Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ

Yıl 2022, Cilt: Özel Sayı , 36 - 41, 05.03.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082546

Öz

Bu çalışmada Türkiye'de kadınlara yönelik uygulanan her türlü şiddetin bireysel ve toplumsal açıdan etkilerinin ve bu kapsamda uygulanan sosyal politikaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amaçlarına yönelik literatür taraması yapılarak bir derleme çalışması oluşturulmuştur. Türkiye'de kadınların toplumsal hayat içerisinde karşı karşıya kaldıkları en büyük problemlerden birisi; fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik boyutlarda şiddete maruz kalmalarıdır. Türkiye'de kadınlar maruz kaldıkları şiddet karşısında bireysel ve kurumsal anlamda kendilerini nasıl savunacakları ve koruyacakları konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Kadınlar sadece maruz kaldıkları şiddet konusunda değil, aynı zamanda günlük hayatta karşılaştıklar diğer problemler karşısında da uygulanan sosyal politikaları nasıl etkin bir şekilde kullanabilecekleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Türkiye'de kadınların sosyal işlevselliklerinin artırılması üzerine çalışan uzmanlar bu konuda uygulanan politikaların etkililiğini değerlendirmeli ve yasal düzenlemelerde yoruma yer bırakmayacak şekilde eksikliklerin giderilmesi noktasında etkin çalışmalar yürütmelidir.

Kaynakça

 • 1. Akkaş, İ., & Uyanık, Z. (2016). Kadına Yönelik Şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 32-42.
 • 2. Kahraman, A. B. (2021). Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyolojik Analizi. Sosyal Bilimler Dergisi , 1-18.
 • 3. Doğrucan, A., & Yıldırım, Z. (2020). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .
 • 4. Bilican Gökkaya, V. (2009). Türkiye'de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi .
 • 5. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-2025, (2021) Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. https://www.aile.gov.tr/media/82082/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-iv-ulusal-eylem-plani-2021-2025.pdf Erişim Tarihi: 22.11.2021
 • 6. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, (2015) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23338 Erişim Tarihi:22.11.2021
 • 7. Anıt Sayaç, (2021) http://anitsayac.com Erişim Tarihi:22.11.2021
 • 8. Öztürk, Ö., Öztürk, Ö., & Tapan, B. (2016). Kadına Yönelik Şiddetin Kadın ve Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi .
 • 9. Türkiye'de Kadın, (2021) Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. https://www.aile.gov.tr/media/67948/turkiyede-kadin-20-02-2021.pdf Erişim Tarihi: 21.11.2021
 • 10. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2012). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6284&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 24.11.2021
 • 11. Tekindal, M., Özlem, Ş. Ö., & Emre, M. (2018). Şiddet Mağduru Kadına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Aysen ve Zehra Vakası. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi .
 • 12. Aydöner, N. H. (2018). Kadınlarda şiddete maruz kalma durumu ile sosyal destek algısı, depresyon ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiler: karşılaştırmalı bir çalışma (yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Eğitim Programı, İstanbul
 • 13. Kafadar, H., &Sehlikoğlu, K. (2019). Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi .
 • 14. Morgan, C. T. (2011). S. Karakaş, & R. Eski içinde, Psikolojiye Giriş (s. 298). Konya: Eğitim Akademi.
 • 15. Karayel, A. H. (2019). Kadına Yönelik Şiddet. İNSAMER. Araştırma 93.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Selahattin KARAHAN

Fatma ARPACI Bu kişi benim

İhsan ESEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA KARAHAN, M. S., ARPACI, F., & ESEN, İ. (2022). TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 36-41. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082546
AMA KARAHAN MS, ARPACI F, ESEN İ. TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2022;Özel Sayı:36-41. doi:10.52881/gsbdergi.1082546
Chicago KARAHAN, Mehmet Selahattin, Fatma ARPACI, ve İhsan ESEN. “TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, Mart (Mart 2022): 36-41. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082546.
EndNote KARAHAN MS, ARPACI F, ESEN İ (01 Mart 2022) TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 36–41.
IEEE M. S. KARAHAN, F. ARPACI, ve İ. ESEN, “TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. Özel Sayı, ss. 36–41, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1082546.
ISNAD KARAHAN, Mehmet Selahattin vd. “TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi ÖZEL SAYI (Mart 2022), 36-41. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082546.
JAMA KARAHAN MS, ARPACI F, ESEN İ. TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:36–41.
MLA KARAHAN, Mehmet Selahattin vd. “TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, 2022, ss. 36-41, doi:10.52881/gsbdergi.1082546.
Vancouver KARAHAN MS, ARPACI F, ESEN İ. TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARDA ETKİLERİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:36-41.