Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Endüstri 4.0 Sürecinin Beyaz Eşya Sektörü Üzerindeki Etkileri: Arçelik Örneği

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 30, 35 - 45, 27.12.2022

Öz

Endüstri 4.0 süreci veriler ve verilerin analizinden oluşan bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan yapay zekâ, nesnelerin interneti, sanal ve arttırılmış gerçeklik gibi teknolojiler verilerin ve bilginin elde edilmesinde, paylaşılmasında temel oluşturlar. Bu sayede işletme kendi içerisinde dikey, çevresinde ise yatay entegrasyonu sağlayarak işletme değer zincirinin iş birliği içerisinde çalışmasını temin edebilir.
Yapılan bu çalışmada Arçelik işletmesinin Endüstri 4.0 sürecindeki yaptığı çalışmalar nitel analiz yöntemi tercih edilerek incelenmiştir. Bu sayede yapılan çalışmalar hem yerinde görülmüş, hem de çalışmayı yapan uzmanlarla birebir görüşme imkanına sahip olunmuştur. Beyaz eşya sektörü içerisinden Arçelik işletmesi amaçlı örnekleme metotlarından ölçüt durum örneklemesi tercih edilerek seçilmiştir. Ölçüt olarak endüstri 4.0 alanında çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak kıstası belirlenmiştir. Arçelik 2016 senesinde endüstri 4.0 süreci ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Endüstri 4.0 süreci ile ilgili teknolojileri veri yönetim altyapısı ile birleştirerek işletme için gerekli alanlarda aksiyomların daha doğru kararlar alınarak elde edilmesine imkan sağlamıştır. İşletme hem teknolojik altyapısını güçlendirmenin yanında çalışanların eğitimlerine de önem vererek endüstri 4.0 sürecindeki yaşanan zorluklardan birisi olan nitelik eleman problemini aşabilmek için çalışmalar yapmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Ak, U. (2018). “Endüstri 4.0 Uygulamalarının Makine Verimliliğine Etkisi Ve Beyaz Eşya Üretim Sektöründe Bir Uygulama” (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 2. Apilioğulları, L. (2018). Dijital Dönüşümün Yol Haritası Endüstri 4.0: Değişimin Değiştirdikleri (1. bs). Agora Kitaplığı. İzmir
 • 3. Barca, M. (2009). “Stratejik Yönetim Düşüncesinin Gelişimi”. Asodosya. Ankara Sanayi Odası Nisan / Mayıs / Haziran Sayısı, 34-52
 • 4. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı. (2021). “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Raporu” (UYZS) 2021-2025.
 • 5. Dikmen, A. A. (2011). Makine İş Kapital,izm ve İnsan (1. bs). Tan Yayınları. Ankara
 • 6. Duman, A. (2019). “Endüstri 4.0 ile Akilli Üretimin Işletme Performansi Üzerine Etkisi: Vestel Buzdolabi Fabrikasi’nda Bir Uygulama” (Yüksek Lisans Tezi). Manisa Celal Bayer Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa
 • 7. Gülbaşı, A. (2022). “E-Ticaret Kulanıcılarına Ait E-Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi”. Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 3(1), 22-39.
 • 8. International Telecommunication Union. (2008). “Series X: Data Networks, Open System Communications and Security: Telecommunication security - Overview of cybersecurity.” https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1205-200804-I Erişim Tarihi: 08.05.2022
 • 9. Koch, H. C., Schmelzeisen, D., ve Gries, T. (2021). 4D Textiles an made by additive overview manufacturing on pre-stressed textiles—an overview. Actuators, 10(31). MDPI AG.
 • 10. Koch, V., Kuge, S., Geissbauer, R., & Schrauf, S. (2014). “Opportunities and challenges of the industrial internet.” PWC and Strategy, 1-52.
 • 11. Minelli, M., Chambers, M., & Dhiraj, A. (2013). “Big Data, Big Analytics. Big Data, Big Analytics”.
 • 12. Morrar, R., Rajahonka, M., & Westurlund, M. (2017). “The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective. Technology Innovation Management Review”, 7(11), 12-20.
 • 13. Porter, M. (2015). Rekabet Stratejisi. (G. Ulubilgen, Ed.) (3.bs). Agora Kitaplığı. İzmir
 • 14. Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society The Internet of Things, The Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. Amerika: Palgrave Macmillan.
 • 15. Schrauf, S., Vedsø, J., & Geissbauer, R. (2016). “A strategist’s guide to Industry 4.0”. Strategy + Business, 83, 1-15
 • 16. Schwab, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
 • 17. Şimşek Demirbağ, K., & Yıldırım, N. (2021). “Endüstri 4.0 ve Verimlilik: Türk Beyaz Eşya Sektöründe Keşfedici Durum Çalışması.” Verimlilik Dergisi.
 • 18. Yoşumaz, İ., & Özkara, B. (2018). “Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinde Kurumsal Hafızanın Rolü” (Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İsmail YOŞUMAZ 0000-0002-2287-4994

Belkıs ÖZKARA 0000-0002-2120-0373

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA YOŞUMAZ, İ., & ÖZKARA, B. (2022). Endüstri 4.0 Sürecinin Beyaz Eşya Sektörü Üzerindeki Etkileri: Arçelik Örneği. Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 9(30), 35-45.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"