e-ISSN: 2717-7858
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Alper Remzi AYDIN
Kapak Resmi

Gelişim ile psikolojinin eğitim, sağlık ve sanat disiplinleri ile çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Ancak özellikle yurt içi yayınlar incelendiğinde disiplinler arası çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), eğitim, sağlık, gelişim ve psikoloji alanlarındaki bilgilerin diğer alanlardaki bilgiler ile sentezlenerek bilime katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar içermeyi ve uluslararası tanınır olmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve akademik olan GPD 'nin yayın ve danışma kurulunu, gelişim, psikoloji, eğitim, sağlık ve sanat alanlarında çalışmaları bulunan 5 farklı ülkenin 17 farklı üniversitesinde görev yapan 19 bilim insanı oluşturmaktadır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından incelenen dergiye ISSN numarası (2717-7858) verilen dergide yayınlanan eserlere de DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmektedir. GPD, gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Aday makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yılda iki kere (haziran ve aralık) yayınlanan GPD, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd

İntihal Politikası

Yayınlanan makalelerin benzerlik indeks sınırı %20 ve altındadır. 

Creative Commons

20867

Gelişim ve Psikoloji Dergis (GPD) Creatice Commons - Atıf - Gayri Ticari4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmıştır.

Duyurular

  • Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD) Uluslararası indekslerde taranırlılığını ve atıf sayısını geliştirmek için 2023 Haziran sayısından itibaren makalelerin sonunda 1000-1200 kelime arasında İngilizce Uzun Özet (EXTENDED ABSTRACT) eklenmesi kararı almıştır. Süreci devam eden makale yazarlarının İngilizce Uzun Özetlerini makalelerinin son aşamasında eklmeleri veya editöre mail ile göndermleri rica olunur.
  • Çalışmalara ait ETİK KURUL İZİN belgelerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD) (Journal of Development and Psychology (JODAP)) yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. e-ISSN 2717-7858