Amaç

Dergi, ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıdaki niteliklere sahip makaleleri kabul etmeyi amaçlamaktadır.

1- Sanat, Beşeri Bilimler, Tasarım ve Planlama alanlarında bulguları ve sonuçları ile özgün bir araştırmayı yansıtan ve bilime katkı sağlayan araştırma makaleleri.
2- Yeterli sayıda bilimsel makaleyi gözden geçiren, konuyu güncel bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, bulguları karşılaştırarak değerlendiren ve yorumlayan makaleler.

Kapsam

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm B: Sanat, Beşeri Bilimler, Tasarım ve Planlama’nın kapsamı, mimarlık, şehir bölge planlaması, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığı, çağdaş sanatlar ve geleneksel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler alanlarının ve tüm bu alanların disiplinler arası çalışmaları üzerine özgün araştırmalar yayınlamaktır. Sanat, beşeri bilimler, tasarım ve planlamanın çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları, bilimsel incelemeler ve kısa iletişim notları yayınlanmak üzere değerlendirilir. Uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Daha önce başka bir dergide yayınlanan yazılar kabul edilmez. Uygun bir uygulama ve kuram dengesine sahip yazılar tercih edilir. Devam eden, özgün araştırma çalışmalarının ilk sonuçlarını paylaşmak isteyen araştırmacılar tarafından hazırlanan kısa iletişim notları da kabul edilmektedir.