Cilt: 4 - Sayı: 2 EK

Yıl: 2014

Olgu Sunumu

1. Abdominal Duvar Desmoid Tümörünün Radyolojik Bulguları

2. Vitamin B12 Eksikliğine Bağlı Akut Psikoz Olgusu

4. Arthrogrypozis Multiplex Congenita and Anesthesia: A Case Report and Review of the Literature

5. Atelektaziyle Giden Aberan Sağ Subklavian Arter: Olgu Sunumu

9. Böbrek Hidatik Kisti Taklit Eden Multiloküle Kistik Renal Hücreli Karsinom

11. Künt Travmaya Bağlı Aorta Diseksiyonu Olgusu

15. Acil Şartlarda Operasyona Alınan Nörofibromatosisli Gebede Anestezi Yaklaşımı

18. Primer Vertebral Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları

21. Tibialis Anterior Kası Herniasyonu: MRG Bulguları

Derleme

Editöre Mektup