Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 444 - 453 2019-07-15

Investigation of The Equilibrium of Permeate in The Welding Speed of The Wire Feeding Speed in Joining Ramor 500 Armor Steel With Submerged Arc Welding Method
Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi

Semih TAŞKAYA [1] , Ali Kaya GÜR [2]


The Ramor 500 armor steel is classified as a high strength ballistic protection steel with 2-30 mm thicknesses and 505-590 HV hardnesses. In the study, the Ramor 500 armor steel material pair was combined with a submerged welding method. The austenitic additive wire used in the welding process is based on Cr, Ni and Mn. After the joining process, the specimens were subjected to radiographic examination by X-ray diffraction method, which is one of the non-destructive examination methods. Sewing geometry of weld zone was measured and micro hardness analysis was done. Tensile strength tests of welded specimens investigated the mechanical behaviors and fracture type and compound formations by SEM-XRD analysis of fractured surfaces. As the welding wire advance speed increases, the width and height of the weld seam form decreases and the tensile strength and % strain increase. The fracture type at the interface was observed as ductile fracture from the SEM-XRD results. Microhardness measurements gave similar results depending on the feed rate of the welding wire. It has been investigated that hardness values decrease in main material and ITAB and increase in weld metal is observed.

Ramor 500 zırh çeliği; 2-30 mm kalınlıklara sahip, 505-590 HV sertliklerde bulunan yüksek mukavemetli bir balistik koruma çeliği olarak sınıflandırılır. Çalışmada, Ramor 500 zırh çeliği malzeme çifti tozaltı kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Kaynak işleminde kullanılan östenitik ilave tel Cr, Ni ve Mn esaslıdır. Birleştirme işleminden sonra numuneler tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan, X–Ray kırınımı yöntemi ile radyografik muayene uygulanmıştır. Kaynak bölgesinin dikiş geometrileri ölçülmüş ve mikrosertlik analizleri yapılmıştır. Kaynaklı numunelerin çekme dayanımı testleri ile mekanik davranışları ve kırık yüzeylerin SEM-XRD analizleri ile kırılma tipi ve bileşik oluşumları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, kaynak tel ilerleme hızı arttıkça kaynak dikiş formunun genişliği ve yüksekliği azalmakta ve çekme mukavemetleri ile % gerinim artmaktadır. Birleşme ara yüzeydeki kırılma tipi, SEM-XRD sonuçlarından sünek kırılma olarak gözlemlenmiştir. Kaynak tel ilerleme hızına bağlı olarak mikrosertlik ölçümleri birbirine benzer sonuçlar vermiştir. Sertlik değerlerinin, ana malzeme ve ITAB’da azaldığı, kaynak metalinde ise yüksek artış gözlendiği incelenmiştir.

 • Akkaş N., 2006. Tozaltı Köşe Kaynağında Yapay Zekâ Teknolojileri Kullanılarak Dikiş Geometrisinin Modellenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Albayrak, M., 1997. The Control and Inspection of the Welding Seams. Igdas.
 • Aydemir, B., 2013. Metalik Malzemelerin Çekme Deney Standardı EN ISO 6892-1’in Getirdiği Değişiklikler. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi , 10 (3), 61-70.
 • Atapek H., 2011. Bor katkılı bir zırh çeliğinin fiziksel metalurjik esaslar doğrultusunda geliştirilmesi ve balistik performansının değerlendirilmesi, Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Çalıgülü, U., Açık, M., Türkmen M. ve Gür, A.K., 2016. Radiography Test of AISI 1010-Copper Alloys Welded by Friction Welding. Sylwan, 160 (4), 468-479.
 • Dedehayır, F., 1985. Tanklarda Kullanılan Zırh Çeliklerinin Kaynak Kabiliyetinin Etüd Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Durgutlu, A., Gülenç, B. ve Tülbentçi, K., 1999. Ark Kaynağında Kaynak Hızının Nüfuziyete ve Mikroyapıya Etkisi. Tr. J. of Engineering and Environmental Science, 23, 251-259.
 • Gunaraj, N. ve Murugan, V., 1999. Prediction and comparison of the area of the heat-affected zone for the bead-on-plate and bead-on-joint in submerged arc welding of pipes. Journal of Materials Processing Technology, 95, 246–261.
 • Gür, A.K., Yigittürk, N. ve Yıldız, T., 2016. Examination Of Welding Characteristics Of AISI304-Ramor 500 Steel Couples Welded By Plasma Transferred Arc Welding. Sylwan, 160 (11), 212-225.
 • Kaluç, E., 2004. Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri, Kaynak Teknolojisi El Kitabı. Cilt 1: Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Yayın No: 975- 395- 739- 4.
 • Karagöz, Ş., Atapek, Ş.H. ve Yılmaz A., 2008. Zırh çeliklerinde perforasyon ve balistik korumanın anlaşılması açısından fragtografik etüd. Metal Dünyası, 182, 102–107.
 • Maweja, W.S.K., 2006. Fracture and Ballistic induced phase transformation in tempered martensitic low-carbon armour steels. Materials Science and engineering A, 432, 158–169.
 • Memiş, İ., 2016. Impact Response Of Ramor 500 Armor Impact Response Of Ramor 500 Armor Steel Subjected To High Velocities. Graduate School of Natural and Applied Science of Dokuz Eylül University In Partial Fullfilment of the Requirements for the Master of Science of Mechanical Engineering, Mechanic Program, İzmir.
 • Özakın, N., 2010. AH ve DH kalite gemi saclarının değişik kaynak yöntemleri ve kaynak pozisyonlarındaki mekanik özelliklerinin ve mikroyapılarının iredelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Soykan, Y., Aslanoğlu, H. Ş., ve Karakaş, Z., 2005. Zırh Çeliklerinin Metalurjisi Erdemir Semineri.
 • Taşkaya, S, Yıldız, T. ve Gür, A.K., 2018. The Effect of Voltage on Joining of Ramor 500 Armor Steel With Submerged Arc Welding Method. Sakarya University Journal of Science, 22 (2), 357-363
 • Taşkaya, S., 2017. Ramor 500 Çeliğinin Tozalti Kaynağiyla Birleştirilmesi ve Ansys Paket Programiyla Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D., Elazığ.
 • TB9-2330-224-50/1, 1969. Procedures for repairar of combotolomeged hulls and Turrets 16 July. Department of the Army Technical Bulletin, 1, 155–165.
 • Tekiz, T., 1984.The Non-destructive Testings, ITU Faculty of Mechanical Engineering, Istanbul.
 • TS EN 444, 1994.TS EN 462 Standards.
 • URL-1, The Collaboration for NDT Education, http://www.ndt-ed.org . 12 Mayıs 2018.
 • URL-2, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/ Uygulama Merkezi, http://www.wtndt.metu.edu.tr . 16 Mayıs 2018.
 • URL-3, SSAB, http://www.ssab.com.tr/products/brands/ armox/armox-500t . 09 Mayıs 2018.
 • URL-4, Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş., http://www.oerlikon.com.tr . 17 Mayıs 2018.
 • URL-5, http://www.esabna.com/EUWeb/SA_handbook/585sa1_1.htm . 20 Mayıs 2018.
 • Wikle Iii, B. A., Kottilingam, H.C., Zee, S. ve Chin, R.H., 2001. Infrared sensing techniques for penetration depth control of the submerged arc welding process. Journal of Materials Processing Technology, 113, 228–233.
 • Yıldız, T., Gür, A.K. ve Bilen, F.A., 2017. The Investigation of Welding Availability Of AISI304-Hardox 400 Steel Couples Welded By Plasma Transferred Arc Welding. Ciência e Técnica Vitivinícola Journal, 32 (10), 190-204.
 • Yiğittürk, N., 2016. Ramor Zırh Çeliği İle AISI 304 Paslanmaz Çelik Çiftlerinin Plazma Transferli Ark Kaynak Yöntemi İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D., Elazığ.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-1524-4537
Yazar: Semih TAŞKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6077-1892
Yazar: Ali Kaya GÜR
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumusfenbil426195, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {444 - 453}, doi = {10.17714/gumusfenbil.426195}, title = {Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞKAYA, Semih and GÜR, Ali Kaya} }
APA TAŞKAYA, S , GÜR, A . (2019). Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (3) , 444-453 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.426195
MLA TAŞKAYA, S , GÜR, A . "Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 444-453 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/46153/426195>
Chicago TAŞKAYA, S , GÜR, A . "Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 444-453
RIS TY - JOUR T1 - Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi AU - Semih TAŞKAYA , Ali Kaya GÜR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.426195 DO - 10.17714/gumusfenbil.426195 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 453 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-538X- M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.426195 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.426195 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi %A Semih TAŞKAYA , Ali Kaya GÜR %T Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X- %V 9 %N 3 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.426195 %U 10.17714/gumusfenbil.426195
ISNAD TAŞKAYA, Semih , GÜR, Ali Kaya . "Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2019): 444-453 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.426195
AMA TAŞKAYA S , GÜR A . Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 444-453.
Vancouver TAŞKAYA S , GÜR A . Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 453-444.