Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Prof.Dr. Ersan ÖZ, ersanoz@pau.edu.tr, Dumlupınar Üniversitesi

Dr.Ulvi Sandalcı, ulvi.sandalci@dpu.edu.tr, Dumlupınar Üniversitesi

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ersan ÖZ, ersanoz@pau.edu.tr, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Birol KARAKURT, birolkarakurt@ktu.edu.tr, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ULUSOY, ahmetulusoy@beykent.edu.tr, Beykent Üniversitesi
Ömer AKÇAYLI, o.akcayli@gtb.gov.tr, Ticaret Bakanlığı
Sami CEYHAN, s.ceyhan@ticaret.gov.tr, Ticaret Bakanlığı

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"