Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

DUYGU DURUM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE AROMATERAPİ UYGULAMALARI

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 3, 42 - 50, 31.12.2020

Öz

Duygudurum bozuklukları geniş tanı aralığına sahiptir. Bu hastalıkların; yüksek prevalansları, morbidite ve mortalite riskleri ve ekonomik yükleri nedeniyle önemli halk sağlığı problemidir. Hastalıkların tedavisinde birçok farmakolojik ve psikoterapötik tedavi seçenekleri mevcuttur. Tedavide kullanılan ilaçlar hastalık semptomlarını rahatlatmakla birlikte yan etkilere neden olabilmektedir. Bazı hastalar, bu yan etkilerden kaçınmak amacıyla alternatif ve tamamlayıcı yöntemler araştırmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de aromaterapidir. Aromaterapi çeşitli bitkisel esansiyel yağlar ile müdahale yapılan bir uygulamadır. Bu makalenin amacı; anksiyete ve duygu durum bozukluklarının tedavisinde aroma terapi uygulamalarının etkisinin literatür çalışmalarından elde edilen veriler toplanarak derlenmesi ve bu verilerin ilişkilendirilmesidir. Bu bağlamda, Science Direct, Pubmed ve Google Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılarak yaklaşık 20 makale incelenmiş ve duygu durum bozukluklarının tedavisinde aroma terapi uygulamalarının etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. Yapılan çalışmaların birçoğunun sonucu olarak, aramoterapinin duygu durum bozukluklarının tedavisi üzerindeki olumlu etkisinden söz edilmiştir.

Teşekkür

Beni her zaman destekleyen aileme, hocalarıma ve tüm sevenlere teşekkür ederim.

Kaynakça

  • Referans 1: Yim VWC, Ng AK, Tsang HW. et al. A Review On The Effects Of Aromatherapy For Patients With Depressive Symptoms. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009; 15(2): 187-195
  • Referans 2: Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential Oils Used İn Aromatherapy: A Systemic Review. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine. 2015; 5(8): 601-611.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Merve ÖZ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2020
Kabul Tarihi 27 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

AMA ÖZ M. DUYGU DURUM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE AROMATERAPİ UYGULAMALARI. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi. Aralık 2020;2(3):42-50.