Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 3, 9 - 15, 30.11.2019

Öz

Amaç: Bu araştırma; anjiyografi yapılan koroner arter hastalarında geleneksel besin ögelerinin kullanımı belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 399 Koroner arter hastası oluşturmuştur. Veriler hastaların sosyo-demografik özelliklerini ve kullanılan geleneksel besin ögelerini sorgulayan anket ile toplanmıştır. Veriler SPSS 20,0 paket programı ile tanımlayıcı istatistik ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Hastaların geleneksel besin ögelerinin kullanma oranı % 29,3 olarak belirlendi. Geleneksel besin ögelerinde en çok kullanılan bitkinin sırasıyla; meyan kökü (% 5,5),  ginseng ve sarımsak (% 3,5) ile zencefil(% 3,3) olduğu saptandı. Geleneksel besin ögelerini kullanma oranının okuryazar olmayanlarda (p>0,05), 65 yaşından küçük (p>0,05) ve erkek olan hastalarda, (p>0,05),  sigara (p>0,05) ve alkol (p<0,05) kullanmayanlarda (p>0,05), beden kitle indexi normal olanlarda (p>0,05)  daha fazla olduğu tespit edildi. Hastaların geleneksel besin ögelerinin kullanılması yöneliminde ki etkenler sorgulandığında hastaların % 14,8 i bir aktar/ lokman hekim tavsiyesi ile kullanmaya başladıklarını belirtmişlerdir. eczacıların tavsiyesi ile başlayanlar %3 iken; hemşirelerden gelen tavsiye oranı % 0,5 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Koroner arter hastalarda geleneksel besin ögelerini kullanma oranı yüksek olduğu ve hastaların bu konuda bilgi sahibi olmadıkları bulunmuştur.  Geleneksel besin kullanma durumu, kişilerin sosyo-demografik özelliklerine göre değişiklik göstermemektedir. 

Kaynakça

  • 1. Onat A, Uğur M, Tuncer M, Ayhan E, Kaya Z, Küçükdurmaz Z. Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı Ve Risk Faktörleri Taramasında Ölüm Yaşı: 56700 Kişi-Yıllık İzlemede Dönemsel Eğilim Ve Bölgesel Dağılımı. Türk Kardiyoloji Derneği Arş.2009;37:155-60.2. Atalay M, ‘Preopratif Dönemde Bitkisel İlaç Kullanan Hastalara Genel Bakış’ Tıpta Uzmanlık Tezi, Edirne, 2011; 3-53. Larkin M. Surgerypatients At Risk Forherb-Anaesthesiainteractions. Lancet 1999;354:4. Lyons TR. Herbal Medicines And Possibleanesthesiaintractions. AANA J 2002; 70:47-51.5. Grauer RP, Thomas RD, Tronsom MD, Heard GC, Diacon M. Preoperativeuse OHerbal Medicines And Vitamin Supplements. Anaesth Intensive Care 2004; 32: 173-7.6. Tanrıkulu M. Bitkisel Karışım Kullanan Ve Stent Trombozu Gelişen Üç Olgu: Bitkisel Karışımlar Dost Mu, Düşman Mı? Türk Kardiyoldern Arş - 2012; 40(3):265-268 Doi: 10.5543/Tkda.2012.845657. Yüksel İ, Orman V. Clavispanax Kullanan Bir Hastada Gelişen Akut Yaygın Pulmoneremboli. TKD Arşivi 2013, 41(4): 351-3538. Güneş H. Bitkisel İlaç Tedavisi Alan Ve Akut Anterior Miyokart Enfarktüsüne Bağlı Kardiyojenik Şok Gelişen Olgu. Türk Kardiyol. Dern. Arş - 2012;40(3):262-264 Doi: 10.5543/Tkda.2012.295599. Herdman A. Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp İle Hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2007; 4 (2): 2-310. Yazıcıoğlu, Y. Ve Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. S.50.11. İpek E, Güray Y. Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Bitkisel Kökenli Alternatif Tedavilerin Ve Tamamlayıcı Besin Ürünlerinin Tüketim Prevalansı. Türk Kardiyoloji Dern. 2013;41(3):218-224 12. Uzun M, Aykaç G. Bitkisel Ürünlerin Yanlış Kullanımı Ve Zararları. 2014;4(3):1-5 13. Güven Ş. Hipertansiyonlu Bireylerde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu. Balıkesir Sağlık Bil Derg. 2013; 2(3): 160-16614. Koçtürk M, Kalafatçılar A. Türkiye’de Bitkisel İlaçlara Bakış- Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 2009, 46 (3): 209-21415. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary And Alternative Medicine Use Among Adults And Children: United States,2007. Natl Health Stat Report 2008;12: 1-12

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar ZENGİN Bu kişi benim


Selma KAHRAMAN> (Sorumlu Yazar)
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-4486-6629
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 19 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 10 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gtatder594264, journal = {Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi}, eissn = {2757-7643}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, number = {3}, pages = {9 - 15}, title = {ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Zengin, Serdar and Kahraman, Selma} }
APA Zengin, S. & Kahraman, S. (2019). ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI . Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi , 1 (3) , 9-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gtatder/issue/48651/594264
MLA Zengin, S. , Kahraman, S. "ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI" . Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 1 (2019 ): 9-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gtatder/issue/48651/594264>
Chicago Zengin, S. , Kahraman, S. "ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI". Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 1 (2019 ): 9-15
RIS TY - JOUR T1 - ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI AU - SerdarZengin, SelmaKahraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 15 VL - 1 IS - 3 SN - -2757-7643 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI %A Serdar Zengin , Selma Kahraman %T ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI %D 2019 %J Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi %P -2757-7643 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Zengin, Serdar , Kahraman, Selma . "ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI". Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 1 / 3 (Kasım 2019): 9-15 .
AMA Zengin S. , Kahraman S. ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi. 2019; 1(3): 9-15.
Vancouver Zengin S. , Kahraman S. ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi. 2019; 1(3): 9-15.
IEEE S. Zengin ve S. Kahraman , "ANJİYOGRAFİ YAPILAN KORONER ARTER HASTALARINDA GELENEKSEL BESİN ÖĞELERİNİN KULLANIMI", Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, c. 1, sayı. 3, ss. 9-15, Kas. 2019