Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 569 - 574 2019-07-15

The Effects of Using Organic Fertilizer and Bumblebees (Bombus Terrestris) on the Biochemical Contents of Fruits in Greenhouse-grown Strawberry (Fragaria x ananassa L.)
Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri

Gürsel Özkan [1]


This study was carried out in the temperature controlled greenhouse of Erzurum Atatürk University Plant Production Application and Research Center in 2017 to investigate the effects of the use of organic fertilizers in strawberry cultivation in greenhouse conditions on biochemical content of fruits. As a vegetable material, first class frigo seedlings belonging to Albion strawberry variety were used. The experiment was designed with 3 replications according to the experimental design and 30 plants in each replica. Kokopit was used as the growing medium in the experiment. Roa Plus Organic Fertilizer was applied to the plants outside the control plants every two weeks at the recommended dose. Four months after the experiment, the first specimens were taken and 3 colony bumblebees were placed in the greenhouse. After 1.5 months, samples were taken and compared. In the study, the content of TSS, total sugar, vitamin C, Malic acid, pH and Titratable Acid were determined. As a result, it was determined that most of the parameters examined in the fruits of both control and organic fertilizer application with the activity of Bumblebee bees.

Bu çalışma, 2017 yılında sera şartlarında çilek yetiştiriciliğinde organik gübre uygulaması ile Bombus arılarının kullanımının  meyvelerin biyokimyasal içerikleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla  Erzurum Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezine ait ısı kontrollü serada yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Albion çilek çeşidine ait 1.sınıf frigo fideler kullanılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Denemede yetiştirme ortamı olarak kokopit kullanılmıştır. Kontrol bitkilerinin dışında kalan bitkilere Roa Plus Organik Gübresi önerilen dozda iki haftada bir olmak üzere uygulanmıştır. Denemenin kurulumundan 4 ay sonra ilk örnekler alınarak seraya 3 koloni Bombus arısı yerleştirilmiştir. Bundan 1,5 ay sonra yeniden örnekler alınıp karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada meyvelerin SÇKM, toplam şeker, vitamin C, Malik asit, pH ve Titre Edilebilir Asit içerikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak Bombus arılarının faaliyeti ile hem kontrol hem de organik gübre uygulamasına ait meyvelerde incelenen parametrelerin çoğunda artış olduğu tespit edilmiştir.

 • Abu-Zahra, T., R., Al-Ismail, K., Shatat, F., 2006. Effect of Organic and Conventional Systems on Fruit Quality of Strawberry (Fragaria x ananassa duch) Grown under plastic house conditions in the Jordan Valley. Acta Horticulturae, 741, 159-171.
 • Adak, N., 2010. Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik EC Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 27(2):22-33.
 • Adak, N., Pekmezci, M., 2012. "Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipi ve Yetiştirme Ortamının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 / 2 :135-142.
 • Ağaoğlu, Y.S., 1986. Üzümsü Meyveler. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fak.,Yayınları: 984. Ders Kitabı: 290., Ankara, 377 s.
 • Aybak, H.Ç., 2005. Çilek Yetiştiriciliği, Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Balcı, G., 2005. Klasik ve Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Verim, Kalite ve Karlılık Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Camargo, LKP., Resende J.T.V., Galvao, A.G., Baier, J.E., Faria, M.V., Camargo C.K., 2009. Chemical Characterization of Strawberry Fruits in the Organic and Conventional Croping Systems in Pots, Semina- Ciencias Agrarias Volume:30 Supplement:1, s:993-998.
 • Dimou, M., Taraza, S., Thrasyvoulou, A., Vasilakakis, M., 2008. Effect of bumble bee pollination on greenhouse strawberry production. Journal of Apicultural Research. Volume 47: (2), p: 99-101.
 • Eltez, R.Z., Tüzel, Y., 2007. "Merdiven Tipi Sistemde Farklı Topraksız Tarım Tekniklerinin Sera Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44 / 1 : 15-27.
 • Fliszkiewicz, F., Giejdasz, G., Wilkaniec, Z., 2011. The importance of male red mason bee (Osmia rufa L.) and male bufftailed bumblebee (Bombus terrestris L.) pollination in blackcurrant (Ribes nigrum L.). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 86:5, 457-460, DOI: 10.1080/14620316.2011.11512788
 • Gajc-Wolska, J., Kowalczyk, K., Mikas, J., Drajski, R., 2011. Efficiency of Cucumber (Cucumis sativus L.) Pollination by Bumblebees (Bombus terrestris). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(1) 2011, p: 159-169. Mommaerts, V., Put, K., Smagghea, G., 2011. Bombus terrestris as pollinator-and-vector to suppress Botrytis cinerea in greenhouse strawberry. Pest Manag Sci 2011; 67, p:1069–1075.
 • Özkan, G., 2012. Erzurum (Merkez) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği İmkanları Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 116s.
 • Paydas, S., Eti, S., Kaftanoglu, O., Yasa, E., Derin, K., 1998. Effects of Pollination of Strawberries Grown in Plastic Greenhouses by Honeybees and Bumblebees on The Yield and Quality of The Fruits. DOI: 10.17660/ActaHortic.1998.513.53
 • Rolda´n Serrano, A., Guerra Sanz, J.M., 2006. Quality fruit improvement in sweet pepper culture by bumblebee pollination. Scientia Horticulturae (110) 160–166.
 • Zisovich, A. H., Goldway, M., Schneider, D., Steinberg, S., Stern, E., Stern, R. A., 2012. Adding bumblebees (Bombus terrestris L., Hymenoptera: Apidae) to pear orchards increases seed number per fruit, fruit set, fruit size and yield, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 87:4, 353-359, DOI: 10.1080/14620316.2012.11512876
 • Wang, S. Y., Lin, S. S., 2002. Composts as soil supplement enhanced plant growth and fruit quality of strawberry. Journal of Plant Nutrition 25(10): p.2243-2259.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1229-411X
Yazar: Gürsel Özkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumusfenbil535855, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {569 - 574}, doi = {10.17714/gumusfenbil.535855}, title = {Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Özkan, Gürsel} }
APA Özkan, G . (2019). Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (3) , 569-574 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.535855
MLA Özkan, G . "Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 569-574 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/46153/535855>
Chicago Özkan, G . "Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 569-574
RIS TY - JOUR T1 - Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri AU - Gürsel Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.535855 DO - 10.17714/gumusfenbil.535855 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 574 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-538X- M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.535855 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.535855 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri %A Gürsel Özkan %T Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X- %V 9 %N 3 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.535855 %U 10.17714/gumusfenbil.535855
ISNAD Özkan, Gürsel . "Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2019): 569-574 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.535855
AMA Özkan G . Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 569-574.
Vancouver Özkan G . Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 574-569.