Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TYPES OF CUSTOMS SMUGGLİNG UNDER THE ANTİ-SMUGGLİNG LAW NO. 5607

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 30, 25 - 34, 27.12.2022

Öz

Smuggling acts are one of the most important issues that states struggle with. In recent years, with the increase in globalization and the development of technology, smuggling activities have increased rapidly. Every act of smuggling that takes place causes the formation of damages in terms of economy and security of the countries. The trade of a good that must be subject to customs procedures at entry or exit into the country, without complying with the obligations, directly harms the states. From this point of view, it has become mandatory for countries to take drastic measures regarding smuggling. It is especially important that legal regulations are deterrent in this regard. Although there are many legal regulations regarding smuggling in our country, the basic law is the Anti-Smuggling Law No. 5607. In this study, customs smuggling crimes in the Anti-Smuggling Law No. 5607 were identified and examined.

Kaynakça

 • 1. Akçin R. (2021), Tüm Yönleriyle Gümrük İşlemleri, Ankara, Poyraz Ofset Matbaacılık.
 • 2. Arslan, Ç. ve Balan, A. (2019), “Gümrük Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli Hali Olarak Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Fiili (KMK m. 3/1, 10)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 3-42.
 • 3. Atayeter, C. ve Erol, A. (2009), “Türkiye’de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (1), 1-26.
 • 4. Aydın, M. (2011), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Fiilleri ve Yaptırımları, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya.
 • 5. Canıtez, M. (2011), Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar. Ankara, Gazi Kitapevi.
 • 6. Çıldır, Ş. ve Denizhan, H. (2015), Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • 7. Çilesiz, S. (2018), İçtihatlı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, Ankara,5. Baskı, Adalet Yayınevi.
 • 8. Çopur, İ. (2014), Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Türkiye Gümrükleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep.
 • 9. Danışman, M. (2010), Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçak Petrol ve Ulusal Marker, Ankara, Bilge Yayınevi.
 • 10. Ertem, C. (2022), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 11. Günay, E. (2007), Uygulamalı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara, Seçkin Kitabevi.
 • 12. Hayrullahoğlu, B. (2015), “Türkiye’de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisinin Başarısı”, Journal of Life Economics, 2(2), 89-112.
 • 13. Kaptan, K. (2007), Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, İstanbul, İsmat Matbaacılık.
 • 14. Karakaş, B. (2004), Türk hukukunda gümrük kaçakçılığı suçları, Turhan Kitabevi.
 • 15. Karakaş, B. (2009), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi Uygulamalı İçtihatlı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • 16. Şentürk, C. (2016), Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • 17. Türk Dil Kurumu (2022), https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 25.07.2022
 • 18. Türk Hukuk Kurumu (1991), Türk Hukuk Lügati, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • 19. Yaşar, M. (2020), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda İthalat Kaçakçılığı Suçları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Gümrük Kaçakçılığı Türleri

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 30, 25 - 34, 27.12.2022

Öz

Kaçakçılık fiilleri devletlerin mücadele ettiği önemli konuların başında gelmektedir. Son yıllarda küreselleşmenin artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaçakçılık faaliyetleri hızlı bir artış göstermektedir. Gerçekleşen her kaçakçılık fiili ülkelerin ekonomi ve güvenlik açısından zararlarının oluşumuna sebebiyet vermektedir. Ülkeye girişte veya çıkışta gümrük işlemine tabi tutulması gereken bir malın, yükümlülüklere uyulmadan ticaretinin gerçekleştirilmesi devletleri doğrudan zarara uğratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ülkelerin kaçakçılıkla ilgili sert tedbirler alması zorunlu bir hale gelmiştir. Özellikle yasal düzenlemelerin caydırıcı olabilmesi bu hususta önem arz etmektedir. Ülkemizde de kaçakçılıkla ilgili birçok yasal düzenleme bulunsa da temel kanun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’dur. Bu çalışmada 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan gümrük kaçakçılığı suçları tespit edilerek incelenmiştir.

Kaynakça

 • 1. Akçin R. (2021), Tüm Yönleriyle Gümrük İşlemleri, Ankara, Poyraz Ofset Matbaacılık.
 • 2. Arslan, Ç. ve Balan, A. (2019), “Gümrük Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli Hali Olarak Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Fiili (KMK m. 3/1, 10)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 3-42.
 • 3. Atayeter, C. ve Erol, A. (2009), “Türkiye’de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (1), 1-26.
 • 4. Aydın, M. (2011), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Fiilleri ve Yaptırımları, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya.
 • 5. Canıtez, M. (2011), Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar. Ankara, Gazi Kitapevi.
 • 6. Çıldır, Ş. ve Denizhan, H. (2015), Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • 7. Çilesiz, S. (2018), İçtihatlı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, Ankara,5. Baskı, Adalet Yayınevi.
 • 8. Çopur, İ. (2014), Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Türkiye Gümrükleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep.
 • 9. Danışman, M. (2010), Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kaçak Petrol ve Ulusal Marker, Ankara, Bilge Yayınevi.
 • 10. Ertem, C. (2022), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Kaçakçılığı Suçları, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 11. Günay, E. (2007), Uygulamalı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara, Seçkin Kitabevi.
 • 12. Hayrullahoğlu, B. (2015), “Türkiye’de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Özel Tüketim Vergisinin Başarısı”, Journal of Life Economics, 2(2), 89-112.
 • 13. Kaptan, K. (2007), Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, İstanbul, İsmat Matbaacılık.
 • 14. Karakaş, B. (2004), Türk hukukunda gümrük kaçakçılığı suçları, Turhan Kitabevi.
 • 15. Karakaş, B. (2009), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi Uygulamalı İçtihatlı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • 16. Şentürk, C. (2016), Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • 17. Türk Dil Kurumu (2022), https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 25.07.2022
 • 18. Türk Hukuk Kurumu (1991), Türk Hukuk Lügati, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • 19. Yaşar, M. (2020), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda İthalat Kaçakçılığı Suçları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed TURGUT 0000-0002-0868-7041

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA TURGUT, M. (2022). 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Gümrük Kaçakçılığı Türleri. Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 9(30), 25-34.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"