Geriatrik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8315 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online


Editörden

Yaşlanma insanoğlu için doğumu ile, hatta ana rahmine düşmesiyle başlayan, hayatı boyunca devam eden ve ölüm ile noktalanan bir süreçtir. Yaşlılık ise daha çok kronolojik bir kavram olup, insan hayatının ileri dönemlerine verilen bir addır. Dünya sağlık örgütünün tanımlamasına göre bu kronolojik sınır 65 yaş olarak belirtilmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

 

            Dr Ahmet Turan IŞIK
            Editör

Geriatrik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2636-8315 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online
Kapak Resmi


Editörden

Yaşlanma insanoğlu için doğumu ile, hatta ana rahmine düşmesiyle başlayan, hayatı boyunca devam eden ve ölüm ile noktalanan bir süreçtir. Yaşlılık ise daha çok kronolojik bir kavram olup, insan hayatının ileri dönemlerine verilen bir addır. Dünya sağlık örgütünün tanımlamasına göre bu kronolojik sınır 65 yaş olarak belirtilmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

 

            Dr Ahmet Turan IŞIK
            Editör

Cilt 2 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep
  Sayfalar 30 - 35
  Necla Benlier , Burak Şahin , Muhammed Enes Göğer , Elif Sezal , Dilahan Sankır , Ayşe Kübra Pamukiçi , Berfin Songurtekin , Büşra Deniz , Berkan Ülgey , Furkan Sinan Gürkan , Tanyeli Günayligil , Özlem Soran
 2. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Yaşlılara Yönelik Tutumları
  Sayfalar 36 - 41
  Zeynep Demirtaş , Ramazan Sağlan , Didem Arslantaş , Alaettin Ünsal
 3. Sağlıkla İlgili ve Sağlık Dışı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı İstismar ve İhmaline Yönelik Düşünceleri
  Sayfalar 42 - 49
  Melda Başer Seçer , Nursen İlçin , Erhan Seçer , Özge Göbel
 4. Yaşlılarda Basınç Yaralanması Risk Faktörleri
  Sayfalar 50 - 57
  Emine Sezgünsay , Tülay Başak
 5. Yaşlılık ve Toplumsal Dışlanma
  Sayfalar 58 - 67
  Nesrin Çunkuş , Gülay Taşdemir Yiğitoğlu , Ebru Akbaş