area Differing from Young People and What Can Be Done? A Retrospective Comparative Study. J Acad Res Med. 2020; 10(1):61-62.
 • 20. İpekçioğlu D, Çetinkaya Ö, Kucukparlak İ, et al. The sociodemographic and clinical characteristics of the psychiatric emergency patients with 60 years or older. Anatolian Journal of Psychiatry. 2012; 13(1):28-30.
 • 21. Shenvi C, Kenned M, Austin CA, et al. Managing Delirium and Agitation in the Older Emergency Department Patient: The ADEPT Tool. Annals of Emergency Medicine. 2020; 75(2):136-145.
 • 22. Shenvi C, Wilson MP, Aldai A, et al. Research Agenda for the Assessment and Management of Acute Behavioral Changes in Elderly Emergency Department Patients. West J Emerg Med . 2019; 20(2):400–402.
 • 23. Walsh PG, Currier G, Shah MN, et al. Psychiatric Emergency Services for the U.S. Elderly: 2008 and Beyond. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2008; 16(9):707-708.

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 124 - 131, 31.12.2020
https://doi.org/10.47141/geriatrik.846769

Öz

Amaç: Yaşlı popülasyonda acil servislerin ve ambulans kullanım oranlarının artıyor olduğu bilinmesine rağmen ruhsal hastalıklarda ambulans hizmetlerinin rolü ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışma 2014-2018 yılları arasında 65 yaş ve üzeri bireylerde, acil bakım çağrısı gerektiren psikiyatrik hastalıkların sıklığı ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler:
Retrospektif kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmada Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara İl Ambulans Servisi’ne psikiyatrik hastalıklar nedeniyle yapılan 112 çağrılarının analizi yapılmıştır. Takipli hastalar ve tekrarlayan çağrılar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Analizler için IBM SPSS Statistics 21.0 programı ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Beş yılda toplam çağrılar içerisinde 19.089 yaşlı birey psikiyatrik hastalıklar nedeniyle acil hizmet çağrısı yapmıştır (%3,8). Vakaların %64’ü kadın, %36’sı erkek, %47’si 65-74 yaş aralığında olup, %60’nın tanıma, algılama ve davranışa ait semptom ve belirtileri olduğu belirlendi (deliryum ve Alzheimer hastalığı dahil) oluşturmaktadır. Nüfus artışından bağımsız olarak yaşlı popülasyonda psikiyatrik hastalıklar artmaktadır.

Sonuç: Elde edilen bulgular hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde geropsikiyatrik hastalıklardaki artışa yönelik yeni düzenlemeler yapılması, çalışan personelin bu konuda farkındalığının artması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu konuda ileri ve uygulamalı araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Kalınkara V, Sarı İ. Yaşlılarda sosyal ağ kullanımı ve yalnızlık ilişkisinin belirlenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD). Elderly Issues Research Journal (EIRJ). 2019; 12(1)8-10.
 • 2. Tullio DE, Vecchi C, Venesia A, et al. The psycho-geriatric patient in the Emergency Room (ER) of the Maggiore della Carità Hospital in Novara. European Psychiatry. 2017; 41:648-49.
 • 3. Herdi O, Karataş B, Gezici E, ve ark. Sık Görülen Ruhsal Hastalıklarının Tedavisinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikosomatik Servisi Uygulamaları: Retropsektif Kesitsel Bir Çalışma. Kriz Dergisi. 2019; 27(1):25-27.
 • 4. Can SS, Ulusoy Kaymak S. Yaşlılıkta Anksiyete ve Somatik Belirti Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2016; 9(4):9-11.
 • 5. Silwanowicz RM, Maust DT, Seyfried LS, et al. Management of older adults with dementia who present to emergency services with neuropsychiatric symptoms International Jornal of Geriatric Psychiatry. 2017; 32(12):1233-34.
 • 6. Sikka VS, Kalra, SG. Psychiatric Emergencies in the Elderly. Emergency medicine clinics. 2015;33(4):825–827.
 • 7. Mert, E. Geriatrik hastaların acil servis kullanımı. Turkish Journal of Geriatrics. 2006; 9(70): 4-5.
 • 8. Ünsal A, Çevik AA, Metin S, ve ark. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. Turkish Journal of Geriatrics. 2003; 6(3):84-85.
 • 9. Nur N, Demir Ö, Çetinkaya S, ve ark. Yaşlılar tarafından kullanılan 112 acilsağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics. 2008; 11(1):9-10.
 • 10. Kaldırım Ü, Tuncer SK, Ardıç Ş, ve ark. Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi. Tr J Emerg Med. 2013; 13(4):162-163.
 • 11. Bedel C, Tomruk Ö. Bir Üniversite Acil Servisine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri. SDÜ Tıp Fak Dergisi. 2018; 25(4):395-398.
 • 12. Shah MN, Bazarian JJ, Lerner EB, et al. The epidemiology of emergency medical services use by older adults: an analysis of the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. Academic Emergency Medicin. 2007; 14(5):443445.
 • 13. Carpenter CR, Platts-Mills TF. Evolving prehospital, emergency department, and “inpatient” management models for geriatric emergencies. Clinics Geriatri Medicine. 2013; 29(1):31-33.
 • 14. Walsh PG, Currier GW, Shah MN, et al. Older Adults with Mental Disorders: What Factors Distinguish Those Who Present to Emergency Departments for Mental Health Reasons from Those Who Do Not? The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2015; 23(11):1163-1165.
 • 15. Reynolds K, Pietrzak RH, El-Gabalawy R, et al. Prevalence of psychiatric disorders in U.S. older adults: findings from a nationally representative survey. World Psychiatri. 2015; 14(1):75-79.
 • 16. Buswell M, Lumbard P, Prothero L, et al. Unplanned, urgent and emergency care: what are the roles that EMS plays in providing for older people with dementia? An integrative review of policy, professional recommendations and evidence. Emergency Medicine Journal. 2016; 33:61-63.
 • 17. Cully JA, Molinari VA, Snow AL, et al. Use of emergency services by elderly adults with psychiatric diagnosis. Aging and Mental Health. 2005; 9(2):174-176.
 • 18. Stiffler KA, Kohli E, Chen O, et al. Characterization of Older Emergency Department Patients Admitted to Psychiatric Units. J Clin Med Res. 2015; 7(11):842-844.
 • 19. İpekçioğlu D, Çetinkaya Ö, Yıldırım MH, et al. Emergency Service: What are the Needs of the Elderly in This Area Differing from Young People and What Can Be Done? A Retrospective Comparative Study. J Acad Res Med. 2020; 10(1):61-62.
 • 20. İpekçioğlu D, Çetinkaya Ö, Kucukparlak İ, et al. The sociodemographic and clinical characteristics of the psychiatric emergency patients with 60 years or older. Anatolian Journal of Psychiatry. 2012; 13(1):28-30.
 • 21. Shenvi C, Kenned M, Austin CA, et al. Managing Delirium and Agitation in the Older Emergency Department Patient: The ADEPT Tool. Annals of Emergency Medicine. 2020; 75(2):136-145.
 • 22. Shenvi C, Wilson MP, Aldai A, et al. Research Agenda for the Assessment and Management of Acute Behavioral Changes in Elderly Emergency Department Patients. West J Emerg Med . 2019; 20(2):400–402.
 • 23. Walsh PG, Currier G, Shah MN, et al. Psychiatric Emergency Services for the U.S. Elderly: 2008 and Beyond. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2008; 16(9):707-708.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İshak ŞAN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9658-9010
Türkiye


Günseli UZUNHASANOĞLU (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0585-0595
Türkiye


Birgül ÖZKAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1271-8007
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 27 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geriatrik846769, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {124 - 131}, doi = {10.47141/geriatrik.846769}, title = {Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Şan, İshak and Uzunhasanoğlu, Günseli and Özkan, Birgül} }
APA Şan, İ. , Uzunhasanoğlu, G. & Özkan, B. (2020). Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma . Geriatrik Bilimler Dergisi , 3 (3) , 124-131 . DOI: 10.47141/geriatrik.846769
MLA Şan, İ. , Uzunhasanoğlu, G. , Özkan, B. "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma" . Geriatrik Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 124-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geriatrik/issue/59310/846769>
Chicago Şan, İ. , Uzunhasanoğlu, G. , Özkan, B. "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma". Geriatrik Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 124-131
RIS TY - JOUR T1 - Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma AU - İshak Şan , Günseli Uzunhasanoğlu , Birgül Özkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47141/geriatrik.846769 DO - 10.47141/geriatrik.846769 T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 131 VL - 3 IS - 3 SN - -2636-8315 M3 - doi: 10.47141/geriatrik.846769 UR - https://doi.org/10.47141/geriatrik.846769 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma %A İshak Şan , Günseli Uzunhasanoğlu , Birgül Özkan %T Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma %D 2020 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 3 %N 3 %R doi: 10.47141/geriatrik.846769 %U 10.47141/geriatrik.846769
ISNAD Şan, İshak , Uzunhasanoğlu, Günseli , Özkan, Birgül . "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma". Geriatrik Bilimler Dergisi 3 / 3 (Aralık 2020): 124-131 . https://doi.org/10.47141/geriatrik.846769
AMA Şan İ. , Uzunhasanoğlu G. , Özkan B. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma. GBD. 2020; 3(3): 124-131.
Vancouver Şan İ. , Uzunhasanoğlu G. , Özkan B. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2020; 3(3): 124-131.
IEEE İ. Şan , G. Uzunhasanoğlu ve B. Özkan , "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma", Geriatrik Bilimler Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 124-131, Ara. 2021, doi:10.47141/geriatrik.846769

Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


download   |      |   24370   |    24026     |    17423    |    

scholar_logo_64dp.png