İletişim Bilgileri

Editör

Prof.Dr. Ersan ÖZ
Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
ersanoz@pau.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Doç. Dr. Ulvi SANDALCI
Dumlupınar Üniversitesi
ulvi.sandalci@dpu.edu.tr

Teknik İletişim

Uzman Ferhat Şenol Çelik
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği
editor@albantanitim.com.tr
0312 430 13 15

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"