İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate, Turnitin ya da Urkund programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %20'dir.

Benzerlik raporunun %20'den yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"