Gümrük ve Ticaret Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-7512 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği | http://www.gumrukticaretdergisi.com


Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.

Gümrük ve Ticaret Dergisi

e-ISSN 2667-7512 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği | http://www.gumrukticaretdergisi.com
Kapak Resmi


Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.