Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gebelikte Cinsellik

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 171 - 175, 30.09.2017

Öz

Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam eden, yalnızca cinsel organları değil, tüm bedeni ve aklı içeren bir kavramdır. Kadınların gebelik dönemi gibi fizyolojik ve psikolojik değişikliklerinin yoğun yaşandığı bir dönemde, cinselliğin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bilgi gereksinimi artmaktadır. Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel etkiler nedeniyle meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, bir çift olmadan aile olmaya geçiş, sosyal normlar da gebelik döneminde kadınların cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Gebelikte trimesterlara göre cinsel yaşam farklı şekillerde etkilenmektedir. Gebelikte cinsel yaşam ile ilgili gelişebilecek sorunların önlenmesi için kadınlara eşleri ile birlikte ebeler tarafından cinsellik ile ilgili eğitimler düzenlenmelidir. Verilen eğitimlerde gebeliğe bağlı yaşanılan fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel değişikliklerin bir bütün olarak algılanması, cinselliğe bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmasının gebe kadınların cinsel fonksiyonlarını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Şahin Hotun, N. (2003). “Gebelikte Seksuel Değişiklikler”.I.Ü. F. N. H. Y. O. Hemşirelik Dergisi, 8(51):26-36
 • Taylor, Tf. (2007). “The Origins of Human Sexual Culture”. Journal of Psychology & Human Sexuality, 18 (2): 69-105.
 • Kömürcü, N., Demirci, N., Yıldız, H., Gün, Ç. (2014). “Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi”. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 11(1):09-17.
 • World Health Organization (Who). Developing Sexual Health Programmes. Who/Rhr/Hrp/10.22, Http://Whqlibdoc.Who.İnt/Hq/2010/Who_Rhr_Hrp_10.22_Eng. Pdf Erişim Tarihi: 02 Nisan 2016.
 • Reeder, Sj., Martin, Ll., Griffin, Dk. (1997). “Maternity Nursing Family”. Newborn And Women’s Health Care, 18.Ed. Lippincott, Newyork, 194(197): 421-30.
 • Gökyıldız, Ş., Beji, Nk. (2005) “The Effects of Pregnancy on Sexual Life”. Journal of Sex & Marital Therapy, 31 (3): 201-215.
 • Bozdemir, N., Özcan, S. (2011). “Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış”. Turkısh Journal of Family Medicine and Primary Care, 5(4):37
 • İncesu, C. (2004). “Cinsel İşlevler Ve Cinsel İşlev Bozuklukları”. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3):3-13.
 • Masters, V. B., Johnson, V. E. (1994). Human Sexual Behavior İnsanda Cinsel Davranış Sayın. Ü. İstanbul: Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı.
 • Naim M. Bhutto E. (2000). “Sexuality During Pregnancy in Pakistan Women”. Journal Pakistan Medical Association., 50: 33-38.
 • Efe H. (2006). Gebeliğin Kadın Cinselliği Üzerindeki Etkileri. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Eryılmaz, G., Ege, E., Zincir, H. (2002). “Gebelikte Cinsel Yaşamı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Journal of Anatolia Nursing And Health Sciences, 5(1).
 • Ertem, G., Sevil, Ü. (2010). “Gebeliğin Cinselliğe Etkisi”. Dirim Tıp Gazetesi, 85(1):40-47.
 • Cantarino, S. G., de Matos Pinto, J. M., García, A. M. C., Abellán, M. V., Rodrigues, M. A. (2016). “The Importance of Religiosity/Spirituality in the Sexuality of Pregnant and Postpartum Women”. PloS one, 11(6), e0156809.
 • Şahin, S., Kömürcü, N. (2008). “Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri”. Kadın Cinsel Sağlığı, Hemşire Çalışma Grubu. 168-171.
 • Al Bustan, M. A., El Tomi, N. F., Faiwalla, M. F., Manav, V. (1995). “Maternal Sexuality During Pregnancy and After Childbirth in Muslim Kuwaiti Women”. Archives of sexual behavior, 24(2): 207-215.
 • Fok, Wy., Chan, Ly., Yuen, Pm. (2005). “Sexual Behavior and Activity in Chinese Pregnant Women”. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 84 (10): 934-938.
 • Aslan, G., Aslan, D., Kızılyar, A., İspahi, Ç., Esen, A. (2005). “Prospective Analysis of Sexual Functions During Pregnancy”. International Journal of Impotence Research, 17 (2): 154-157.
 • Orji, Eo., Ogunlola, Io., Fasubaa, Ob. (2002). “Sexuality Among Pregnant Women in South West Nigeria”. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 22(2):166-168.
 • Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö. (2009). “Gebelik Ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerin Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(3).
 • Basson, R. (2006). “Sexual Desire and Arousal Disorders in Women”. New England Journal of Medicine, 354(14):1497-1506.
 • Tan, P. C., Andi, A., Azmi, N., Noraihan, M. N. (2007). “Effect of coitus at term on length of gestation, induction of labor, and mode of delivery”. Obstetrics & Gynecology, 108(1):134-140.
 • Tan, P. C., Yow, C. M., Omar, S. Z. (2009). “Coitus and orgasm at term: effect on spontaneous labour and pregnancy outcome”. Singapore medical journal, 50(11): 1062.
 • Kozhimannil, K. B., Johnson, P. J., Attanasio, L. B., Gjerdingen, D. K., McGovern, P. M. (2013). “Use of nonmedical methods of labor induction and pain management among US women”. Birth, 40(4): 227-236.
 • Sydow KV. (1999). “Sexuality During Pregnancy and After Childbrith: A Metacontent Analysis of 59 Studies”. Journal Psychosomatic Research, 47 (1): 27-49.
 • De Judicibus MA, Mccabe MP. (2009). “Psychological Factors and The Sexuality of Pregnant and Postpartum Women”. Journal of Sex Research , 39 (2): 94-103.
 • Adinma, J. I. B. (1995). “Sexuality in Nigerian pregnant women: perceptions and practice”. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 35(3), 290-293.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 171 - 175, 30.09.2017

Öz

Kaynakça

 • Şahin Hotun, N. (2003). “Gebelikte Seksuel Değişiklikler”.I.Ü. F. N. H. Y. O. Hemşirelik Dergisi, 8(51):26-36
 • Taylor, Tf. (2007). “The Origins of Human Sexual Culture”. Journal of Psychology & Human Sexuality, 18 (2): 69-105.
 • Kömürcü, N., Demirci, N., Yıldız, H., Gün, Ç. (2014). “Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi”. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 11(1):09-17.
 • World Health Organization (Who). Developing Sexual Health Programmes. Who/Rhr/Hrp/10.22, Http://Whqlibdoc.Who.İnt/Hq/2010/Who_Rhr_Hrp_10.22_Eng. Pdf Erişim Tarihi: 02 Nisan 2016.
 • Reeder, Sj., Martin, Ll., Griffin, Dk. (1997). “Maternity Nursing Family”. Newborn And Women’s Health Care, 18.Ed. Lippincott, Newyork, 194(197): 421-30.
 • Gökyıldız, Ş., Beji, Nk. (2005) “The Effects of Pregnancy on Sexual Life”. Journal of Sex & Marital Therapy, 31 (3): 201-215.
 • Bozdemir, N., Özcan, S. (2011). “Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış”. Turkısh Journal of Family Medicine and Primary Care, 5(4):37
 • İncesu, C. (2004). “Cinsel İşlevler Ve Cinsel İşlev Bozuklukları”. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3):3-13.
 • Masters, V. B., Johnson, V. E. (1994). Human Sexual Behavior İnsanda Cinsel Davranış Sayın. Ü. İstanbul: Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı.
 • Naim M. Bhutto E. (2000). “Sexuality During Pregnancy in Pakistan Women”. Journal Pakistan Medical Association., 50: 33-38.
 • Efe H. (2006). Gebeliğin Kadın Cinselliği Üzerindeki Etkileri. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Eryılmaz, G., Ege, E., Zincir, H. (2002). “Gebelikte Cinsel Yaşamı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Journal of Anatolia Nursing And Health Sciences, 5(1).
 • Ertem, G., Sevil, Ü. (2010). “Gebeliğin Cinselliğe Etkisi”. Dirim Tıp Gazetesi, 85(1):40-47.
 • Cantarino, S. G., de Matos Pinto, J. M., García, A. M. C., Abellán, M. V., Rodrigues, M. A. (2016). “The Importance of Religiosity/Spirituality in the Sexuality of Pregnant and Postpartum Women”. PloS one, 11(6), e0156809.
 • Şahin, S., Kömürcü, N. (2008). “Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri”. Kadın Cinsel Sağlığı, Hemşire Çalışma Grubu. 168-171.
 • Al Bustan, M. A., El Tomi, N. F., Faiwalla, M. F., Manav, V. (1995). “Maternal Sexuality During Pregnancy and After Childbirth in Muslim Kuwaiti Women”. Archives of sexual behavior, 24(2): 207-215.
 • Fok, Wy., Chan, Ly., Yuen, Pm. (2005). “Sexual Behavior and Activity in Chinese Pregnant Women”. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 84 (10): 934-938.
 • Aslan, G., Aslan, D., Kızılyar, A., İspahi, Ç., Esen, A. (2005). “Prospective Analysis of Sexual Functions During Pregnancy”. International Journal of Impotence Research, 17 (2): 154-157.
 • Orji, Eo., Ogunlola, Io., Fasubaa, Ob. (2002). “Sexuality Among Pregnant Women in South West Nigeria”. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 22(2):166-168.
 • Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö. (2009). “Gebelik Ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerin Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(3).
 • Basson, R. (2006). “Sexual Desire and Arousal Disorders in Women”. New England Journal of Medicine, 354(14):1497-1506.
 • Tan, P. C., Andi, A., Azmi, N., Noraihan, M. N. (2007). “Effect of coitus at term on length of gestation, induction of labor, and mode of delivery”. Obstetrics & Gynecology, 108(1):134-140.
 • Tan, P. C., Yow, C. M., Omar, S. Z. (2009). “Coitus and orgasm at term: effect on spontaneous labour and pregnancy outcome”. Singapore medical journal, 50(11): 1062.
 • Kozhimannil, K. B., Johnson, P. J., Attanasio, L. B., Gjerdingen, D. K., McGovern, P. M. (2013). “Use of nonmedical methods of labor induction and pain management among US women”. Birth, 40(4): 227-236.
 • Sydow KV. (1999). “Sexuality During Pregnancy and After Childbrith: A Metacontent Analysis of 59 Studies”. Journal Psychosomatic Research, 47 (1): 27-49.
 • De Judicibus MA, Mccabe MP. (2009). “Psychological Factors and The Sexuality of Pregnant and Postpartum Women”. Journal of Sex Research , 39 (2): 94-103.
 • Adinma, J. I. B. (1995). “Sexuality in Nigerian pregnant women: perceptions and practice”. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 35(3), 290-293.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu KUL UÇTU (Sorumlu Yazar)
Türkiye


Hediye BEKMEZCİ
Türkiye


Nebahat ÖZERDOĞAN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gumussagbil368107, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {171 - 175}, doi = {}, title = {Gebelikte Cinsellik}, key = {cite}, author = {Kul Uçtu, Arzu and Bekmezci, Hediye and Özerdoğan, Nebahat} }
APA Kul Uçtu, A. , Bekmezci, H. & Özerdoğan, N. (2017). Gebelikte Cinsellik . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 171-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/31206/368107
MLA Kul Uçtu, A. , Bekmezci, H. , Özerdoğan, N. "Gebelikte Cinsellik" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 171-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/31206/368107>
Chicago Kul Uçtu, A. , Bekmezci, H. , Özerdoğan, N. "Gebelikte Cinsellik". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 171-175
RIS TY - JOUR T1 - Gebelikte Cinsellik AU - Arzu Kul Uçtu , Hediye Bekmezci , Nebahat Özerdoğan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 175 VL - 6 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Gebelikte Cinsellik %A Arzu Kul Uçtu , Hediye Bekmezci , Nebahat Özerdoğan %T Gebelikte Cinsellik %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Kul Uçtu, Arzu , Bekmezci, Hediye , Özerdoğan, Nebahat . "Gebelikte Cinsellik". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 / 3 (Eylül 2017): 171-175 .
AMA Kul Uçtu A. , Bekmezci H. , Özerdoğan N. Gebelikte Cinsellik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 171-175.
Vancouver Kul Uçtu A. , Bekmezci H. , Özerdoğan N. Gebelikte Cinsellik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 171-175.
IEEE A. Kul Uçtu , H. Bekmezci ve N. Özerdoğan , "Gebelikte Cinsellik", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 171-175, Eyl. 2017