Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Son Düzenlemeler Işığında Sermaye Şirketlerinde Tasfiye Sürecinin Analizi

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 31, 43 - 52, 31.03.2023

Öz

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, kanuni istisnalar saklı olmak üzere, sona eren sermaye şirketleri tasfiyeye girmekte ve bu şirketlerin tasfiyesi anılan Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Sermaye şirketlerinin tasfiyesi, esas itibariyle bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle başlayan ve şirket tüzel kişiliğinin ortadan kalkmasına kadar devam eden süreci kapsamaktadır. Şirket tüzel kişiliğinin, ortakların ve alacaklıların hak ve menfaatlerinin korunması, tasfiye sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve tasfiyeyle görevli olanların herhangi bir sorumlulukla karşı karşıya kalmaması bakımından tasfiye işlemlerinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve titizlikle yapılması önem arz etmektedir. İşte bu çalışmada, son düzenlemeler bağlamında sermaye şirketlerinin tasfiye süreci detaylı olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Al Kılıç Ş. (2017), Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Al Kılıç Ş. (2019), “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Tasfiye Payı Alma Hakkı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(4), 47-97.
 • Altıntaş S. (2021), Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgili F. ve Demirkapı E. (2013), Şirketler Hukuku, Bursa, Dora Yayınları.
 • Çakı G. (2020), Anonim Ortaklık Tasfiyesinde Alacaklıların Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Dinç S. (2016), “6102 Sayılı Kanuna Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme” Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2, 223-248.
 • Erdoğan R. (2020), “Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 43(7), 115-143.
 • Eşgin O. (2017), Ortaklıklarda Tasfiye İşlemlerinin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Karahan S. ve Pınar H. (2012), Şirketler Hukuku, Konya, Mimoza Yayınları.
 • Nazalı E. (2015), Vergisel ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönüyle Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E. (2017), Ortaklıklar Hukuku-II, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Pulaşlı H. (2013), Şirketler Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • T.C. Yasalar (19/06/1932). 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (2128 sayılı).
 • T.C. Yasalar (10-12/01/1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10703-10705 sayılı).
 • T.C. Yasalar (14/02/2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı).
 • T.C. Yasalar (09/08/2016). 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29796 sayılı).
 • T.C. Yasalar (06/11/2021). 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (31651 sayılı).
 • Tekinalp Ü. (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Ticaret Bakanlığı, (20/03/2015), Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (29301).
 • Yavuz M. (2016), “Tasfiye Halindeki Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiyeden Dönme”, Vergi Dünyası Dergisi, 422(10), 114-119.

Analysis of the Liquidation Process in Capital Companies in The Light of Recent Regulations

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 31, 43 - 52, 31.03.2023

Öz

In accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, capital companies that have been dissolved enter into liquidation and these companies are liquidated in accordance with the provisions of the aforementioned Law, with legal exceptions reserved. The liquidation of capital companies essentially covers the process that starts with the realization of a reason for termination and continues until the disappearance of the legal personality of the company. It is important that the liquidation procedures are carried out meticulously and within the framework of the procedures and principles stipulated in the Turkish Commercial Code, in order to protect the legal personality of the company, the rights and interests of the partners and creditors, to complete the liquidation process in a healthy way, and to prevent the liquidators from facing any responsibility. In this study, the liquidation process of capital companies is analyzed and evaluated in detail in the context of the latest regulations.

Kaynakça

 • Al Kılıç Ş. (2017), Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Al Kılıç Ş. (2019), “Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Tasfiye Payı Alma Hakkı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(4), 47-97.
 • Altıntaş S. (2021), Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgili F. ve Demirkapı E. (2013), Şirketler Hukuku, Bursa, Dora Yayınları.
 • Çakı G. (2020), Anonim Ortaklık Tasfiyesinde Alacaklıların Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Dinç S. (2016), “6102 Sayılı Kanuna Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme” Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2, 223-248.
 • Erdoğan R. (2020), “Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 43(7), 115-143.
 • Eşgin O. (2017), Ortaklıklarda Tasfiye İşlemlerinin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Karahan S. ve Pınar H. (2012), Şirketler Hukuku, Konya, Mimoza Yayınları.
 • Nazalı E. (2015), Vergisel ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönüyle Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E. (2017), Ortaklıklar Hukuku-II, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Pulaşlı H. (2013), Şirketler Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • T.C. Yasalar (19/06/1932). 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (2128 sayılı).
 • T.C. Yasalar (10-12/01/1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10703-10705 sayılı).
 • T.C. Yasalar (14/02/2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı).
 • T.C. Yasalar (09/08/2016). 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29796 sayılı).
 • T.C. Yasalar (06/11/2021). 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (31651 sayılı).
 • Tekinalp Ü. (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Ticaret Bakanlığı, (20/03/2015), Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (29301).
 • Yavuz M. (2016), “Tasfiye Halindeki Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiyeden Dönme”, Vergi Dünyası Dergisi, 422(10), 114-119.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa YAVUZ 0000-0003-1707-2521

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA YAVUZ, M. (2023). Son Düzenlemeler Işığında Sermaye Şirketlerinde Tasfiye Sürecinin Analizi. Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 10(31), 43-52.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"