Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9534 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning

e-ISSN 2147-9534 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |