Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 269 - 281 2019-06-28

THE IMPACT OF DIFFERENT IMPLEMENTATIONS OF URBAN TRANSFORMATION TO SPATIAL SET-UP: EXAMPLE MAMAK IN ANKARA PROVINCE

Berna ÖZDEMİR [1] , Arzu ÖZEN YAVUZ [2]


In our country, it became mandatory for local administrations and central government to implement Urban Transformation due to unqualified living circumstances via conurbanization, unplanned growth and over-migration, and earthquakes. In this study, spatial evaluation of transformation implementations, which has been realized in different processes, is aimed. In this context, Mamak district in Ankara, in which a dense formation of “shanty settlement” and various kinds of urban transformation are witnessed, is chosen as a study area. Two different kinds of samples which are the subject of urban transformation are chosen as far as implementation is concerned and it was aimed to analyze the differences in urban transformation in terms of space in Mamak area. Urban transformation is implemented via methods of interference such as preservation, rehabilitation, revitalization, gentrification, improvement and regeneration; and while New Mamak Urban Transformation and Development Project is an example of rehabilitation –one of the methods of urban transformation, Royal Residence Project is an example of revitalization. The main construct of the study was determined via the design aspect of urban transformation which is a multi-dimentional implementation including physical, economic, social and administrational aspects. It is determined that implementation of urban transformation with keeping all the criteria, which will raise the standards as far as space, social, and economics are concerned, in mind is the main factor for a successful transformation.  

Urban Transformation, , Housing, Spatial organization, Spatial Transformation
  • Ilıca Erzene, Ş. (2013). Kentsel dönüşüm ve uygulanabilirliği ile ilgili bir yöntem yaklaşımı. Phd Doctoral Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 21.Kaş, M. (2014). Konut sorununun çözümünde kentsel dönüşüme kullanıcı katılımının sağlanması üzerine bir yöntem araştırması: Konya örneği. Phd Doctoral Thesis,Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 32.Ataöv, A., Osmay, S. (2007). Türkiye’de kentsel dönüşüme yöntemsel bir yaklaşım. METU Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2, 58.Güzel, D. (2010). Kentsel yenileme bağlamında endüstri alanlarının dönüşümü ve tarihi Seka fabrikası örneği. Master Thesis, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 18-20.URL (http://www.kentseldonusumplatformu.com.tr/kentsel-donusum.php). Şisman A, Kibaroğlu D, (2009) Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
Birincil Dil en
Bölüm Architecture
Yazarlar

Yazar: Berna ÖZDEMİR
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Arzu ÖZEN YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

APA Özdemir, B , Özen Yavuz, A . (2019). THE IMPACT OF DIFFERENT IMPLEMENTATIONS OF URBAN TRANSFORMATION TO SPATIAL SET-UP: EXAMPLE MAMAK IN ANKARA PROVINCE . Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning , 7 (2) , 269-281 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsb/issue/46504/561203