Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE INDIVIDUALS REQUESTING HEALTH SERVICE FROM UNIVERSITY HOSPITALS

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 12 - 28, 17.08.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1023816

Öz

In this study, it is aimed to examine the knowledge level of the rights and responsibilities of individuals who demand service from the hospital. The research population living in Turkey and create the demand for health care services to individuals who are from the hospital. The sample of the study is individuals from the city of Ankara. The sample size of the study was created with an error margin of 0.5 at a 95% confidence level and was determined as 384 people using the relevant formula. The questionnaire application in the study was carried out face to face and electronically. Analyzes were completed by transferring the obtained data and study data to IBM SPSS Statistics 26 program. The study was analyzed with the help of Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Bonferroni Tests. According to the results of the study, it was determined that the level of knowledge of the individuals about patient rights and responsibilities is generally high.

Kaynakça

  • 1.Göktürk, M. (2019). “Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları Memnuniyetinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
  • 2.Teke ve Diğ. (2007). “ Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4), 259-266.
  • 3.Aydemir, İ. ve Işıkhan, V. (2012). “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 67-86.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 12 - 28, 17.08.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1023816

Öz

Bu araştırmada hastaneden hizmet talep eden bireylerin hak ve sorumluluklarının farkındalıkları ve bilgi düzeyinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve hastanelerden sağlık hizmeti talep eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Ankara ilinde bulunan bireylerdir. Araştırmanın örneklem sayısı, %95 güven düzeyinde 0.5 hata payı ile oluşturulmuş ve ilgili formül kullanılarak 384 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmanda yapılan anket uygulaması yüz yüze ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çalışma verileri istatistik programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. Çalışma Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Bonferroni Testleri yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın elde edilen sonuçlarına göre, bireylerin hasta hakları ve sorumlulukları konusundaki bilgi düzeylerinin genel anlamda yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • 1.Göktürk, M. (2019). “Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları Memnuniyetinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
  • 2.Teke ve Diğ. (2007). “ Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (4), 259-266.
  • 3.Aydemir, İ. ve Işıkhan, V. (2012). “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 67-86.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekai ÖZTÜRK 0000-0003-2569-7249

Şermin ERTAŞ 0000-0003-0839-3980

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 15 Kasım 2021
Kabul Tarihi 8 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖZTÜRK, Z., & ERTAŞ, Ş. (2022). ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 12-28. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1023816
AMA ÖZTÜRK Z, ERTAŞ Ş. ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. Ağustos 2022;7(2):12-28. doi:10.52881/gsbdergi.1023816
Chicago ÖZTÜRK, Zekai, ve Şermin ERTAŞ. “ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 7, sy. 2 (Ağustos 2022): 12-28. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1023816.
EndNote ÖZTÜRK Z, ERTAŞ Ş (01 Ağustos 2022) ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 12–28.
IEEE Z. ÖZTÜRK ve Ş. ERTAŞ, “ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 7, sy. 2, ss. 12–28, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1023816.
ISNAD ÖZTÜRK, Zekai - ERTAŞ, Şermin. “ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (Ağustos 2022), 12-28. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1023816.
JAMA ÖZTÜRK Z, ERTAŞ Ş. ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;7:12–28.
MLA ÖZTÜRK, Zekai ve Şermin ERTAŞ. “ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 7, sy. 2, 2022, ss. 12-28, doi:10.52881/gsbdergi.1023816.
Vancouver ÖZTÜRK Z, ERTAŞ Ş. ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN SAĞLIK HİZMETİ TALEP EDEN BİREYLERİN HAK, SORUMLULUK VE BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;7(2):12-28.