Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 557 - 568 2019-07-15

Application of Sustainable use of Energy to a Green Office
Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması

Melike KILIÇ [1] , Seda YAHŞİ [2]


Increased energy demand poses various challenges for energy supply security and environmental issues for many countries. Some countries are facing greater environmental problems as they try to overcome this problem by addressing nuclear energy. Countries that can foresee these problems are investing in renewable energy with a broader vision. When considering Turkey’s potential in renewable energy sources, energy production efficiency to be achieved from investments made are quite high. In addition to these investments, the areas where energy use can be reduced in today’s conditions should be taken into consideration. At the beginning of these areas, the majority of the energy consumption in cities, living and working buildings are coming. Today, the concept of modern and healthy green buildings has been created in order to reduce this energy consumption and minimize the damage caused to buildings by the environment. The criteria for being a green building vary according to different certification systems prepared by countries. In this study; the green building certification systems of BREEAM and LEED which are the most well-known in Turkey and the world, the studies related to certification systems done in Turkey is given. In addition, the design and cost calculations of classic and green office buildings with 300 m2 interior space in Çekirge, Osmangazi district of Bursa were made. The energy consumption of classic office, which is ready to take energy from outside and green office producing its own energy, is determined on an annual basis, and the amortization period from the initial investment costs has been presented.

Artan enerji ihtiyacı, birçok ülke için enerji arz güvenliği ve çevresel açıdan çeşitli sorunlar teşkil etmektedir. Bazı ülkeler nükleer enerjiye yönelerek bu problemi aşmaya çalışırken daha büyük çevresel sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunları öngörebilen ülkelerse daha geniş bir bakış açısıyla yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyeli göz önüne alındığında, yapılacak yatırımlardan elde edilecek enerji üretim verimi oldukça yüksektir. Bu yatırımların yanı sıra günümüz koşullarında enerji kullanımı azaltılabilecek alanlar da göz önünde tutulmalıdır. Bu alanların başında ise, şehirlerdeki enerji tüketiminin büyük çoğunluğuna sahip, yaşam ve çalışma amaçlı binalar gelmektedir. Günümüzde bu enerji tüketimini azaltmak ve binaların çevreye verdiği zararı minimize etmek için modern ve sağlıklı yeşil binalar kavramı oluşmuştur. Yeşil bina olma ölçütleri ülkeler tarafından hazırlanan farklı sertifikasyon sistemlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada; Türkiye’de ve dünyada en çok bilinen BREEAM ve LEED yeşil bina sertifika sistemlerine, sertifika sistemi oluşturmak için Türkiye’de yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca, Bursa ili Osmangazi ilçesi Çekirge semtinde toplam iç kullanım alanı 300 m2 olan klasik ofis ile yeşil ofis bina tasarımları ve maliyet hesapları yapılmıştır. Kendi enerjisini üreten yeşil ofis ile dışarıdan enerjisini hazır olarak alan klasik ofisin enerji sarfiyatları yıllık bazda belirlenmiş ve ilk yatırım maliyetlerinden amortisman süresi ortaya konmuştur.

 • Anbarcı, M., Giran, Ö. ve Demir, İ.H., 2012. Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile Türkiye’deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması, e-Journal of New World Sciences Academy. 7(1), 368-383.
 • Bayar, U., 2016. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılan Bir Yeşil Ev Analizinin Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 179 s.
 • Çamlıbel, E. ve Alhanlıoğlu, G., 2012. 2023 Yılında Türkiye’de Yeşil Konutlar. Ekoyapı Dergisi.
 • Çelik, E., 2009. Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin İncelenmesi Türkiye’de Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 97 s.
 • Erdede, S.B. ve Bektaş, S., 2014. Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. 6(1), 1-12.
 • Erdoğdu, M.M., Karaca, C., Çamlıbel, M.E., Alhanlıoğlu, G., Akgün, Y. ve Uğurlu, D., 2015. Enerji tasarrufu perspektifinden çevre dostu sosyal binalar ve yaygınlaşmasına hizmet edebilecek maliye politikaları, Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye, s 30.
 • Granade, H.C., Creyts, J., Derkach, A., Farese, P., Nyquist, S. ve Ostrowski, K., 2009. Unlocking energy efficiency in the U.S. economy. McKinsey.
 • Keskin, T., 2011. Türkiye’de enerji verimliliği süreci ve yapılması gerekenler, TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, İstanbul.
 • Kobaş, B., 2011. Oluşturulmakta Olan Türk Yeşil Bina Değerlendirme Sisteminin Malzeme Kategorisi İçin BREEAM ve LEED Örneklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, 97 s.
 • McKinsey, 2010. Energy Efficiency: A Compelling Global Resource. McKinsey & Company.
 • Öztürk, H.H., 2013. Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Somalı, B., 2010. LEED mi BREEAM mi?, Yeşil Bina Dergisi, 1.
 • Sümer, E., 2013. Yeşil Bina Proje Yönetim Süreçleri ve Türkiye’de LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 127 s.
 • WBCSD, 2009. Energy efficiency in buildings: Transforming the market. World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
 • Yahşi, S., 2016. Yeşil Bir Ofisin Çevresel Analizi ve Maliyet Hesabı. Bitirme Projesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bursa, 77 s.
 • Yılmaz, Z., 2010. Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Bina Sertifikasyonu İçin Bina Enerji Modellemesi. Ekoyapı Dergisi. 1.
 • Yöntem, S., 2016. Çevre Dostu Binalarda Enerji Verimliliği Örnek Uygulamalar, Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi, 1-39.
 • Yüksel, T. ve Acarkan, B., 2013. Yeşil binalar ile aydınlatma için tüketilen enerjideki tasarruf potansiyelinin ve ekonomik katkıların belirlenmesi, Elektrik Mühendisleri Odası V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2013, Kocaeli, Türkiye.
 • URL-1 http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/YesilIBolBiNA.pdf 2017. 7 Haziran 2018.
 • URL-2 https://yuvayayolculuk.com/cevre-enerji-etkilesimi.html 2015. 6 Haziran 2018.
 • URL-3http://www.erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi/?gclid=oxmwOKqdzsvZFGezQSqrvqZmQ c6tXcw7K0jK3EIZh8sBoCepPw_wcB 2017. 7 Haziran 2018.
 • URL-4 https://kuzeyormanlari.org/2015/03/30/anadolunun-il-il-baraj-ve-hes-soykirim-haritasi/
 • URL-5 https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar-enerjisi-haritasi/turkiye
 • URL-6 http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita
 • URL-7 http://ekolojist.net/turkiyede-gunes-enerjisi-kullanimi-potansiyel-degeri/
 • URL-8 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm 2008. 8 Haziran 2018.
 • URL-9 https://cedbik.org/tr/haberler/leed-yes-il-bina-sertifikasi-alan-ilk-10-ulke-icinde-turkiye-8-sirada-36-n 2018. 8 Haziran 2018.
 • URL-10 https://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs5546.pdf 2010. 22 Haziran 2018.
 • URL-11 Green Construction, “Introducing Green Buildings & LEED® to Contractors”. s.1, 2004.
 • URL-12 https://new.usgbc.org/leed. 20 Haziran 2018.
 • URL-13 Bursa, Osmangazi İlçesi, Gazcılar ve Bahar mahallesinde bulunan esnaflardan alınan fiyatlar. 2017.
 • URL-14 http://gazelektrik.com/enerji-piyasalari/dogal-gaz-fiyatlari 2017. 29 Temmuz 2018.
 • URL-15 http://gazelektrik.com/s-s-s/dogalgaz-metrekup-fiyati 2017. 29 Temmuz 2018.
 • URL-16 https://enerjienstitusu.org/elektrik-fiyatlari/2017. 11 Temmuz 2018.
 • URL-17http://www.buski.gov.tr/tr/haber/buskinin_buyuk_hizmet_kosusu_439 2017. 07 Temmuz 2018.
 • URL-18 http://www.cetinmuhendislik.com.tr/Default.aspx 2019. 25 Nisan 2019.
 • URL-19 http://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/haber/682333-bir-binanin-omru-ne-kadar# 2011. 05 Temmuz 2018.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7050-6742
Yazar: Melike KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8096-3269
Yazar: Seda YAHŞİ
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumusfenbil512593, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {557 - 568}, doi = {10.17714/gumusfenbil.512593}, title = {Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Melike and YAHŞİ, Seda} }
APA KILIÇ, M , YAHŞİ, S . (2019). Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (3) , 557-568 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.512593
MLA KILIÇ, M , YAHŞİ, S . "Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 557-568 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/46153/512593>
Chicago KILIÇ, M , YAHŞİ, S . "Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 557-568
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması AU - Melike KILIÇ , Seda YAHŞİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.512593 DO - 10.17714/gumusfenbil.512593 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 557 EP - 568 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-538X- M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.512593 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.512593 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması %A Melike KILIÇ , Seda YAHŞİ %T Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X- %V 9 %N 3 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.512593 %U 10.17714/gumusfenbil.512593
ISNAD KILIÇ, Melike , YAHŞİ, Seda . "Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2019): 557-568 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.512593
AMA KILIÇ M , YAHŞİ S . Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 557-568.
Vancouver KILIÇ M , YAHŞİ S . Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 568-557.