Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 3, 12 - 19, 31.12.2019

Öz

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları, her geçen gün dünya genelinde daha yaygın hale gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artan talebe karşı GETAT uygulamalarının belirli bir standarda uygun olmasını sağlamak amacıyla, kanıta dayalı politikalar ve stratejik planlar oluşturarak GETAT uygulamaları hakkında raporlar hazırlamaktadır. Aynı zamanda ülkeler kendi politikalarını belirleyerek GETAT uygulamaları/uygulayıcıları ve doğal sağlık ürünleri ile ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Ülkelerin birçoğunda ulaşılabilir olduğu için en yaygın bitkisel tedavi tercih edilmektedir. Çoğu üye devlet bitkisel ürünler ile ilgili düzenlemelerde bulunarak, bitkisel ilaçların güvenli ve yüksek kalitede olmasını ve toplum sağlığını korumayı amaçlamaktadır. GETAT uygulamaları bazen sağlık çalışanları tarafından göz ardı edilse de bu tür uygulamaların görmezden gelinmesi uygulamaların bilinçsiz kişilerce yapılmasına, istismarına ve toplum sağlığının tehlikeye atılmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle GETAT uygulamalarının bilimsel kurallar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Kaynakça

  • 1. World Health Organization. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019, Date: 18.08.2019 Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312342/9789241515436-eng.pdf?ua=1 2. Akupunktur Tedavi Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No: 20885 (29.05.1991). 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No: 29158 (27.10.2014). 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GETAT Mevzuat Güncelleme Çalışmaları. Erişim: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,49961/getat-mevzuat-guncelleme-calismalari.html 5. Nural N, Çakmak S. Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanma Durumu, J Tradit Complem Med. 2018; 1(1):1-9. 6. Yeşilada E. Fitoterapi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp YÜGETAT Bülteni. 2019; 1: 5-6. 7. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, Date: 18.08.2019 Available: https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ 8. Şahin S. Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2017; 21(4): 159-162. 9. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinç N. Aile Sağlığı Merkezine Başvuranların Geleneksel/Alternatif Tıpla İlgili Görüşleri ve Kullanım Durumu. TAF Prev Med Bull, 2016; 15(2): 75. 10. Ersöz T. Bitkisel İlaçlar ve Gıda Takviyeleri ile ilgili Genel Yaklaşım ve Sorunlar. MİSED Türk Eczacıları Birliği Yayını, 2012; 27-28: 11-12. 11. National Center for Complementary and Integrative Health, Dietary Supplement-Drug Interaction Expert Panel Meeting, 2013. Date: 21.08.2019 Available: https://nccih.nih.gov/news/events/druginteraction/phase1experts 12. Erdem S, Eren PA. Tedavi Amacıyla Kullanılan Bitkiler Ve Bitkisel Ürünlerin Yan Etkileri. Türk Hij Den Biyol Derg, 2009; 66 (3): 133-141. 13. Saper RB. Overview of Herbal Medicine and Dietary Supplements, Uptodate 2019. Date: 17.08.2019 Available: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-herbal-medicine-and-dietary-supplements#H37

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 3, 12 - 19, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • 1. World Health Organization. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019, Date: 18.08.2019 Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312342/9789241515436-eng.pdf?ua=1 2. Akupunktur Tedavi Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No: 20885 (29.05.1991). 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Sayı No: 29158 (27.10.2014). 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GETAT Mevzuat Güncelleme Çalışmaları. Erişim: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,49961/getat-mevzuat-guncelleme-calismalari.html 5. Nural N, Çakmak S. Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanma Durumu, J Tradit Complem Med. 2018; 1(1):1-9. 6. Yeşilada E. Fitoterapi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp YÜGETAT Bülteni. 2019; 1: 5-6. 7. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, Date: 18.08.2019 Available: https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ 8. Şahin S. Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2017; 21(4): 159-162. 9. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinç N. Aile Sağlığı Merkezine Başvuranların Geleneksel/Alternatif Tıpla İlgili Görüşleri ve Kullanım Durumu. TAF Prev Med Bull, 2016; 15(2): 75. 10. Ersöz T. Bitkisel İlaçlar ve Gıda Takviyeleri ile ilgili Genel Yaklaşım ve Sorunlar. MİSED Türk Eczacıları Birliği Yayını, 2012; 27-28: 11-12. 11. National Center for Complementary and Integrative Health, Dietary Supplement-Drug Interaction Expert Panel Meeting, 2013. Date: 21.08.2019 Available: https://nccih.nih.gov/news/events/druginteraction/phase1experts 12. Erdem S, Eren PA. Tedavi Amacıyla Kullanılan Bitkiler Ve Bitkisel Ürünlerin Yan Etkileri. Türk Hij Den Biyol Derg, 2009; 66 (3): 133-141. 13. Saper RB. Overview of Herbal Medicine and Dietary Supplements, Uptodate 2019. Date: 17.08.2019 Available: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-herbal-medicine-and-dietary-supplements#H37

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu ŞAHAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI, FİTOFARMASİ BİLİM DALI
Türkiye


Mustafa Necmi İLHAN Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 3 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gsbdergi684840, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, number = {3}, pages = {12 - 19}, title = {GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Şahan, Duygu and İlhan, Mustafa Necmi} }
APA Şahan, D. & İlhan, M. N. (2019). GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 12-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/52303/684840
MLA Şahan, D. , İlhan, M. N. "GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 12-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/52303/684840>
Chicago Şahan, D. , İlhan, M. N. "GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 12-19
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - DuyguŞahan, Mustafa Necmiİlhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 19 VL - 4 IS - 3 SN - 2548-0383- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Duygu Şahan , Mustafa Necmi İlhan %T GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Şahan, Duygu , İlhan, Mustafa Necmi . "GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Aralık 2019): 12-19 .
AMA Şahan D. , İlhan M. N. GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2019; 4(3): 12-19.
Vancouver Şahan D. , İlhan M. N. GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 4(3): 12-19.
IEEE D. Şahan ve M. N. İlhan , "GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 3, ss. 12-19, Ara. 2019