Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Yemlerin kalite kontrolünde mikroskopik analiz tekniğinin kullanım alanları

Yıl 2022, Sayı: 27, 1 - 12, 14.02.2022

Öz

Özet

Amaç: Yemlerin kalite kontrolünde kullanılan analiz tekniklerinden birisi mikroskopik analiz tekniğidir. Mikroskopik analiz tekniği, yem hammaddelerinin karakteristik özelliklerinin tanımlanmasında, hayvanlara zararlı veya toksik olan yabancı ot tohumlarının varlığının tespitinde, karma yemlerde etiket beyanının uygunluğunun doğrulanmasında ve hayvansal proteinlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu makalede, mikroskopik analiz tekniğinin yemlerin kalite kontrolünde kullanım alanları tartışılmıştır.

Sonuç: Bu teknikle yapılan 'hayvansal proteinler' ve karma yem içerisinde % bileşeni analizlerinin prosedürleri detaylı olarak anlatılmıştır. Analiz prosedürleri içerisinde, yem materyallerinin karakteristik özelliklerini tanımlamaya yardımcı olabilecek görsellere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Akyıldız, A.R. (1968). Yemler bilgisi laboratuar kılavuzu. A. Ü. Zir. Fak. Yayınları, No. 358, Ankara.
 • Anonim. (2007a). Method for the identification and estimation of constituents in animal feedingstuff IAG-Method A2. International Association of Feedingstuff Analysis-Section Feedingstuff Microscopy, Version 1, 1-9.
 • Anonim. (2007b). Sample preparation for the macroscopic and microscopic analysis IAG-Method A1. International Association of Feedingstuff Analysis, Section Feedingstuff Microscopy. Version 1, 1-7.
 • Anonim. (2011a). Yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında yönetmelik. Resmi Gazete. 27.12.2011 tarih 28155 sayı.
 • Anonim. (2011b). İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği. Resmi Gazete, 24.12.2011 tarih 28152 sayı.
 • Anonim. (2013). Commission Regulation (EU) No 51/2013. Amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed.
 • Anonim. (2022). https://stratfeed.cra.wallonie.be/page/description_projet.php. Erişime Tarihi: 18/01/2022.
 • Fumiere, O., Dubois, M., Baeten, V., Von Hols, C. ve Berben, G. (2006). Effective PCR detection of animal species in highly processed animal byproducts and compound feeds. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385, 1045–1054.
 • Islam, S., Haque, M. ve Hossain, S. (2015). Estimation of moisture and crude protein content of locally available raw materials for poultry feed. International Journal of Pharma Sciences and Research, 6(5),1000-07.
 • Islam, S. and Haque, M. (2016). Quality control of raw materials for poultry feed. Journal of Poultry Science and Technology, 06(02), 19-27.
 • Islam, S., Haque, M. ve Hossain, S. (2018). Studies on microscopic compositions of poultry feed and raw materials. Journal of Poultry Science and Technology, 06(04), 56-63.
 • Khajarern, J. ve Khajarern, S. (2008). Yem mikroskopisi ve kalite kontrol el kitabı. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, American Soybean Association ve United Soybean Board, Üçüncü Basım, Çeviri:2008, 208.
 • Liu, X., Han, L., Veys, P., Baeten, V., Xunpeng Jiang, X. ve Dardenne, P. (2011). An overview of the legislation and light microscopy for detection of processed animal proteins in feeds. Microscopy Research and Technique, 74, 735–743.
 • Momcilovic, D. ve Rasooly A. (2000). Detection and analysis of animal materials in food and feed. Journal of Food Protection, 63(11), 1602–1609.
 • Prado, M., Jose´ Casqueiro, J., Iglesias, Y., Cepeda1, A. ve Barros-Vela´ zquez, J. (2004). Application of a polymerase chain reaction (PCR) method as a complementary tool to microscopic analysis for the detection of bones and other animal tissues in home-made animal meals. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84, 505–512.
 • Ravn, J.L., Martens, H.J., Pettersson, D. ve Pedersen, N.R. (2015). Enzymatic solubilisation and degradation of soybean fibre demonstrated by viscosity, fibre analysis and microscopy. Journal of Agricultural Science, 7(9), 1-13.
 • TSE. (2013). TS 10432, Hayvan yemleri- pirinç kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2014). TS 4715, Mısır özü (embriyo) küspesi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015a). TS 316, Ayçiçeği tohumu küspesi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015b). TS 8596, Hayvan yemleri- mısır kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015c). TS 9979, Hayvan yemleri- sığır besi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015d). TS 9984, Hayvan yemleri- konsantre sığır besi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015e). TS 10052, Hayvan yemleri- kuzu başlangıç yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015f). TS 10053, Hayvan yemleri- sığır süt yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015g). TS 10428, Hayvan yemleri- buzağı büyütme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2016a). TS 9311, Hayvan yemleri- hindi piliç büyütme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2016b). TS 9312, Hayvan yemleri- hindi geliştirme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017a). TS 8477, Hayvan yemi- yemlik üre, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017b). TS 9278, Hayvan yemleri- buğday kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017c). TS 9281, Hayvan yemleri- hindi civciv yemi. Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017d). TS 9310, Hayvan yemleri- damızlık hindi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017e). TS 10433, Hayvan yemleri- damızlık etçi (et tipi) piliç geliştirme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2018). TS 9699, Hayvan yemleri- tavuk yumurta yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • Umur, H., Kütükoğlu, F., Çetin, V., Manarga Birlik, P., Kara, S., Altınçekiç, E… ve Hanoğlu Oral, H.fts 2021. Türkiye’de bazı yem hammaddelerinin karakteristik özelliklerinin mikroskopik yöntemle belirlenmesi ve yem mikroskopi atlasının oluşturulması. TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2319 (Devam eden proje).
 • Van Raamsdonk, L.W.D., Vancutsem, J., Zegers, J., Frick, G., Jorgenson, J., Pinckaers, V… ve Paradies-Severin, I. (2004). The microscopic detection of animal proteins in feeds. Biotechnology, Agronomy and Society and Environment. 8(4), 241–247.

Usage areas of microscopy analysis technique in quality control of feeds

Yıl 2022, Sayı: 27, 1 - 12, 14.02.2022

Öz

Abstract


Objective
: One of the analysis techniques used in the quality control of feeds is the microscopic analysis technique. The microscopic analysis technique is used to describe the characteristic features of feedstuffs, to detect the existence of weed seeds that are harmful or toxic for animals, to verify the conformity of the label declaration in compound feeds and to determine animal proteins. In this article, the usage areas of the microscopic analysis techniques in the quality control of feeds were discussed.


Conclusion:
The procedures of the analyses of the ‘animal proteins’ and the ‘percentage ingredients of the components’ in the compound feed analyzed via this technique were explained in detail. Within the analysis procedures were given visuals which might help describe the characteristic features of feed materials.

Kaynakça

 • Akyıldız, A.R. (1968). Yemler bilgisi laboratuar kılavuzu. A. Ü. Zir. Fak. Yayınları, No. 358, Ankara.
 • Anonim. (2007a). Method for the identification and estimation of constituents in animal feedingstuff IAG-Method A2. International Association of Feedingstuff Analysis-Section Feedingstuff Microscopy, Version 1, 1-9.
 • Anonim. (2007b). Sample preparation for the macroscopic and microscopic analysis IAG-Method A1. International Association of Feedingstuff Analysis, Section Feedingstuff Microscopy. Version 1, 1-7.
 • Anonim. (2011a). Yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında yönetmelik. Resmi Gazete. 27.12.2011 tarih 28155 sayı.
 • Anonim. (2011b). İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği. Resmi Gazete, 24.12.2011 tarih 28152 sayı.
 • Anonim. (2013). Commission Regulation (EU) No 51/2013. Amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed.
 • Anonim. (2022). https://stratfeed.cra.wallonie.be/page/description_projet.php. Erişime Tarihi: 18/01/2022.
 • Fumiere, O., Dubois, M., Baeten, V., Von Hols, C. ve Berben, G. (2006). Effective PCR detection of animal species in highly processed animal byproducts and compound feeds. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385, 1045–1054.
 • Islam, S., Haque, M. ve Hossain, S. (2015). Estimation of moisture and crude protein content of locally available raw materials for poultry feed. International Journal of Pharma Sciences and Research, 6(5),1000-07.
 • Islam, S. and Haque, M. (2016). Quality control of raw materials for poultry feed. Journal of Poultry Science and Technology, 06(02), 19-27.
 • Islam, S., Haque, M. ve Hossain, S. (2018). Studies on microscopic compositions of poultry feed and raw materials. Journal of Poultry Science and Technology, 06(04), 56-63.
 • Khajarern, J. ve Khajarern, S. (2008). Yem mikroskopisi ve kalite kontrol el kitabı. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, American Soybean Association ve United Soybean Board, Üçüncü Basım, Çeviri:2008, 208.
 • Liu, X., Han, L., Veys, P., Baeten, V., Xunpeng Jiang, X. ve Dardenne, P. (2011). An overview of the legislation and light microscopy for detection of processed animal proteins in feeds. Microscopy Research and Technique, 74, 735–743.
 • Momcilovic, D. ve Rasooly A. (2000). Detection and analysis of animal materials in food and feed. Journal of Food Protection, 63(11), 1602–1609.
 • Prado, M., Jose´ Casqueiro, J., Iglesias, Y., Cepeda1, A. ve Barros-Vela´ zquez, J. (2004). Application of a polymerase chain reaction (PCR) method as a complementary tool to microscopic analysis for the detection of bones and other animal tissues in home-made animal meals. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84, 505–512.
 • Ravn, J.L., Martens, H.J., Pettersson, D. ve Pedersen, N.R. (2015). Enzymatic solubilisation and degradation of soybean fibre demonstrated by viscosity, fibre analysis and microscopy. Journal of Agricultural Science, 7(9), 1-13.
 • TSE. (2013). TS 10432, Hayvan yemleri- pirinç kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2014). TS 4715, Mısır özü (embriyo) küspesi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015a). TS 316, Ayçiçeği tohumu küspesi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015b). TS 8596, Hayvan yemleri- mısır kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015c). TS 9979, Hayvan yemleri- sığır besi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015d). TS 9984, Hayvan yemleri- konsantre sığır besi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015e). TS 10052, Hayvan yemleri- kuzu başlangıç yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015f). TS 10053, Hayvan yemleri- sığır süt yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2015g). TS 10428, Hayvan yemleri- buzağı büyütme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2016a). TS 9311, Hayvan yemleri- hindi piliç büyütme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2016b). TS 9312, Hayvan yemleri- hindi geliştirme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017a). TS 8477, Hayvan yemi- yemlik üre, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017b). TS 9278, Hayvan yemleri- buğday kepeği, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017c). TS 9281, Hayvan yemleri- hindi civciv yemi. Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017d). TS 9310, Hayvan yemleri- damızlık hindi yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2017e). TS 10433, Hayvan yemleri- damızlık etçi (et tipi) piliç geliştirme yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • TSE. (2018). TS 9699, Hayvan yemleri- tavuk yumurta yemi, Türk Standartları Enstitüsü, Bakanlıklar/Ankara. Erişim Tarihi: 20/12/2021.
 • Umur, H., Kütükoğlu, F., Çetin, V., Manarga Birlik, P., Kara, S., Altınçekiç, E… ve Hanoğlu Oral, H.fts 2021. Türkiye’de bazı yem hammaddelerinin karakteristik özelliklerinin mikroskopik yöntemle belirlenmesi ve yem mikroskopi atlasının oluşturulması. TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2319 (Devam eden proje).
 • Van Raamsdonk, L.W.D., Vancutsem, J., Zegers, J., Frick, G., Jorgenson, J., Pinckaers, V… ve Paradies-Severin, I. (2004). The microscopic detection of animal proteins in feeds. Biotechnology, Agronomy and Society and Environment. 8(4), 241–247.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi
Yazarlar

Habil UMUR Bu kişi benim 0000-0002-9824-1165

Erdinç ALTINÇEKİÇ 0000-0002-8728-3044

Hülya HANOĞLU ORAL Bu kişi benim 0000-0003-3626-9637

Figen KÜTÜKOĞLU Bu kişi benim 0000-0002-3360-6485

Pınar MANARGA BİRLİK Bu kişi benim 0000-0001-8902-1796

Yayımlanma Tarihi 14 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA UMUR, H., ALTINÇEKİÇ, E., HANOĞLU ORAL, H., KÜTÜKOĞLU, F., vd. (2022). Yemlerin kalite kontrolünde mikroskopik analiz tekniğinin kullanım alanları. Gıda Ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi(27), 1-12.