Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 239 - 251 2018-12-26

SIYASATNAMEHS AS A NORMATIVE VALUE IN POLITICAL COMMUNICATION
SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER

Erkam TEMİR [1]


In this study, Nizamülmülk’s Siyasetnameh and Imam al-Ghazali’s Nasihatu’l-Muluk works are considered as normative values in terms of political communication. The recommendations in the works, which may be related with today's political communication are given in a separate manner and sometimes they are supported by actual examples

Bu çalışmada Nizamülmülk’ün Siyasetname ve İmam-ı Gazali’nin Nasihatü’l-Mülûk isimli eserleri siyasal iletişim açısından normatif bir değer olarak ele alınmıştır. Eserlerde yer alan ve günümüz siyasal iletişimi ile ilgili olabilecek tavsiyeler yer yer müstakil bir şekilde verilmiş, kimi zaman ise güncel örneklerle desteklenmiştir.
 • Alodalı, M. F. B. ve Usta, S. (2017), “Türk Yönetim Geleneğinde Hesap Verebilirlik Mekanizmaları: Divan-ı Mezalim ve Kamu Denetçiliği Kurumu”, Strategic Public Management Journal, 3: 6, 168-184, s.169. Andrew, H. (2014), Siyaset, (Çev.: B. B. Özipek, B. Şahin, M. Yıldız, Z. Kopuzlu, B. Secilmişoğlu ve A. Yayla), Ankara: Adres Yayınları.
 • Aster, E. V. (1999), İlkçağ ve Orta çağ Felsefe Tarihi, İstanbul: İm Yayınları.
 • Dumolyn, J. (2012), “Political Communication and Political Power in the Middle Ages: A Conceptual Journey”, Edad Media. Revista de Historia, 13, 33-55.
 • Işık, H.H. (1981), İslam Ahlakı, Kıbrıs: Işık Kitabevi.
 • İmam-ı Gazâlî, (1969), Devlet Başkanlarına “Nasihati’l-Mulük”, (Çev.: O. Şekerci), İstanbul: Sinan Yayınları.
 • Kafesoğlu, İ. (1955), Büyük Selçuklu Veziri Nizâmü'l-Mülk'ün Eseri Siyâsetname ve Türkçe Tercümesi, Osman Yalçın Matbaası.
 • Komsomolskaya Pravda, Vladimir Putin- Oligarham i Çinovnikam v Pikaleve: Zabegali Kak Tarakanı, Tolko Kogda Uznali Çto Ya Yedu, https://www.kp.ru/daily/24305/499405/, (Erişim Tarihi: 09.11.2017).
 • Lilleker, D. (2013), Siyasal İletişim: Temel Kavramlar, (Çev.: A. Altın, S. N. Mustafa, F. M. Tınç, K. Bölükbaşı, B. Ekşi, S. Midilli, Y. Göksun ve A. Nas), İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi (1961), Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf, (Erişim Tarihi: 21.08.2017).
 • Milliyet.com.tr (2010), İsrail’le ‘Alçak Koltuk’ Krizi, http://www.milliyet.com.tr/israil-le--alcak-koltuk--krizi-gundem-1185364/, (Erişim Tarihi: 15.11.2017).
 • Mulgan, G. (1995), Apolitik Çağda Politika, (Çev.: A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Nizamü'l-Mülk, (2009), Siyasetname- Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, (Çev.: M. T. Ayar), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Oral Sander, O. (1989), Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Pavlovna, R. T. (2016), “İstoriya Politiçeskoy Kommunikatsii v Regionalnıh Dokumentah”. Russkiy Yazık v Polikurtunom Mire, 358-364.
 • Rosenthal, E. I. J. (2010), Political Thought in Medieval Islam, Cambridge: Cambridge University Press,
 • Ryfe, D. M. (2001), “History and Political Communication: An Introduction”, Political Communication, 18:4, 407-420.
 • Stanford University eCorner (2010), Power Poisoning, http://ecorner.stanford.edu/videos/2567/Power-Poisoning, (Erişim Tarihi: 18.04.2017).
 • Turan, O. (1969), Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul: Turan Neştriyat Yurdu.
 • Uğur, A. (2001), Osmanlı Siyasetnâmeleri, İstanbul: MEB Yayınları.
 • Washington Post (2017), Trump Labels MSNBC Hosts ‘Crazy Mika’ and ‘Psycho Joe’ and Mocks Her ‘Face-Lift’, https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2017/06/29/trump-labels-msnbc-hosts-crazy-mika-and-psycho-joe-and-mocks-her-face-lift/?utm_term=.b53365086d14, (Erişim Tarihi: 07.04.2017).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4387-2728
Yazar: Erkam TEMİR
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 15 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { gopsbad502954, journal = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {1306-732X}, eissn = {2564-680X}, address = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TOKAT}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {239 - 251}, doi = {}, title = {SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER}, key = {cite}, author = {Temir, Erkam} }
APA Temir, E . (2018). SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 239-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/41638/502954
MLA Temir, E . "SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER" . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 239-251 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/41638/502954>
Chicago Temir, E . "SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 239-251
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER AU - Erkam Temir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 251 VL - 13 IS - 2 SN - 1306-732X-2564-680X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER %A Erkam Temir %T SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER %D 2018 %J Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 1306-732X-2564-680X %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Temir, Erkam . "SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 / 2 (Aralık 2018): 239-251 .
AMA Temir E . SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER. SBAD. 2018; 13(2): 239-251.
Vancouver Temir E . SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(2): 239-251.
IEEE E. Temir , "SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 239-251, Ara. 2018