Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: Özel Sayı , 1 - 6, 05.03.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082585

Öz

Skolyoz tedavilerinin temel amaçlarından biri üç boyutlu deformitenin neden olduğu kozmetik sorunların giderilmesidir. Üç boyutlu egzersiz tedavisi, eğriliğin ilerlemesini durdurma veya azaltılmanın yanı sıra kas dengesini optimize etmeyi, postüral farkındalık sağlamayı ve vücut simetrisinin kazanımını amaçlar. Bu çalışmanın amacı adolesan idiopatik skolyoz (AİS) tanılı hastalarda ev egzersiz programına eklenen fizyoterapist gözetimli Schroth eğitiminin vücut algısına etkisinin incelenmesidir. AİS tanılı 31 hasta iki gruba ayrılmıştır: Ev egzersiz grubu ve Schroth grubu. Ev egzersiz grubuna Schroth yönteminin egzersizleri 12 haftalık ev programı olarak verilmiştir. Schroth grubuna ise ev programına ek olarak klinikte 24 seans (12 hafta boyunca haftada 2 gün) Schroth yöntemine göre 3 boyutlu egzersiz terapisi uygulanmıştır. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve 12 haftalık tedavi sonrası yapılmıştır. Vücut algısı hasta, ailesi ve fizyoterapist tarafından Walter Reed Görsel Değerlendirme Skalası (WRVAS) ve Gövde Görünüş Algısı Skalası (TAPS) ile değerlendirilmiştir. Ev egzersizi grubuna yaş ortalaması 14±2,99 yıl olan 12 hasta (8 kız, 4 erkek), Schroth grubuna ise yaş ortalaması 14,79±2,76 yıl olan 19 hasta (15 kız, 4 erkek) dahil edilmiştir. Schroth grubunda vücut algı skorlarının tamamı anlamlı derecede iyileşme gösterirken (p≤0,001), ev egzersiz grubunda hasta WRVAS (p=0,008) ve aile TAPS skoru (p=0,001) anlamlı iyileşme göstermiştir. Grupların tedavi öncesi ve sonrası yüzde değişim oranları karşılaştırıldığında Schroth grubunun hasta, aile ve fizyoterapist WRVAS ve TAPS değerlendirmelerinin yüzdelik değişimi ev egzersiz grubundan anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0,005). AİS’li hastalarda ev egzersiz programına eklenen Schroth eğitiminin vücut asimetrisini ve kozmetik deformiteyi iyileştirmede etkili olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Scheer JK, Fakurnejad S, Lau D, Daubs MD, Coe JD, Paonessa KJ, LaGrone MO, Amaral RA, Trobisch PD, Lee JH, Fabris-Monterumici D, Anand N, Cree AK, Hart RA, Hey LA, Ames CP; SRS Adult Spinal Deformity Committee. Results of the 2014 SRS Survey on PJK/PJF: A Report on Variation of Select SRS Member Practice Patterns, Treatment Indications, and Opinions on Classification Development. Spine (Phila Pa 1976). 2015; 40 (11): 829-840.
 • 2. Gargano G, Oliva F, Migliorini F, Maffulli N. Melatonin and adolescent idiopathic scoliosis:The present evidence. Surgeon. 2021; S1479-666X(21)00134-7.
 • 3. Fadzan M, Bettany-Saltikov J. Etiological Theories of Adolescent Idiopathic Scoliosis: Past and Present. Open Orthop J. 2017 ;11: 1466-1489.
 • 4. Wang H, Tetteroo D, Arts JJC, Markopoulos P, Ito K. Quality of life of adolescent idiopathic scoliosis patients under brace treatment: a brief communication of literature review. Qual Life Res. 2021; 30 (3): 703-711.
 • 5. Yılmaz H, Zateri C, Kusvuran Ozkan A, Kayalar G, Berk H. Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis in Turkey: an epidemiological study. Spine J. 2020; 20 (6): 947-955.
 • 6. Çolak T, Akçay B, Apti A. Skolyoz Tedavisinde Schroth Yöntemi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020; 7(1).
 • 7. Saccomani L, Vercellino F, Rizzo P, Becchetti S. Adolescenti con scoliosi: aspetti psicologici e psicopatologici (Adolescents with scoliosis: psychological and psychopathological aspects). Minerva Pediatr. 1998; 50 (1-2): 9-14.
 • 8. Pineda S, Bago J, Gilperez C, Climent JM. Validity of the Walter Reed Visual Assessment Scale to measure subjective perception of spine deformity in patients with idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2006; 1:18.
 • 9. Bago J, Sanchez-Raya J, Perez-Grueso FJ, Climent JM. The Trunk Appearance Perception Scale (TAPS): a new tool to evaluate subjective impression of trunk deformity in patients with idiopathic scoliosis. Scoliosis. 2010; 5:6.
 • 10. Yagci G, Karatel M, Yakut Y. Body Awareness and its Relation to Quality of Life in Individuals with Idiopathic Scoliosis. Percept Mot Skills. 2020; 127 (5): 841-857.
 • 11. Kocaman H, Bek N, Kaya MH, Büyükturan B, Yetiş M, Büyükturan Ö. The effectiveness of two different exercise approaches in adolescent idiopathic scoliosis: A single-blind, randomized-controlled trial. PLoS One. 2021; 16 (4): e0249492.
 • 12. Lenhert-Schroth, C. (2007). The Schroth scoliosis three dimensional treatment. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
 • 13. Sanders JO, Polly DW Jr, Cats-Baril W, Jones J, Lenke LG, O'Brien MF, Stephens Richards B, Sucato DJ; AİS Section of the Spinal Deformity Study Group. Analysis of patient and parent assessment of deformity in idiopathic scoliosis using the Walter Reed Visual Assessment Scale. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28 (18): 2158-2163.
 • 14. Matamalas A, D'Agata E, Sanchez-Raya J, Bago J. Trunk appearance perception scale for physicians (TAPS-Phy) - a valid and reliable tool to rate trunk deformity in idiopathic scoliosis. Scoliosis Spinal Disord. 2016;11: 24.
 • 15. Kwan KYH, Cheng ACS, Koh HY, Chiu AYY, Cheung KMC. Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis: results from a preliminary study-SOSORT Award 2017 Winner. Scoliosis Spinal Disord. 2017; 12: 32.
 • 16. Yagci G, Ayhan C, Yakut Y. Effectiveness of basic body awareness therapy in adolescents with idiopathic scoliosis: A randomized controlled study1. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018; 31 (4): 693-701.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsüm OĞUZ Bu kişi benim

Raziye ŞAVKIN

Nihal BÜKER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Kabul Tarihi 24 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA OĞUZ, G., ŞAVKIN, R., & BÜKER, N. (2022). ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 1-6. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082585
AMA OĞUZ G, ŞAVKIN R, BÜKER N. ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2022;Özel Sayı:1-6. doi:10.52881/gsbdergi.1082585
Chicago OĞUZ, Gülsüm, Raziye ŞAVKIN, ve Nihal BÜKER. “ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, Mart (Mart 2022): 1-6. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082585.
EndNote OĞUZ G, ŞAVKIN R, BÜKER N (01 Mart 2022) ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 1–6.
IEEE G. OĞUZ, R. ŞAVKIN, ve N. BÜKER, “ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. Özel Sayı, ss. 1–6, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1082585.
ISNAD OĞUZ, Gülsüm vd. “ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi ÖZEL SAYI (Mart 2022), 1-6. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082585.
JAMA OĞUZ G, ŞAVKIN R, BÜKER N. ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:1–6.
MLA OĞUZ, Gülsüm vd. “ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, 2022, ss. 1-6, doi:10.52881/gsbdergi.1082585.
Vancouver OĞUZ G, ŞAVKIN R, BÜKER N. ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA EV EGZERSİZ PROGRAMINA EKLENEN SCHROTH EĞİTİMİNİN VÜCUT ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:1-6.