Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Opinions of Turkish Teacher Candidates about Learning Out of School

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 232 - 249, 24.04.2021
https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.859615

Öz

Kaynakça

 • ATTA, Ihab Shafek and Ali Hendi ALGHAMDI (2018). “The Efficacy of Self-Directed Learning Versus Problem-Based Learning For Teaching And Learning Ophthalmology: A Comparative Study”, Advances in Medical Education and Practice, 9: 623-630.
 • AY, Yusuf, ANAGÜN; Şensül S. ve Z. Melis DEMİR (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarinin Fen Öğretiminde Okul Dişi Öğrenme Hakkindaki Görüşleri”, Turkish Studies, 10(15): 103-118.
 • BARTAN, Murat, AKBABA DAĞ, Serap, KILIÇ ŞAHİN, Handan ve Sevinç DEMİR (2020). “Okul Öncesi Öğretmeni Adayları ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Informal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3): 52-61.
 • BAYBURTLU, Yavuz Selim (2020). “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarına Yansımaları”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5): 3835-3852.
 • BEZZEKÇİ, Serdar (2020). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Algıları, (Merkezefendi ve Sarayköy İlçe Örneği) (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • BOLAT, Ahmet, KARAMUSTAFAOĞLU, Sevilay ve Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (2017). “Okul Dışı Öğrenme Ortamının 5. Sınıf ‘Canlılar Dünyası’ Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi: Biyoçeşitlilik Müzesi Örneği”, Karaelmas Eğitim Bilimler Dergisi, 8(1): 42-54.
 • BOLAT, Yavuz ve Mustafa KÖROĞLU (2020). “Out-of-School Learning and Scale of Regulating out-of-School Learning: Validity and Reliability Study”, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13): 1630-1663.
 • BOSTAN SARIOĞLAN, Ayberk ve Hüseyin KÜÇÜKÖZER (2017). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Araştırılması”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1): 1-15. . COŞKUN KESKİN, Sevgi ve Engin KAPLAN (2012). “Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Oyuncak Müzeleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41: 95-115.
 • CRICK, Ruth Deakin, BROADFOOT, Patricia ve Guy CLAXTON (2004). “Developing An Effective Lifelong Learning Inventory: The ELLI Project”. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 11(3): 247-272
 • CRICK, Ruth Deakin & Guoxing YU (2008). “Assessing Learning Dispositions: Is the Effective Lifelong Learning Inventory Valid and Reliable as a Measurement Tool?”, Educational Research, 50(4): 387-402.
 • ÇELEBİ, Nurhayat, ÖZDEMİR, Hatice ve Ozge ELİÇİN (2014). “Studying Level of Awareness of Teachers in Terms of Their Lifelong Learning Skills”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 2030-2038.
 • ÇİÇEK, Özge ve Esra SARAÇ (2017). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Yaşantıları ile İlgili Görüşleri”. KEFAD, 18(3): 504-522.
 • DEMİ̇REL, Ramazan ve Hasan ÖZCAN (2020). “Ortaokul Öğrencileri ile Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamına Alan Gezisi: Tropikal Kelebek Bahçesi Örneği”. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2): 120-144.
 • DRIVER, Rosalind, LEACH, John, MILLAR, Robin ve Phil SCOTT (1996). Young people's images of science. Bristol, PA: Open University Press.
 • DOLAN, Anne M. (2012). “Reforming Teacher Education in the Context of Lifelong Learning: The Case of the Bed Degree Programme in Ireland”, European Journal of Teacher Education, 35(4): 463-479.
 • DÖNEL AKGÜL, Güldem ve Selçuk ARABACI (2020). “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri”, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2): 276-291.
 • EU. (2004). Europe Needs More Scientists! Brussels: Directorate-General For Press and Communication.
 • EVİN GENCEL, İlke ve Asuman Seda SARACALOĞLU (2018). “The Effect of Layered Curriculum on Reflective Thinking and on Self-Directed Learning Readiness Of Prospective Teachers”, International Journal of Progressive Education, 14(1): 8-20.
 • GÜRSOY, Gülden (2018). “Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları”, Turkish Studies Educational Sciences, 13(11): 623-649.
 • HENRIKSEN, Ellen Karoline, JENSEN, Fredrik ve Jorgen SJAASTAD (2014). “The Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice”, International Journal of Science Education, Part B: 1-20.
 • HOJAT, Mohammadreza, NASCA, Thomas J., ERDMANN, James B., FRİSBY, Anthony J., VELOSKİ, J. Jon & Joseph S. GONNELLA (2003). “An Operational Measure of Physician Lifelong Learning: Its Development, Components and Preliminary Psychometric Data”, Medical Teacher, 25(4): 433-437.
 • KARASAR, Niyazi (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 25. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KUBAT, Ulaş (2018). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48: 111-135.
 • LEE, Haejoo (2008). “University Continuing Education For Lifelong Learning In Korea”. Journal of Adult and Continuing Education, 14(2): 190-202.
 • LONGWORTH, Norman (2003). Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century. London: Routledge.
 • LUKA, Ineta ve Sumalee SUNGSRİ (2015). “Lifelong Learning Strategies And Practice In Latvia And Thailand”, Policy Futures in Education, 13(4): 529-545.
 • MAHONEY, Megan Hayes (2017). “An Academic Librarian's Search For Meaning: A Survey Of Lifelong Learning In Library Literature”. The Journal of Academic Librarianship, 43(6): 540-547.
 • MEDRİCH, Elliott A., ROIZEN, Judith, RUBIN, Victor ve Stewart BUCKLEY (1982). The Serious Business Of Growing Up: A Study Of Children's Lives Outside School. Berkeley: University of California Press.
 • MERTOĞLU, Hatice (2019). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirdikleri Okul Dışı Etkinliklere İlişkin Görüşleri”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1): 37-60.
 • OECD. (2008). Encouraging Student İnterest in Science and Technology Studies. Paris: Global Science Forum
 • OGUZ, Aytunga ve Neriman ATASEVEN (2016). “Relationship Between The Lifelong Learning Tendency and Information Literacy Self-Efficacy of Students”, Anthropologist, 24(1): 28-34.
 • ÖNER, Galip ve Mustafa ÖZTÜRK (2019). “Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Armağan Özel Sayısı: 1109-1135.
 • SEIDEL, Tina ve Kathleen STÜRMER (2014). “Modeling And Measuring The Structure Of Professional Vision in Preservice Teachers”, American Educational Research Journal, 51(4): 739-771.
 • SEYHAN, Ayşe (2020). “Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Okul Dışı Öğrenmenin Etkililiği”, Turkish Journal of Educational Studies, 7(3): 27-51.
 • SOYLU, Ü. İlay ve Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (2020). “Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Deneyimi Olan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bu Ortamlara Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3): 174-196.
 • ŞENCAN, Hüner (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TEICHLER Ulrich, & Anke HANFT (2009). “Continuing Higher Education in a State of Flux: An International Comparison of the Role and Organisation of Continuing Higher Education”. In: Knust M., Hanft A. (eds) Continuing Higher Education and Lifelong Learning. Springer, Dordrecht.
 • TREMLETT, Lewis (1997). An Investigation of Lifelong Learning in the Context of Traditional Educational Policy and Practice, (Unpublished Doctoral Dissertation), University of Toronto, Toronto.
 • ÜREY, Mustafa ve Selahattin KAYMAKCI (2020). “Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, 49(227): 7-32.
 • VAN RENSBURG, Gisela H. & Yvonne BOTMA (2018). “Bridging the Gap Between Self-Directed Learning of Nurse Educators and Effective Student Support”, Curationis, 38(2): 1-7.
 • WULF, Rosemary, MAYHEW, Laurel M. & Noah D. FİNKELSTEİN (2010). “Impact of Informal Science Education On Children's Attitudes About Science”, Physics Education Research Conference 1289: 337-340.
 • YAVUZ, Melike ve Fatime BALKAN KIYICI (2012). “İnformal Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Kaygı Düzeylerinin Değişmesine ve Akademik Başarılarına Etkisi: Hayvanat Bahçesi Örneği”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • YOKUŞ, Gürol (2020). “Integrating Outdoor School Learning Into Formal Curriculum: Designing Outdoor Learning Experiences and Developing Outdoor Learning Framework For Pre-Service Teachers”, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13):1330-1388.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 232 - 249, 24.04.2021
https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.859615

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinden öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada okul dışı öğrenme düzeyi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek amacıyla betimsel istatistik analizleri, t-testi, ANOVA analizleri kullanılmıştır. Türkçe öğretmen adayları okul dışı öğrenmede sırasıyla değerlendirme, uygulama, bilgi ve planlama boyutlarında kendilerini özyeterli görmektedirler. Türkçe öğretmeni adayları okul dışı öğrenme için yapılan planlamanın başarı düzeyini belirleyebileceğini, okul dışı öğrenmenin öğrenciye kazandırdığı sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyini belirleyebileceğini, okul dışı öğrenmede gerçekleşmeyen hedef davranışları tespit edebileceğini, okul dışı öğrenme ortamında kullanılan araç-gerecin katkısını belirleyebileceğini, okul dışı öğrenme ortamının eğitim hedefine katkısını değerlendirebileceğini, okul dışı öğrenme ortamlarında öğrenciye kazandırılacak eğitimsel davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebileceğini, okul dışı öğrenme ile ilgili uygun ölçme ve değerlendirme yapabileceğini ifade etmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının okul dışı öğrenme düzeyleri ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri cevaplarla cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Türkçe öğretmeni adaylarının yaşları, yaşamlarını çoğunu geçirdikleri yer, not ortalamaları, sınıf düzeyleri, yıllık okudukları kitap sayısı ile okul dışı öğrenme ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilşkinin olduğu görülmüştür. Türkçe öğretmeni adaylarının internette geçirdikleri süre ile okul dışı öğrenme ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Okul dışı öğrenme alt boyutları olan bilgi, planlama, uygulama ve değerlendirme arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır.

Kaynakça

 • ATTA, Ihab Shafek and Ali Hendi ALGHAMDI (2018). “The Efficacy of Self-Directed Learning Versus Problem-Based Learning For Teaching And Learning Ophthalmology: A Comparative Study”, Advances in Medical Education and Practice, 9: 623-630.
 • AY, Yusuf, ANAGÜN; Şensül S. ve Z. Melis DEMİR (2015). “Sınıf Öğretmeni Adaylarinin Fen Öğretiminde Okul Dişi Öğrenme Hakkindaki Görüşleri”, Turkish Studies, 10(15): 103-118.
 • BARTAN, Murat, AKBABA DAĞ, Serap, KILIÇ ŞAHİN, Handan ve Sevinç DEMİR (2020). “Okul Öncesi Öğretmeni Adayları ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Informal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3): 52-61.
 • BAYBURTLU, Yavuz Selim (2020). “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarına Yansımaları”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5): 3835-3852.
 • BEZZEKÇİ, Serdar (2020). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Algıları, (Merkezefendi ve Sarayköy İlçe Örneği) (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • BOLAT, Ahmet, KARAMUSTAFAOĞLU, Sevilay ve Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (2017). “Okul Dışı Öğrenme Ortamının 5. Sınıf ‘Canlılar Dünyası’ Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi: Biyoçeşitlilik Müzesi Örneği”, Karaelmas Eğitim Bilimler Dergisi, 8(1): 42-54.
 • BOLAT, Yavuz ve Mustafa KÖROĞLU (2020). “Out-of-School Learning and Scale of Regulating out-of-School Learning: Validity and Reliability Study”, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13): 1630-1663.
 • BOSTAN SARIOĞLAN, Ayberk ve Hüseyin KÜÇÜKÖZER (2017). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Araştırılması”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1): 1-15. . COŞKUN KESKİN, Sevgi ve Engin KAPLAN (2012). “Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Oyuncak Müzeleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41: 95-115.
 • CRICK, Ruth Deakin, BROADFOOT, Patricia ve Guy CLAXTON (2004). “Developing An Effective Lifelong Learning Inventory: The ELLI Project”. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 11(3): 247-272
 • CRICK, Ruth Deakin & Guoxing YU (2008). “Assessing Learning Dispositions: Is the Effective Lifelong Learning Inventory Valid and Reliable as a Measurement Tool?”, Educational Research, 50(4): 387-402.
 • ÇELEBİ, Nurhayat, ÖZDEMİR, Hatice ve Ozge ELİÇİN (2014). “Studying Level of Awareness of Teachers in Terms of Their Lifelong Learning Skills”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 2030-2038.
 • ÇİÇEK, Özge ve Esra SARAÇ (2017). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Yaşantıları ile İlgili Görüşleri”. KEFAD, 18(3): 504-522.
 • DEMİ̇REL, Ramazan ve Hasan ÖZCAN (2020). “Ortaokul Öğrencileri ile Bir Okul Dışı Öğrenme Ortamına Alan Gezisi: Tropikal Kelebek Bahçesi Örneği”. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2): 120-144.
 • DRIVER, Rosalind, LEACH, John, MILLAR, Robin ve Phil SCOTT (1996). Young people's images of science. Bristol, PA: Open University Press.
 • DOLAN, Anne M. (2012). “Reforming Teacher Education in the Context of Lifelong Learning: The Case of the Bed Degree Programme in Ireland”, European Journal of Teacher Education, 35(4): 463-479.
 • DÖNEL AKGÜL, Güldem ve Selçuk ARABACI (2020). “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri”, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2): 276-291.
 • EU. (2004). Europe Needs More Scientists! Brussels: Directorate-General For Press and Communication.
 • EVİN GENCEL, İlke ve Asuman Seda SARACALOĞLU (2018). “The Effect of Layered Curriculum on Reflective Thinking and on Self-Directed Learning Readiness Of Prospective Teachers”, International Journal of Progressive Education, 14(1): 8-20.
 • GÜRSOY, Gülden (2018). “Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları”, Turkish Studies Educational Sciences, 13(11): 623-649.
 • HENRIKSEN, Ellen Karoline, JENSEN, Fredrik ve Jorgen SJAASTAD (2014). “The Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice”, International Journal of Science Education, Part B: 1-20.
 • HOJAT, Mohammadreza, NASCA, Thomas J., ERDMANN, James B., FRİSBY, Anthony J., VELOSKİ, J. Jon & Joseph S. GONNELLA (2003). “An Operational Measure of Physician Lifelong Learning: Its Development, Components and Preliminary Psychometric Data”, Medical Teacher, 25(4): 433-437.
 • KARASAR, Niyazi (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 25. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • KUBAT, Ulaş (2018). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48: 111-135.
 • LEE, Haejoo (2008). “University Continuing Education For Lifelong Learning In Korea”. Journal of Adult and Continuing Education, 14(2): 190-202.
 • LONGWORTH, Norman (2003). Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century. London: Routledge.
 • LUKA, Ineta ve Sumalee SUNGSRİ (2015). “Lifelong Learning Strategies And Practice In Latvia And Thailand”, Policy Futures in Education, 13(4): 529-545.
 • MAHONEY, Megan Hayes (2017). “An Academic Librarian's Search For Meaning: A Survey Of Lifelong Learning In Library Literature”. The Journal of Academic Librarianship, 43(6): 540-547.
 • MEDRİCH, Elliott A., ROIZEN, Judith, RUBIN, Victor ve Stewart BUCKLEY (1982). The Serious Business Of Growing Up: A Study Of Children's Lives Outside School. Berkeley: University of California Press.
 • MERTOĞLU, Hatice (2019). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farklı Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirdikleri Okul Dışı Etkinliklere İlişkin Görüşleri”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1): 37-60.
 • OECD. (2008). Encouraging Student İnterest in Science and Technology Studies. Paris: Global Science Forum
 • OGUZ, Aytunga ve Neriman ATASEVEN (2016). “Relationship Between The Lifelong Learning Tendency and Information Literacy Self-Efficacy of Students”, Anthropologist, 24(1): 28-34.
 • ÖNER, Galip ve Mustafa ÖZTÜRK (2019). “Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Armağan Özel Sayısı: 1109-1135.
 • SEIDEL, Tina ve Kathleen STÜRMER (2014). “Modeling And Measuring The Structure Of Professional Vision in Preservice Teachers”, American Educational Research Journal, 51(4): 739-771.
 • SEYHAN, Ayşe (2020). “Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Okul Dışı Öğrenmenin Etkililiği”, Turkish Journal of Educational Studies, 7(3): 27-51.
 • SOYLU, Ü. İlay ve Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (2020). “Okul Dışı Ortamlarda Öğretim Deneyimi Olan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bu Ortamlara Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3): 174-196.
 • ŞENCAN, Hüner (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TEICHLER Ulrich, & Anke HANFT (2009). “Continuing Higher Education in a State of Flux: An International Comparison of the Role and Organisation of Continuing Higher Education”. In: Knust M., Hanft A. (eds) Continuing Higher Education and Lifelong Learning. Springer, Dordrecht.
 • TREMLETT, Lewis (1997). An Investigation of Lifelong Learning in the Context of Traditional Educational Policy and Practice, (Unpublished Doctoral Dissertation), University of Toronto, Toronto.
 • ÜREY, Mustafa ve Selahattin KAYMAKCI (2020). “Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, 49(227): 7-32.
 • VAN RENSBURG, Gisela H. & Yvonne BOTMA (2018). “Bridging the Gap Between Self-Directed Learning of Nurse Educators and Effective Student Support”, Curationis, 38(2): 1-7.
 • WULF, Rosemary, MAYHEW, Laurel M. & Noah D. FİNKELSTEİN (2010). “Impact of Informal Science Education On Children's Attitudes About Science”, Physics Education Research Conference 1289: 337-340.
 • YAVUZ, Melike ve Fatime BALKAN KIYICI (2012). “İnformal Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Kaygı Düzeylerinin Değişmesine ve Akademik Başarılarına Etkisi: Hayvanat Bahçesi Örneği”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • YOKUŞ, Gürol (2020). “Integrating Outdoor School Learning Into Formal Curriculum: Designing Outdoor Learning Experiences and Developing Outdoor Learning Framework For Pre-Service Teachers”, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13):1330-1388.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8864-645X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 12 Ocak 2021
Kabul Tarihi 11 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumusmaviatlas859615, journal = {Mavi Atlas}, eissn = {2148-5232}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, number = {1}, pages = {232 - 249}, doi = {10.18795/gumusmaviatlas.859615}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ustabulut, Mete Yusuf} }
APA Ustabulut, M. Y. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri . Mavi Atlas , 9 (1) , 232-249 . DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.859615
MLA Ustabulut, M. Y. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri" . Mavi Atlas 9 (2021 ): 232-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/61946/859615>
Chicago Ustabulut, M. Y. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri". Mavi Atlas 9 (2021 ): 232-249
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri AU - Mete YusufUstabulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.859615 DO - 10.18795/gumusmaviatlas.859615 T2 - Mavi Atlas JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 249 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-5232 M3 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.859615 UR - https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.859615 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mavi Atlas Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri %A Mete Yusuf Ustabulut %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri %D 2021 %J Mavi Atlas %P -2148-5232 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18795/gumusmaviatlas.859615 %U 10.18795/gumusmaviatlas.859615
ISNAD Ustabulut, Mete Yusuf . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri". Mavi Atlas 9 / 1 (Nisan 2021): 232-249 . https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.859615
AMA Ustabulut M. Y. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri. Mavi Atlas. 2021; 9(1): 232-249.
Vancouver Ustabulut M. Y. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri. Mavi Atlas. 2021; 9(1): 232-249.
IEEE M. Y. Ustabulut , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri", Mavi Atlas, c. 9, sayı. 1, ss. 232-249, Nis. 2021, doi:10.18795/gumusmaviatlas.859615

Tarandığımız Dizinler:

19020 19017 1901824810 19019

e-ISSN: 2148-5232