Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2022, Cilt: Özel Sayı , 28 - 35, 05.03.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082541

Öz

Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cep telefonu kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum cep telefonlarından yayılan radyofrekans radyasyonun (RFR) özellikle hamileler ve çocuklar gibi daha hassas gruplar üzerindeki etkileriyle ilgili endişelere neden olmaktadır. Daha öncesinde gebelikte farklı sürelerde cep telefonu kullanan kadınların doğum esnasında alınan kordon kanlarında AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, CRP, Troponin-T (TnT), uric acid, lactate, PCT ve MPV değerlerini tespit edildi. Sonrasında ise bu bebeklerin 123 tanesinin 3-5 aylık dönemde poliklinik takiplerinde Prechtl Genel Hareket Değerlendirmesi (GMA) yaparak prenatal cep telefonu maruziyeti ile GM‟lar arasında ilişki olup olmadığını araştırdık. Bu çalışma ile kordon kanı değerleri ile GM‟lar ve prenatal cep telefonu maruziyetlerini karşılaştırdık. Elde edilen bulgulara göre, annelerin cep telefonu ile günlük konuşma süresi, doğum ağırlığı, CK, CKMB, CRP, troponin-t, ürik asit, laktat ve MPV değerleri MOS seviyelerine göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Çalışmamızın sonuçları, kordon kanı alınan bu bebeklerde RFR‟nin antepartum akut hipoksik olayları tetikleyebileceği ve ileri dönemde nöromotor etkilere yol açabileceğine yönelik bir fikir verebilir.

Kaynakça

 • 1. Bektas H, Dasdag S. 2017. Effect of radiofrequencies emitted from mobile phones and Wi-FI on pregnancy. Journal of International Dental and Medical Research 10:1084-1095.
 • 2. Boileau N, Margueritte F, Gauthier T, Boukeffa N, Preux P-M, Labrunie A, Aubard Y. 2020. Mobile phone use during pregnancy: Which association with fetal growth? Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction 49:101852
 • 3. Heynick LN, Merritt JH. 2003. Radiofrequency fields and teratogenesis. Bioelectromagnetics Suppl 6:S174-86.
 • 4. Zarei S, Vahab M, Oryadi-Zanjani M, Alighanbari N, Mortazavi SM. 2019. Mother‟s exposure to electromagnetic fields before and during pregnancy is associated with risk of speech problems in offspring. Journal of biomedical physics & engineering 9:61.
 • 5. Einspieler C, Prayer D, Prechtl HF. 2012. Fetal behaviour: a neurodevelopmental approach. Clinics in Developmental Medicine 189:ALL-ALL.
 • 6. Porro M, Fontana C, Giannì ML, Pesenti N, Boggini T, De Carli A, De Bon G, Lucco G, Mosca F, Fumagalli M. 2020. Early detection of general movements trajectories in very low birth weight infants. Scientific Reports 10:1-7.
 • 7. Einspieler C, Peharz R, Marschik PB. 2016. Fidgety movements–tiny in appearance, but huge in impact☆. Jornal de Pediatria 92:64-70.
 • 8. Bektas H, Bektas MS, Dasdag S. 2018. Effects of mobile phone exposure on biochemical parameters of cord blood: A preliminary study. Electromagn Biol Med 37:184-191.
 • 9. Fjørtoft T, Brandal M, Brubakk A, Adde L, Ustad T, Vågen R, Evensen K. 2020. Maternal alcohol and drug use during pregnancy affects the motor behaviour and general movements of infants aged 3–4 months. Early Human Development 151:105171.
 • 10. Örtqvist M, Einspieler C, Marschik PB, Ådén U. 2021. Movements and posture in infants born extremely preterm in comparison to term-born controls. Early Human Development 154:105304.
 • 11. Shalaby MM, Sobeih AA, Abdulghany WE, Behiry EG, Ismail YM, Abd-El-Aziz MA. 2017. Mean platelet volume and serum uric acid in neonatal sepsis: A case-control study. Annals of medicine and surgery 20:97-102.
 • 12. Simalti AK, Joshi R, Aggarwal N, Agarwal M, Joshi RK. 2015. An unusual cause of persisting hyperlactatemia in a neonate undergoing open heart surgery. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery 6:130-134.
 • 13. Meisner M. 2002. Pathobiochemistry and clinical use of procalcitonin. Clin Chim Acta 323:1729.
 • 14. Barberi I, Calabro M, Cordaro S, Gitto E, Sottile A, Prudente D, Bertuccio G, Consolo S. 1999 .Myocardial ischaemia in neonates with perinatal asphyxia. European journal of pediatrics 158:742-747.
 • 15. Kaplan S. 1997. Biochemical markers of myocardial injury in children. Circulation 96:24962497.
 • 16. Tekerlek H, Mutlu A, Inal-Ince D, Livanelioglu A, Kahraman A, Eryilmaz-Polat S, Karakaya J, Ozcelik U. 2021. Motor repertoire is age-inadequate in infants with cystic fibrosis. Pediatric Research 89:1291-1296.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hava BEKTAŞ Bu kişi benim

M. Selçuk BEKTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA BEKTAŞ, H., & BEKTAŞ, M. S. (2022). GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 28-35. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082541
AMA BEKTAŞ H, BEKTAŞ MS. GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2022;Özel Sayı:28-35. doi:10.52881/gsbdergi.1082541
Chicago BEKTAŞ, Hava, ve M. Selçuk BEKTAŞ. “GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, Mart (Mart 2022): 28-35. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082541.
EndNote BEKTAŞ H, BEKTAŞ MS (01 Mart 2022) GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 28–35.
IEEE H. BEKTAŞ ve M. S. BEKTAŞ, “GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Gazi sağlık bilim. derg, c. Özel Sayı, ss. 28–35, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1082541.
ISNAD BEKTAŞ, Hava - BEKTAŞ, M. Selçuk. “GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi ÖZEL SAYI (Mart 2022), 28-35. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082541.
JAMA BEKTAŞ H, BEKTAŞ MS. GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:28–35.
MLA BEKTAŞ, Hava ve M. Selçuk BEKTAŞ. “GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, 2022, ss. 28-35, doi:10.52881/gsbdergi.1082541.
Vancouver BEKTAŞ H, BEKTAŞ MS. GEBELİKTE FARKLI SÜRELERDE RADYOFREKANS RADYASYONA MARUZ KALAN İNFANTLARIN KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İLE GENEL MOTOR HAREKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:28-35.