e-ISSN: 2717-7858
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Alper Remzi AYDIN
Kapak Resmi
       

Gelişim ile psikolojinin eğitim, sağlık ve sanat disiplinleri ile çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Ancak özellikle yurt içi yayınlar incelendiğinde disiplinler arası çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), eğitim, sağlık, gelişim ve psikoloji alanlarındaki bilgilerin diğer alanlardaki bilgiler ile sentezlenerek bilime katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar içermeyi ve uluslararası tanınır olmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve akademik olan GPD 'nin yayın ve danışma kurulunu, gelişim, psikoloji, eğitim, sağlık ve sanat alanlarında çalışmaları bulunan 5 farklı ülkenin 17 farklı üniversitesinde görev yapan 19 bilim insanı oluşturmaktadır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından incelenen dergiye ISSN numarası (2717-7858) verilen dergide yayınlanan eserlere de DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmektedir. GPD, gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Aday makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yılda iki kere (haziran ve aralık) yayınlanan GPD, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd

Araştırma Makalesi

Web Destekli 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Uygulanışına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Derleme

Zihin Kuramının Gözden Geçirilmesi: Farklı Zihinsel Durumlar ve Yaşam Boyu Gelişim

Araştırma Makalesi

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Açık Oyun Alanlarının Karşılaştırılması (Denizli, Samsun, Sinop Örnekleri)

Araştırma Makalesi

Ergenlerde Kendilik Algısı ve Akran Zorbalığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

0-6 Yaş Çocuk İstismarının Basılı Medyaya Yansımasının Araştırılması

İntihal Politikası

Yayınlanan makalelerin benzerlik indeks sınırı %20 ve altındadır. 

Creative Commons

20867

Gelişim ve Psikoloji Dergis (GPD) Creatice Commons - Atıf - Gayri Ticari4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmıştır.

Duyurular

  • Beşinci sayısı 30.06.2022 tarihinde yayınlanacak, uluslararası hakemli ve akademik bir dergi olan  Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmeye başlamıştır.
  • Hakem süreci en az doktora veya dengi mezunlarından tamamlanan Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)'nin ilk sayısı Prof. Dr. Sn. Meziyet ARI'nın önsözü ile  ikinci,  üçüncü ve dördüncü sayısı ise Prof. Dr. Sn. Hasan BACANLI'nın önsözü ile yayınlanmıştır. 

Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD) (Journal of Development and Psychology (JODAP)) yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. e-ISSN 2717-7858