Yıl 2018, Cilt 2018 , Sayı 10, Sayfalar 18 - 29 2018-04-19

KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ

Tarık TOTAN [1]


Bu araştırmanın amacı okullarda yürütülen kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin okul düzeyi uygulamalarının sosyal ve duygusal öğrenme bileşenlerini temsil etme düzeyini incelemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında kullanılması önerilen kapsamlı okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri çerçeve planları kullanılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çerçeve planlarındaki okul düzeyinde yer alan hizmetler sosyal ve duygusal öğrenmenin beş temel bileşeni olan öz-farkındalık, sosyal farkındalık, öz-yönetim, ilişki kurma becerileri ve sorumlu karar verme becerileri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre tüm okul düzeylerinde çerçeve planlarda en fazla öz-yönetim becerileri yer alırken en az ilişki kurma becerileri yer almaktadır. Okul düzeyi arttıkça öz-farkındalık becerilerine yönelik hizmetlerde artmaktadır. Ayrıca kapsamlı okul psikolojik danışma ve rehberlik yer alan okul düzeyi uygulamaların tümü sosyal ve duygusal öğrenme bileşenlerinden herhangi biriyle uyumludur. 

Sosyal ve duygusal öğrenme, rehberlik ve psikolojik danışma, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik programı
  • Altheide, D.L., Coyle, M., DeVriese, K., Schneider, C. (2008) Emergent qualitative document analysis. İçinde S. N. Hesse-Biber & P. Leavy (Eds) Handbook of Emergent Themes (syf. 127-154). New York, NY: Guilford Press. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6. Baskı). Abingdon, Oxon:Routledge. Corcoran, R. P. & Slavin, R. E. (2016). Effective programs for social and emotional learning (SEL): A systematic review. The Campbell Collaboration. İnternetten 20.11.2017 tarihinde file:///C:/Users/tarik/Downloads/Corcoran_SEL_Title.pdf adresinden alınmıştır. Coryn, C. L. S., Spybrook, J. K., Evergreen, S. D. H. ve Blinkiewicz, M. V. (2009). Development and evaluation of the Social-emotional Learning Scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 283-295. Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., … Shriver, T. P. (1997). Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators. Alexandria, VA USA: Association for Supervision and Curriculum Development. Erkan, S. (2011). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Erkan, S. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi. Gladding, S. T. (2013). Psikolojik danışma. Kapsamlı bir meslek. (Çev. Ed. N. Voltan Acar). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik. (Çev. Ed. S. Doğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Gregory, A. & Fergus, E. (2017). Social and emotional learning and equity in school discipline. The Future of Children, 27(1), 117-138. Jones, S. M., & Doolittle, E. J. (2017). Social and emotional learning: Introducing the issue. The Future of Children, 27(1), 3-11. Külahoğlu, Ş. (2015). MEB kapsamlı gelişimsel rehberlik programı uygulamaları: Ne kadar işlevsel? F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik. Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler. Cilt 3 içinde (s. 113-150). Ankara: Nobel Yayıncılık. Merrell, K. W., & Gueldner, B. A. (2010). Social and emotional learning in the classroom: Promoting mental health and academic success. New York, NY: Guilford Press. Myrick, R. D. (1997). Developmental guidance and counseling: A practical approach. Minneapolis, MN: Educational Media Corp. Nazlı, S. (2011). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Oberle, E., Domitrovich, C. E., Meyers, D. C., & Weissberg, R. P. (2016). Establishing systemic social and emotional learning approaches in schools: A framework for schoolwide implementation. Cambridge Journal of Education, 46(3), 277-297. Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programı [OTSDEP]. (2005). Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programı. Ankara: Özel Tevfik Okulları Yayınları. Osher, D., Sprague, J., Weissberg, R. P., Axelrod, J., Keenan, S., Kendziora, K., & Zins, J. E. (2008). A comprehensive approach to promoting social, emotional, and academic growth in contemporary schools. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.) Best practices in school psychology V, Cilt 4 (syf. 1263– 1278). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists. Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. (2017). Promoting Positive Youth Development Through School‐Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta‐Analysis of Follow‐Up Effects. Child Development, 88(4), 1156-1171. Terzi, Ş., Tekinalp, B. E., & Leuwerke, W. (2011). Psikolojik danışmanların okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri modeline dayalı olarak geliştirilen kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programını değerlendirmeleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 51-60. Totan, T. (2011). Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Totan, T. (2014). Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında sosyal ve duygusal öğrenmenin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 57-70. Schmidt, J. J. (2017). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik. Öğrenciler için kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları. (Çev. Ed. S. Doğan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Schonert-Reichl, K. & Hymel, S. (2007). Educating the heart as well as the mind: Social and emotional learning for school and life success. Education Canada, 47(2), 20-25. Şensoy Briddick, H. ve Briddick, W. C. (2015). A national comprehensive school counseling program: A rationale and theoretical analysis of its importance for Turkey. F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik. Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler. Cilt 3 içinde (s. 95-111). Ankara: Nobel Yayıncılık. Yeager, D. S. (2017). Social and Emotional Learning Programs for Adolescents. The Future of Children, 27(1), 73-94. Yeşilyaprak, B. (2013). 21. Yüzyılda rehberlik hizmetleri. Gelişimsel yaklaşım. (21. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, M. T. (2017). Okullarda rehberlik servileri-hizmetleri. M. E. Deniz ve A. Erözkan (Ed.), Psikolojik danışma ve rehberlik. İçinde (syf. 70-109). Ankara: Pegem Akademi. Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., & Walberg, H. J. (2007). The scientific base linking social and emotional learning to school success. Journal of Educational and Psychological Consultation, 17(2-3), 191-210.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tarık TOTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb376437, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {18 - 29}, doi = {}, title = {KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TOTAN, Tarık} }
APA TOTAN, T . (2018). KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2018 (10) , 18-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/36631/376437
MLA TOTAN, T . "KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018 ): 18-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/36631/376437>
Chicago TOTAN, T . "KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (2018 ): 18-29
RIS TY - JOUR T1 - KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ AU - Tarık TOTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 29 VL - 2018 IS - 10 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ %A Tarık TOTAN %T KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2018 %N 10 %R %U
ISNAD TOTAN, Tarık . "KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 / 10 (Nisan 2018): 18-29 .
AMA TOTAN T . KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ. UTEB. 2018; 2018(10): 18-29.
Vancouver TOTAN T . KAPSAMLI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PLANLARINDA SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 2018(10): 29-18.