Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 262 - 278 2020-06-28

Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi

Ramazan KAYABAŞI [1] , Metin KAYA [2]


Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Modül, Fotovoltaik/Termal, Yenilenebilir Enerji, Faz Değiştiren Madde
 • Cabeza, L.F.,Palacios, A., Serrano, S., Ürge-Vorsatz, D., Barreneche, C. (2018). Comparison of Pastprojections of Global andRegionalPrimaryand Final EnergyConsumptionwithHistorical Data, RenewableandSustainEnergyReviews, 82 681–688.
 • Yılmaz, F., Goncu, S. (2019). Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı, Refah ve Türkiye, Uluslararasi Mühendislik Doğal Bilimler Ve Mimarlik Sempozyumu, 2-4 MAYIS 2019, KOCAELİ.
 • Demirtaş, M. , Akoyun, N. , Akkoyun, E. , Çetinbaş, İ. (2019). Akıllı Şebekelerde Güneş Enerjisi Üretiminin Zamana Bağlı Olasılıksal Tahmini, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji , 7 (2) , 411-424.
 • Green, M.A.,Hishikawa, Y., Warta, W., Dunlop, E.D., Levi, D.H., et al. (2017). Solar Cell EfficiencyTables (Version 50), ProgPhotovoltaicsResAppl, 25 (7) 668-676.
 • Shang, A., Li, X. (2017). PhotovoltaicDevices: Opto-Electro-ThermalPhysicsandModeling, Adv Mater, 29, 1-8.
 • Altaşi, İ.H. (1998). Fotovoltaj Güneş Pilleri: Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri, Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, 47, :66-71.
 • Ewa, K.R.,Patrycja, W.K. (2017). PhotovoltaicModuleTemperatureStabilizationwithTheUse Of PhaseChangeMaterials, Solar Energy, 150, 538-545.
 • Malvi, C.S.,Dixon-Hardy, D.W., Crook, R. (2011). EnergyBalance Model Of CombinedPhotovoltaic Solar-ThermalSystemIncorporatingPhaseChangeMaterial, Solar Energy, 85, 1440-1446.
 • Ömeroğlu, G., (2018). Fotovoltaik - Termal (PV / T) Sistemin Sayısal (CFD) ve Deneysel Analizi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30 (1), 161-167.
 • Anonim, (2009). Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi Raporu, 001, 1-246.
 • Külcü, R.,Cihanalp, C., Süslü, A., Yılmaz, D. (2016). Adana’da Global Aylık Ortalama Günlük Güneş Işınımının Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.Oğuz, M., Akkurt, Ş. (2017). Kayseri İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, (2), 362-374.
 • Karakaş, U.C. (2019). Yenilenebilir Enerji KaynaklarininKullanimindaki Gelişmeler; Güneş Enerji Sistemleri ve Finansman Modelleri, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 65-84.
 • Konuklu Y., (2008). Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolama İle Binalarda Enerji Tasarrufu, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana Türkiye.
 • Kayabaşı, R., Kaya, M. (2019). Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Üretimi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16), 310-324.
 • Eslamnezhad, H. and Rahimi, A.B., 2017. EnhanceHeat Transfer forPhase-ChangeMaterials in TriplexTubeHeatExchangerwithSelectedArrangements of Fins, AppliedThermalEngineering, 113, 813-821.
 • Mohamed, S. A., Al-Sulaiman, F. A., Ibrahim, N. I., Zahir, M. H., Al-Ahmed, A., Saidur, R., Yılbaş, B.S., Sahin, A., (2017). A Review on CurrentStatusandChallenges of InorganicPhaseChangeMaterialsforThermalEnergy Storage Systems. RenewableandSustainableEnergyReviews, 70, 1072-1089.
 • Yin, E.,Li, Q., Li, D., Xuan, Y. (2018). ExperimentalInvestigation on Effects of ThermalResistances on a Photovoltaic-Thermoelectric System Integrated with Phase Change Materials, Energy, 169, 172-185.
 • Karafil, A., Özbay, H. (2018). Design of Stand-Alone PV System on a Farm House in Bilecik City, Turkey, El-CezeriJournal of ScienceandEngineering, 5(3), 909-916.Gedik, E. (2016). Modül Sıcaklığının Fotovoltaik Panellerin Verimine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Politeknik Dergisi, 19 (4), 569-576.
 • Yang, X.,Yu, J., Guo, Z., Jin, L., He,Y.L. (2019). Role of Porous Metal Foam on theHeat Transfer Enhancement for a ThermalEnergy Storage Tube, AppliedEnergy, 239, 142-15.
 • Yang, X.,Yu, J., Guo, Z., Jin, L., He,Y.L. (2019). Effect of Inclination on theThermalResponse of CompositePhaseChangeMaterialsforThermalEnergy Storage, AppliedEnergy, 238, 22-33.
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İstatistik Raporları, https://www.eigm.gov.tr, E.T. 07.08.2019.
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası, http://www.yegm.gov.tr, E.T. 07.08.2019.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Tasarım ve Teknoloji
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6195-7445
Yazar: Ramazan KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU, İNŞAAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8524-6250
Yazar: Metin KAYA
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Karabük Üniversitesi BAP Birimi
Proje Numarası KABÜBAP-17-DR-435
Teşekkür Bu araştırma Karabük Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi tarafından KABÜBAP-17-DR-435 no’lu Doktora Projesi kapsamında desteklenmiştir.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { gujsc642254, journal = {Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji}, issn = {}, eissn = {2147-9526}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {262 - 278}, doi = {10.29109/gujsc.642254}, title = {Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kayabaşı, Ramazan and Kaya, Metin} }
APA Kayabaşı, R , Kaya, M . (2020). Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi . Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji , 8 (2) , 262-278 . DOI: 10.29109/gujsc.642254
MLA Kayabaşı, R , Kaya, M . "Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi" . Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 8 (2020 ): 262-278 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsc/issue/55070/642254>
Chicago Kayabaşı, R , Kaya, M . "Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 8 (2020 ): 262-278
RIS TY - JOUR T1 - Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi AU - Ramazan Kayabaşı , Metin Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29109/gujsc.642254 DO - 10.29109/gujsc.642254 T2 - Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 262 EP - 278 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-9526 M3 - doi: 10.29109/gujsc.642254 UR - https://doi.org/10.29109/gujsc.642254 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi %A Ramazan Kayabaşı , Metin Kaya %T Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi %D 2020 %J Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji %P -2147-9526 %V 8 %N 2 %R doi: 10.29109/gujsc.642254 %U 10.29109/gujsc.642254
ISNAD Kayabaşı, Ramazan , Kaya, Metin . "Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 8 / 2 (Haziran 2020): 262-278 . https://doi.org/10.29109/gujsc.642254
AMA Kayabaşı R , Kaya M . Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi. GUJS Part C. 2020; 8(2): 262-278.
Vancouver Kayabaşı R , Kaya M . Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2020; 8(2): 262-278.
IEEE R. Kayabaşı ve M. Kaya , "Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, c. 8, sayı. 2, ss. 262-278, Haz. 2020, doi:10.29109/gujsc.642254