Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-9534 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsb


2013 yılı itibariyle Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin tüm bölümleri (a, b, c) yılda 4 sayı olmak üzere elektronik formatta yayınlanmaktadır. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm B: Sanat, Beşeri Bilimler, Tasarım ve Planlama, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin bir parçası olarak 2013 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bölüm B; hakemli uluslararası bir dergidir. Dergimiz hâlihazırda Google Scholar ve Asos İndekste taranmaktadır.

Prof. Dr. Sare SAHİL
Baş Editör

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning

e-ISSN 2147-9534 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsb
Kapak Resmi


2013 yılı itibariyle Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin tüm bölümleri (a, b, c) yılda 4 sayı olmak üzere elektronik formatta yayınlanmaktadır. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm B: Sanat, Beşeri Bilimler, Tasarım ve Planlama, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin bir parçası olarak 2013 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bölüm B; hakemli uluslararası bir dergidir. Dergimiz hâlihazırda Google Scholar ve Asos İndekste taranmaktadır.

Prof. Dr. Sare SAHİL
Baş Editör