Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 10 - 25, 25.10.2018

Öz

Günümüzde
hastaneler sağlık sistemlerinin, ameliyathaneler ise hastanelerin en önemli
parçalarıdır. Sağlık sistemleri hastalara sundukları hizmetin kalitesini
artırmak, çalışan personelin memnuniyet derecesini yükseltmek, maliyetleri
azaltmak gibi belirli amaçları gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda hedeflere ne derece ulaşıldığı performans
ölçümü ile belirlenebilmektedir. Artan teknoloji, kaliteli hizmet
beklentisi, düşük maliyet talebi, sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması,
rekabet, ameliyathanelerin performanslarını değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.
Bu sebeple ameliyathanelerin performanslarında etkili olan kriterlerin
belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Aynı zamanda belirlenen bu
kriterlerin önem dereceleri hesaplanarak performans üzerinde ne derece etkili
olduklarının incelemesi yapılmaktadır. Bu çalışmada ameliyathanelerin performanslarının
artırılmasında etkili olan kriterlerin belirlenmesi için çok ölçütlü karar
verme yöntemlerinden Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır. Kriterler
arasındaki bağımlılıkları, etkileşimleri ve geri bildirimleri dikkate alan bu
yöntem ile kriterlerin birbiri üzerindeki ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada
kullanılan Analitik Ağ Süreci yöntemi ile ameliyathane performanslarının
artırılmasında etkili olan kriterlerin önem dereceleri hesaplanmıştır. Bu önem
derecelerine göre hangi kriterin performans üzerinde ne derece etkisi olduğu
gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında; iş gören kriteri, maliyet
kriteri ve öğrenme ve büyüme kriterinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

  • 1. Erginöz E. Halk Sağlığı ve Mental Hastalıklar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri; Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi No: 62. 2008, S:31-40. 2. Üstün TB. The Global Burden of Mental Disorders. Am J Public Health; 1999;89:1315-8. 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması, Ankara, 2004. 4. WHO (2018). Schizophrenia. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/) (Erişim tarihi: 17 Nisan 2018). 5. WHO (2018). Mental disorders. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/) (Erişim tarihi: 17 Nisan 2018). 6. Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5. Baskı (DSM V). Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı'ndan. Çev. Köroğlu E. Hekimler Yayın Birliği. Ankara, 2014. 7. Kocal Y. Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Uzmanlık Tezi, Adana, 2016. 8. Rode SB, Ajagallay RK, Salankar HV,Sinha U. A Study On Drug Prescribing Pattern İn Psychiatry Out-patient Department From A Tertiary Care Teaching Hospital. Basic Clin Pharmacol; 2014;3(3):517-522. 9. Park S, Lee M, Kang S, Lee S. Patterns of Antipsychotic Prescription to Patients with Schizophrenia in Korea: Results from the Health Insurance Review & Assessment Service-National Patient Sample. J Korean Med Sci; 2014; 29:719-728. 10. Gonzalez GP, Moscoso NS, Lago FP. A Review of Clinical and Economic Evaluations Applied to Psychotropic Therapies Used in the Treatment of Schizophrenia in Argentina. Pharmacoecon; 2017. 11. Hálfdánarson Ó, Zoëga H, Aagaard L, Bernardo M, Brandt L, Fusté AC et al. International trends in antipsychotic use: A study in 16 countries, 2005-2014. Eur Neuropsychopharmacol; 2017; 27(10):1064-1076. 12. Donohue J, O'Malley AJ, Horvitz-Lennon M, Taub AL, Berndt E, Huskamp H. Changes in Physician Antipsychotic Prescribing Preferences, 2002–2007. Psychiatr Serv; 2014; 65(3): 315–322. 13. Pinaki C, Parthajyoti N, Babul D. Prescribing pattern of antipsychotic drugs in the outpatient department of psychiatry in Silchar Medical College and Hospital, Assam. OJPAS; 2014; 6(4):435-437. 14. Yoshimura R, Okamoto T, Nakamura J, Tateno M, Otsuka K, Takahashi H et al. Prescription pattern of antipsychotic drugs for schizophrenic inpatients in Japan: Research on East Asia Psychotropic Prescription Pattern–Antipsychotics study. Psychiatry and Clinical Neurosciences; 2006; 60(6), 778–779. 15. Rhee TG, Mohamed S, Rosenheck RA. Antipsychotic Prescriptions Among Adults With Major Depressive Disorder in Office-Based Outpatient Settings: National Trends From 2006 to 2015. J Clin Psychiatry; 2018; 79(2).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyda GÜR Bu kişi benim


Buse USLU Bu kişi benim


Tamer EREN Bu kişi benim


Nesrin AKCA Bu kişi benim


Ali YILMAZ Bu kişi benim


Seda SÖNMEZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 8 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 26 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
GÜR, Ş., USLU, B., EREN, T., AKCA, N., vd. (2018). ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 10-25.
MLA
GÜR, Şeyda vd. “ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sy. 3, 2018, ss. 10-25.
Chicago
GÜR, Şeyda, Buse USLU, Tamer EREN, Nesrin AKCA, Ali YILMAZ, ve Seda SÖNMEZ. “ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3, sy. 3 (Ekim 2018): 10-25.
EndNote
GÜR Ş, USLU B, EREN T, AKCA N, YILMAZ A, SÖNMEZ S (01 Ekim 2018) ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 3 10–25.
ISNAD
GÜR, Şeyda vd. “ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3/3 (Ekim 2018), 10-25.
AMA
GÜR Ş, USLU B, EREN T, AKCA N, YILMAZ A, SÖNMEZ S. ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. Ekim 2018;3(3):10-25.
Vancouver
GÜR Ş, USLU B, EREN T, AKCA N, YILMAZ A, SÖNMEZ S. ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2018;3(3):10-25.
IEEE
Ş. GÜR, B. USLU, T. EREN, N. AKCA, A. YILMAZ, ve S. SÖNMEZ, “ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 3, sy. 3, ss. 10–25, 2018.
JAMA
GÜR Ş, USLU B, EREN T, AKCA N, YILMAZ A, SÖNMEZ S. ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE HASTANELERDE AMELİYATHANE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2018;3:10–25.