Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 3, 37 - 43, 31.12.2019

Öz

Alt ekstremitenin en distal parçası olan ayak, destek yüzeyi oluşturarak postüral kontrol ve dengenin sağlanmasında önemli rol oynar. Ayağın bu görevlerini yerine getirebilmesi için intrinsik kasların optimum fonksiyon görmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı ayak intrinsik kas kuvvetinin denge parametreleri ile ilişkisini incelemektir. Çalışmaya 18-36 yaş aralığında, yaş ortalaması 25,99 ± 4,4 yıl olan, 80 sağlıklı genç birey alındı. Her iki ayağın abduktor hallucis (AH), fleksor hallucis brevis (FHB), fleksor digitorum brevis (FDB), fleksor digiti minimi (FDM) kas kuvvetleri dijital dinamometre ile ölçüldü. Denge değerlendirmeleri Biodex-BioSway™ cihazı ile yapıldı. Bireylerin salınım indeksi değerleri Modifiye Sensori Organizasyon Testi (MSOT) ile gözler açık-sert zemin, gözler kapalı-sert zemin, gözler açık-yumuşak zemin, gözler kapalı-yumuşak zemin olmak üzere dört farklı durum için elde edildi. Elde edilen kas kuvveti verileri ile denge verilerinin ilişkisine Pearson korelasyon analizi ile bakıldı. Dominant ayak FHB kas kuvveti ve dominant olmayan ayak FDB ve FDM kas kuvvetleri ile gözler kapalı-yumuşak zemin MSOT sonuçları arasında pozitif yönlü düşük korelasyon bulundu (sırasıyla, r: 0,240, r: 0,270 r: 0,262; p<0,05). Bu kasların diğer MSOT sonuçları ile arasında anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05). Her iki ayağın diğer kas kuvvetleri ile MSOT sonuçları arasında da anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0,05). Sağlıklı genç bireylerde denge şartları zorlaştırıldıkça postüral stabiliteyi sürdürmek için intrinsik kas kuvvetinin önemi artmaktadır. Ayak plantar intrinsik kas kuvveti, statik dengeyi sürdürmenin zorlaştırıldığı yumuşak zeminde ve vizüel sistemin devre dışı bırakıldığı koşullarda denge parametreleri ile ilişkilidir. Buna karşın sert zemin ve gözler açık durumda iken statik ayakta duruşta denge ile AH, FHB, FDB, FDM kas kuvvetleri ile ilişkisi bulunamamıştır.

Kaynakça

  • 1. Leardini, A., Benedetti, M. G., Berti, L., Bettinelli, D., Nativo, R., & Giannini, S. Rear-foot, mid-foot and fore-foot motion during the stance phase of gait. Gait Posture. 2007; 25(3):453-462. 2. Winter, D. A., Patla, A. E., Ishac, M., & Gage, W. H. Motor mechanisms of balance during quiet standing. J Electromyogr Kinesiol. 2003;13(1):49-56. 3. Gatev, P., Thomas, S., Kepple, T., & Hallett, M. Feedforward ankle strategy of balance during quiet stance in adults. J Physiol. 1999; 514(3):915-928. 4. Kennedy, P. M., & Inglis, J. T. Distribution and behaviour of glabrous cutaneous receptors in the human foot sole. J Physiol. 2002; 538(3):995-1002. 5. Farris, D. J., Kelly, L. A., Cresswell, A. G., & Lichtwark, G. A. The functional importance of human foot muscles for bipedal locomotion. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019; 116(5)1645-1650. 6. Basmajian, J. V., & Stecko, G. The role of muscles in arch support of the foot: an electromyographic study. JBJS. 1963; 45(6):1184-1190. 7. McKeon, P. O., Hertel, J., Bramble, D., & Davis, I. The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med. 2015; 49(5):290-290. 8. MANN, R., & INMAN, V. T. Phasic activity of intrinsic muscles of the foot. JBJS. 1964; 46(3):469-481. 9. Soysa, A., Hiller, C., Refshauge, K., & Burns, J. Importance and challenges of measuring intrinsic foot muscle strength. J Foot Ankle Res. 2012; 5(1):29. 10. Spink, M. J., Fotoohabadi, M. R., & Menz, H. B. Foot and ankle strength assessment using hand-held dynamometry: reliability and age-related differences. Gerontology. 2010; 56(6):525-532. 11. Kelly, L. A., Kuitunen, S., Racinais, S., & Cresswell, A. G. Recruitment of the plantar intrinsic foot muscles with increasing postural demand. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2012; 27(1):46-51. 12. Saglam, M., Arikan, H., Savci, S., Inal-Ince, D., Bosnak-Guclu, M., Karabulut, E., & Tokgozoglu, L. International physical activity questionnaire: reliability and validity of the Turkish version. Percept Mot Skills. 2010; 111(1):278-284. 13. van Melick, N., Meddeler, B. M., Hoogeboom, T. J., Nijhuis-van der Sanden, M. W., & van Cingel, R. E. How to determine leg dominance: The agreement between self-reported and observed performance in healthy adults. PloS One. 2017; 12(12):e0189876. 14. Cornwall, M. W., McPoil, T. G., Lebec, M., Vicenzino, B., & Wilson, J. Reliability of the modified foot posture index. J Am Podiatr Med Assoc. 2008; 98(1):7-13. 15. Goldmann, J. P., & Brüggemann, G. P. The potential of human toe flexor muscles to produce force. J Anat. 2012; 221(2):187-194. 16. Kim, S. G., Lim, D. H., & Cho, Y. H. Analysis of the reliability of the make test in young adults by using a hand-held dynamometer. J Phys Ther Sci. 2016; 28(8):2238-2240. 17. Arnold, B. L., & Schmitz, R. J. Examination of balance measures produced by the Biodex Stability System. J Athl Train. 1998; 33(4):323. 18. Hayran, M, Hayran, M. Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik. Hayran Yayıncılık Ankara, 2011. 19. Mickle, K. J., Munro, B. J., Lord, S. R., Menz, H. B., & Steele, J. R. ISB Clinical Biomechanics Award 2009: toe weakness and deformity increase the risk of falls in older people. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2009; 24(10):787-791. 20. Yamauchi, J., & Koyama, K. Toe flexor strength is not related to postural stability during static upright standing in healthy young individuals. Gait Posture. 2019; 73:323-327. 21. Maredia, S. I., Sawant, S., & Kumar, S. Influence of leg dominancy over foot pressure and postural sway in middle age population: an observational study. Int J Res Med Sci. 2015; 3(6):1358.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatmagül VAROL Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Türkiye


Gökhan YAZICI Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Türkiye


Seyit ÇITAKER Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Türkiye


Nilgün BEK Bu kişi benim
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
VAROL, F., YAZICI, G., ÇITAKER, S., BEK, N. (2019). AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 37-43.
MLA
VAROL, Fatmagül vd. “AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 3, 2019, ss. 37-43.
Chicago
VAROL, Fatmagül, Gökhan YAZICI, Seyit ÇITAKER, ve Nilgün BEK. “AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4, sy. 3 (Aralık 2019): 37-43.
EndNote
VAROL F, YAZICI G, ÇITAKER S, BEK N (01 Aralık 2019) AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 3 37–43.
ISNAD
VAROL, Fatmagül vd. “AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4/3 (Aralık 2019), 37-43.
AMA
VAROL F, YAZICI G, ÇITAKER S, BEK N. AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. Aralık 2019;4(3):37-43.
Vancouver
VAROL F, YAZICI G, ÇITAKER S, BEK N. AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4(3):37-43.
IEEE
F. VAROL, G. YAZICI, S. ÇITAKER, ve N. BEK, “AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 4, sy. 3, ss. 37–43, 2019.
JAMA
VAROL F, YAZICI G, ÇITAKER S, BEK N. AYAK İNTRİNSİK KAS KUVVETİNİN DENGE PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4:37–43.