Amaç ve Kapsam

“Gümrük ve Ticaret Dergisi”, Gümrük ve Ticaret alanında çalışan tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlamaktadır. Gümrük ve Ticaret Dergisi, gümrük ve ticaret konularında çalışan araştırmacılar, sivil toplum örgütleri (STK) ve kamu kurumları arasında bilimsel araştırma bulguları, düşünce, değerlendirme ve analizleri paylaşmak için etkili bir araç olmayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan spesifik amaçları gerçekleştirmeyi amaçlar.

  •  Dış Ticaret Firmalarının gümrüklerdeki kolaylaştırıcı işlemlerden haberdar edilmeleri ve tüm maliyetlerini minimize ederek kolay ithalat ve ihracat yapmalarının yolunun açılması,
  • YYS sürecinin basit anlatımı ile firmaların sürece adaptasyonun sağlanması ve YYS nin öneminin anlatılması,
  • Her yıl yapılan Sonradan Kontrol firma denetimlerinin bizzat Müfettişlerce kurumlarla paylaşılması, sürecin daha saydamlaştırılması ve SK nın firmalara faydaları.

Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.


Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"