ISSN: 1303-3107
e-ISSN: 2822-2873
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

"Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png


Gıda ve Yem Bilimi ve Teknolojisi Dergisi TR Dizin ve çeşitli yabancı dizinlerde taranmaktadır.


2023 - Sayı: 30

Araştırma Makalesi

3. The impact of the COVID-19 pandemic on eating and food shopping habits

Araştırma Makalesi

4. Bitki ekstraktlarının marine hamsinin depolama stabilitesi üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

5. Perceptions of university students on nutrition as a useful tool to manage anxiety and depression levels