Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt: Özel Sayı , 14 - 18, 05.03.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082715

Öz

İşitme kayıplı öğrencilerin okuryazarlık becerilerinden öğrenme süreçlerine kadar geniş bir etkiye sahip olan dil becerileri, işitsel ve sözel bileşenlerden oluşmaktadır. İşitme kayıplı öğrencilerin işitsel-sözel becerileri sürdürmede yaşayabileceği zorluklar düşünüldüğünde eğitim ortamlarında düzenleme yapılması önemlidir. Çalışmada uzaktan eğitim ile ilk kez tanışan işitme kayıplı ilkokul öğrencilerinin işitsel-sözel performansının uzaktan eğitim gereksinimleriyle ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri Ankara ilindeki 2020-2021 eğitim yılı ilkokul seviyesindeki %44’ü kız (n=22) ve %56’sı erkek (n=28) olmak üzere 50 işitme kayıplı öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Ebeveynlerin İşitme Kayıplı Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Gereksinimlerini Değerlendirme Ölçeği” ve Eroğlu (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ebeveynlerin Çocukların İşitsel/Sözel Performansını Değerlendirme (EÇİPED) Ölçeği” kullanılmıştır. İki ölçek formunun toplam puanları ve alt boyut puanları arasındaki ilişki IBM SPSS Statistics 26.0 programında analiz edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin toplam puanı ile EÇİPED ölçeği toplam puanı ve sessiz ve gürültü alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Geliştirilen ölçeğin erişilebilirlik alt boyut puanı ile EÇİPED toplam puanı ve alt boyut puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Geliştirilen ölçeğin öğrenciye ve öğretmene bağlı alt boyut puanları ile EÇİPED toplam puanı ve sessiz ve gürültülü alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). İşitme kayıplı öğrencilerin işitsel-sözel performansları dikkate alınarak, uzaktan eğitim gereksinimleri için önlemler alınması akademik başarılarını desteklemek açısından önem taşımaktadır

Kaynakça

  • 1. Emin, M. N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. Seta Perspektif, 268, 1-4.
  • 2. Sari, T., & Nayır, F. (2020). Challenges in distance education during the (Covid-19) pandemic period. Qualitative Research in Education, 9(3), 328-360.
  • 3. Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
  • 4. UNESCO. (2020). COVID-19 educational disruption and response. Retrieved 16 Kasım 2021, from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
  • 5. Flexer, C. (1996). Amplification for children with minimal hearing loss. Amplification for children with auditory deficits, 321-337.
  • 6. Girgin, M. C. (2006). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(01), 15-28.
  • 7. Fitzpatrick, E. (2015). Neurocognitive development in congenitally deaf children. Handbook of clinical neurology, 129, 335-356.
  • 8. Ching, T. Y., & Hill, M. (2007). The Parents' Evaluation of Aural/Oral Performance of Children (PEACH) Scale: Normative Data. Journal of the American Academy of Audiology, 18(3), 220-235.
  • 9. Eroğlu, K. (2018). Ebeveynlerin Çocukların İşitsel/Sözel Performansını Değerlendirme (EÇİPED) Ölçeği'nin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Büşra SAYDAM Bu kişi benim 0000-0001-5451-2181

İsmet BAYRAMOĞLU Bu kişi benim 0000-0003-4650-8005

Şenay ALTINYAY Bu kişi benim 0000-0002-5622-6194

Yusuf Kemal KEMALOĞLU Bu kişi benim 0000-0001-7236-5576

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Kabul Tarihi 23 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA SAYDAM, E. B., BAYRAMOĞLU, İ., ALTINYAY, Ş., KEMALOĞLU, Y. K. (2022). İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 14-18. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082715
AMA SAYDAM EB, BAYRAMOĞLU İ, ALTINYAY Ş, KEMALOĞLU YK. İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2022;Özel Sayı:14-18. doi:10.52881/gsbdergi.1082715
Chicago SAYDAM, Elif Büşra, İsmet BAYRAMOĞLU, Şenay ALTINYAY, ve Yusuf Kemal KEMALOĞLU. “İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, Mart (Mart 2022): 14-18. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082715.
EndNote SAYDAM EB, BAYRAMOĞLU İ, ALTINYAY Ş, KEMALOĞLU YK (01 Mart 2022) İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 14–18.
IEEE E. B. SAYDAM, İ. BAYRAMOĞLU, Ş. ALTINYAY, ve Y. K. KEMALOĞLU, “İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. Özel Sayı, ss. 14–18, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1082715.
ISNAD SAYDAM, Elif Büşra vd. “İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi ÖZEL SAYI (Mart 2022), 14-18. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082715.
JAMA SAYDAM EB, BAYRAMOĞLU İ, ALTINYAY Ş, KEMALOĞLU YK. İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:14–18.
MLA SAYDAM, Elif Büşra vd. “İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, 2022, ss. 14-18, doi:10.52881/gsbdergi.1082715.
Vancouver SAYDAM EB, BAYRAMOĞLU İ, ALTINYAY Ş, KEMALOĞLU YK. İŞİTME KAYIPLI ÖĞRENCİLERİN İŞİTSEL-SÖZEL PERFORMANSININ UZAKTAN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNE ETKİSİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:14-8.