e-ISSN: 2619-9556
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Çankaya Üniversitesi
Kapak Resmi

GRID, mimarlık, kentsel ve bölgesel planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, ürün tasarımı ve endüstriyel tasarım ve bunların disiplinler arası alanlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. GRID Dergisi yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarının son günlerine kadar yayınlanır ve 1 Nisan - 31 Mayıs ve 1 Kasım - 30 Aralık  tarihleri arasında makale teslimi kabul etmektedir. Türkçe ve İngilizce tam metinlere çevrimiçi olarak erişilebilir. GRID, TRDizin ve Avery Index'de taranmaktadır.

Dergi için herhangi bir yayımlama ücreti yoktur. GRID yayımının ardından makalelere çevrimiçi erişim sağlayan açık erişimli bir dergidir. Herhangi biri derginin websayfası üzerinden makaleleri görüntüleyebilir, PDF formatında indirebilir ve ölçümleri kontrol edebilir. Dergi, bilimsel araştırmalara ücretsiz ve serbest çevrimiçi ulaşımın sağlanmasının bilginin küresel çapta yayılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu yönüyle, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmekte ve Açık Erişim Politikasını benimsemektedir. Sorularınız olursa lütfen bize grid@cankaya.edu.tr adresinden ulaşınız.


Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Nisan 2024

2023 - Cilt: 6 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Sosyalleşmenin Okul Aidiyeti Duygusundaki Yeri ve Fiziksel Çevreye Yansıması: Okul Sirkülasyon Alanları Örneği

Araştırma Makalesi

Tarihi Çevrede Korumanın Üçüncü Boyutu Olarak Silüet: Korunma Sorunlarının Medya Perspektifinden İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İç Mekânda İç-Dış Dualitesinin İnşası ve Kopuş Söylemi Olarak “Kentsel İç Mekân”

Araştırma Makalesi

Köykent Modeli: Gelişim Süreci İçerisinde Bülent Ecevit’in Kırsal Kalkınma Stratejileri

Araştırma Makalesi

İzmir’de endüstri mirası olarak Halkapınar Su Pompa İstasyonu Binasının korumaya yönelik değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Charles Rennie Mackintosh ve Josef Hoffmann arasındaki tasarım etkileşimleri: Sanatsever Evi ve Stoclet Palas Örneği

Tez Özeti

Üsküp Türk Çarşısındaki Dükkânların Sosyal ve Fiziki Yapısı ile Koruma Sorunları

Araştırma Makalesi

Kentsel morfoloji ve planlama: Hermann Jansen’in planlama anlayışına yönelik bir çözümleme

Araştırma Makalesi

Hasankeyf Yukarı Şehir yerleşim dokusu, yaşam birimleri ve kültür envanteri

Araştırma Makalesi

A Comparison of Interior Aesthetic Pleasure: Differences Between Interior Architecture First-Year and Upper-Year Students

Araştırma Makalesi

Mimarların çalışma ortamındaki konfor koşulları ile verimlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Hafızanın Tarihi Katmanları: Çerçeve İçinde Galataport

Araştırma Makalesi

The Image of the City on Social Media: Case of İzmir City Centers

Derleme

Ideological Imprints in Education Buildings: A Turkish Case (1997–2022)

Creative Commons

Creative Commons License
Bu eserin telif hakları Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License kapsamında korunmaktadır.