Gelişim ve Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2717-7858 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Alper Remzi AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd


Gelişim ile psikolojinin eğitim, sağlık ve sanat disiplinleri ile çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Ancak özellikle yurt içi yayınlar incelendiğinde disiplinler arası çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD) (Journal of Development and Psychology (JODAP)), eğitim, sağlık, gelişim ve psikoloji alanlarındaki bilgilerin diğer alanlardaki bilgiler ile sentezlenerek bilime katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar içermeyi ve uluslararası tanınır olmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve akademik olan GPD 'nin yayın ve danışma kurulunu, gelişim, psikoloji, eğitim, sağlık ve sanat alanlarında çalışmaları bulunan 5 farklı ülkenin 13 farklı üniversitesinde görev yapan 16 bilim insanı oluşturmaktadır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından incelenen dergiye ISSN numarası (2717-7858) verilmiştir. GPD, gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Aday makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yılda iki kere (haziran ve aralık) yayınlanan GPD, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)
e-ISSN:2717-7858

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd

Gelişim ve Psikoloji Dergisi

e-ISSN 2717-7858 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Alper Remzi AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd
Kapak Resmi


Gelişim ile psikolojinin eğitim, sağlık ve sanat disiplinleri ile çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Ancak özellikle yurt içi yayınlar incelendiğinde disiplinler arası çalışmaların istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD) (Journal of Development and Psychology (JODAP)), eğitim, sağlık, gelişim ve psikoloji alanlarındaki bilgilerin diğer alanlardaki bilgiler ile sentezlenerek bilime katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar içermeyi ve uluslararası tanınır olmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılında kurulan ve 2020 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve akademik olan GPD 'nin yayın ve danışma kurulunu, gelişim, psikoloji, eğitim, sağlık ve sanat alanlarında çalışmaları bulunan 5 farklı ülkenin 13 farklı üniversitesinde görev yapan 16 bilim insanı oluşturmaktadır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından incelenen dergiye ISSN numarası (2717-7858) verilmiştir. GPD, gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Aday makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yılda iki kere (haziran ve aralık) yayınlanan GPD, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)
e-ISSN:2717-7858

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gpd

Tarandığı İndeksler

EuroPub.             20718

İdeal Online 16251

Asos İndeks.       16252

Listelendiği Akademik Dizinler
İntihal Politikası

Yayınlanan makalelerin benzerlik indeks sınırı %20 ve altındadır. 

Creative Commons

20867

Gelişim ve Psikoloji Dergis (GPD) Creatice Commons - Atıf - Gayri Ticari4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmıştır.

Duyurular
  • Üçüncü sayısı 15.06.2021 tarihinde yayınlanacak, uluslararası hakemli ve akademik bir dergi olan  Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD), gelişim, eğitim ve psikoloji disiplinlerinde Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış özgün ve nitelikli araştırma ve derleme makaleleri kabul etmeye başlamıştır.
  • Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)'nin son sayısı Prof. Dr. Sn. Hasan BACANLI'nın önsözü ile 15.12.2020 tarihinde yayınlanmıştır. 
  • Gelişim ve Psikoloji Dergisi (GPD)'nin ilk sayısı Prof. Dr. Sn. Meziyet ARI'nın önsözü ile 15.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.