Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 526 - 535 2019-07-15

Examining Heat Insulation Applications on Public Buildings in Gümüşhane
Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi

Birol Şahin [1]


Energy need per person is increasing rapidly due to advancing technology nowadays. One of the ways to meet the increasing energy needs is to increase energy production while the other one is to conserve energy consumed. Especially with the energy crisis experienced after 1973, the efficient use of energy has gained importance. In our country, the energy saving potential used in heating and cooling applications in houses is quite high. This energy saving which will be obtained especially in heating applications in our country which has regions with long and cold winters is very important both for the country economy and for reducing the environmental pollution. In this study, uninsulated and insulated conditions of a public building (lodging) located in Gümüşhane were examined and the adequacy of the insulation applications was investigated according to TS 825 standards. Insulated and uninsulated thermal images of the building were taken and heat bridges formed in the building were determined.  The results of the study show that insulation in the application project in the building is not sufficient according to TS 825 standards and therefore there are losses in energy saving. In addition, it is seen that saving can be achieved up to 50% with insulation applied according to the standards.

Günümüzde ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kişi başı enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Artan enerji ihtiyacını karşılamanın yollarından biri enerji üretimini arttırmakken diğeri ise tüketilen enerjiden tasarruf etmektir. Özellikle 1973 yılı sonrasında yaşanan enerji kriziyle birlikte enerjinin verimli kullanılması önem kazanmıştır. Ülkemizde konutlarda daha çok ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan enerjiden tasarruf etme potansiyeli oldukça yüksektir. Kışların uzun ve soğuk olduğu bölgelere sahip olan ülkemizde özellikle ısıtma uygulamalarında elde edilecek bu enerji tasarrufu hem ülke ekonomisi için hem de çevre kirliliğini azaltmak için oldukça önemlidir. Yapılan çalışmada, Gümüşhane ili sınırları içerisinde bulunan bir kamu binası (lojman) için ısı yalıtımsız ve ısı yalıtımlı durumlar incelenerek, yapılan yalıtım uygulamalarının TS 825 standartlarına göre yeterliliği araştırılmıştır. Binanın ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız termal görüntüleri alınarak binada oluşan ısı köprüleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda binada uygulama projesinde bulunan yalıtımın TS 825 standartlarına göre yeterli olmadığı, bu nedenle enerji tasarrufunda kayıplar olduğu görülmüştür. Ayrıca standartlara göre uygulanan yalıtımla birlikte % 50’lere varan bir tasarruf sağlanacağı elde edilmiştir.
 • Aktemur, C. ve Atikol, U., 2017. Optimum Insulation Thickness for the Exterior Walls of Buildings in Turkey Based on Different Materials, Energy Sources and Climate Regions. International Journal Of Engineering Technologies-IJET, 3(2), 72-82.
 • Balo, F., Uçar, A. ve İnallı, M., 2011. Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 273-286.
 • Buyruk, E., Fertelli, A. ve Karabulut, K., 2013. Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği - Sayı 136, 53-64.
 • Ertürk, M., 2016. Bina Dış Duvarlarında Farklı Yalıtım Malzemesi ve Hava Boşluğu Kulanımının, Birim Alandaki Enerji Tasarrufu ve Kişi Başı Emisyon Hesaplamalarında Yeni Bir Yaklaşım. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(2), 395-406.
 • Ertürk, M., Keçebaş, A., Çay, Y., Daşdemir, A., Coşkun, C. ve Işık,E., 2018. Binalardaki Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Kişi Başı Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi: İzmir’de Bir Durum Çalışması The Effect On Energy Saving And Greenhouse Gas Emissions Per Person Of Optimum İnsulation. 14th International Combustion Symposium (INCOS2018) 25-27 April 2018, 348-356.
 • Gürel, A. E. ve Cingiz, Z., 2000. Farklı Dış Duvar Yapıları İçin Optimum Isı Yalıtım Kalınlığı Tespitinin Ekonomik Analizi. Sakarya University Journal of Science, 15(1), 75-81.
 • Karakaya, H., 2018. Farklı Duvar ve Yakıt Tiplerinde Optimum Yalıtım Kalınlığının Isıtma ve Soğutmada Tespiti ve Çevresel Etkileri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(2), 193-202.
 • Karakoç, V.R., 2015. Çorum İlindeki Binalarda Kullanılan Farklı Türdeki Isı Yalıtım Malzemelerinin Optimum Kalınlığının Hesaplanması, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Çorum, 112 s.
 • Kaynaklı, Ö. ve Yamankaradeniz, R., 2007. Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı, VII. Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 187-195.
 • Kon, O. ve Yüksel, B., 2016. Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1), 30-47.
 • Kürekci, N. A., Ağra, O. ve Emanet, O., 2009. Determination of Optimum Insulation Thickness for Different Climatic Zones of Turkey. In ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (pp. 499-505). American Society of Mechanical Engineers.
 • Kürekçi, A., Bardakçı, A. T., Çubuk, H. ve Emanet, Ö., 2012. Türkiye’nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi. Tesisat Mühendisliği, 131, 5-21.
 • Sezer, F. Ş., 2005. Türkiye’de Isı Yalıtımının Gelişimi ve Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 79-85.
 • Türkmen, M., 2016. Bina Kabuğunda Isı Yalıtımı Uygulamalarının Yapısal Performansı Ve Etkinliğinin İstanbul’da Bir Alan Çalışması İle İncelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 255s.
 • URL-1, http://www.eigm.gov.tr/File/?path=ROOT%2f4%2fDocuments%2f%C4%B0statistik%20Raporu %2f2018%20Ekim%20Ay%C4%B1%20Enerji%20Raporu.pdf, 31 Aralık 2018.
 • URL-2, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/08/20080826-7-1.doc, Ağustos 2016.
 • Yaman, Ö., Şengül, Ö., Selçuk, H., Çalıkuş, O., Kara, İ., Erdem, Ş. ve Özgür, D., 2015. Binalarda Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtım Malzemeleri. Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH), (487), 62-75.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1004-4720
Yazar: Birol Şahin (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumusfenbil527341, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {526 - 535}, doi = {10.17714/gumusfenbil.527341}, title = {Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Birol} }
APA Şahin, B . (2019). Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (3) , 526-535 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.527341
MLA Şahin, B . "Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 526-535 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/46153/527341>
Chicago Şahin, B . "Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 526-535
RIS TY - JOUR T1 - Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi AU - Birol Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.527341 DO - 10.17714/gumusfenbil.527341 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 526 EP - 535 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-538X- M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.527341 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.527341 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi %A Birol Şahin %T Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X- %V 9 %N 3 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.527341 %U 10.17714/gumusfenbil.527341
ISNAD Şahin, Birol . "Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2019): 526-535 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.527341
AMA Şahin B . Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 526-535.
Vancouver Şahin B . Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 535-526.