Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 693 - 708 2020-12-28

The Documentation and Restoration Proposal for Usakizade Rıfat Efendi Mansion in Kutahya Province Central District

Emine ÖZERDEM [1] , Özlem SAĞIROĞLU [2]


Uşakizade Rıfat Efendi mansion, located in the central district of Kütahya province, is one of the examples of civil architecture that preserves its unique features and embodies the plan, construction system and building elements of traditional Kütahya houses. Gözüm Seyh Sultan “tekke”, located in the same courtyard with the mansion, is similar to traditional buildings in the region with its architectural features and construction techniques. The documentation of these buildings, which was studied for the master’s thesis by the writers in 2020, carries utmost importance due to deterioration in the structures. Within the scope of this article, visual and vectoral documentation studies, analysis of deteriorations, corruptions and restitution are summarized, interventions for restoration and new function proposal are presented.
Civil architecture, Mansion, “tekke”(lodge), Documentation, Restoration, Kütahya
  • Altun, A., “Kütahya’nın Türk Devri Mimarisi Bir Deneme”, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılına Armağan Kütahya, 171-700, (1981-1982).
  • Yıldız, H.D., “Kütahya’nın Tarihçesi”, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılına Armağan Kütahya, 35-51, (1981-1982).
  • Minez, B., “Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi – Ahi Erbasan Sokağı Evleri”, Trakya Üniversitesi, İstanbul, (2010).
  • Dönmez, Y., “Kütahya ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası”, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılına Armağan Kütahya, 1-19, (1981-1982).
  • Hatipoğlu, H., “Kütahya Saray ve Mecidiye Mahallelerinde Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma Sorunları”, YTÜ, İstanbul, (2020).
  • Archive of KVMGM (Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü).
  • Dadaş, C., Batur, A., Yücedağ, I., “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Vakıfları”, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, Kütahya, (2001).
  • Kalyon, M., “Kütahya’da Selçuklu Germiyan ve Osmanlı Eserleri”, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, Kütahya, (2007).
  • Karaağaoğlu, D., “Yaşadığım Kütahya”, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Neşriyat, 71-79, (2014).
  • TDK Güncel Türkçe Sözlük. Semah. https://sozluk.gov.tr/ accessed at 25.09.2020.
Birincil Dil en
Konular Mimarlık
Bölüm Architecture
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7298-4059
Yazar: Emine ÖZERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6708-3208
Yazar: Özlem SAĞIROĞLU
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Gazi University
Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 17 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Özerdem, E , Sağıroğlu, Ö . (2020). The Documentation and Restoration Proposal for Usakizade Rıfat Efendi Mansion in Kutahya Province Central District . Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning , 8 (4) , 693-708 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsb/issue/58792/800041