Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 87 2019-06-29

Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Gonca BURAN [1] , Hilmiye AKSU [2]


     Model ve kuramlar hemşireliğin rutinden uzaklaşarak, özerk profesyonel meslek olmasını sağlar. Bunlardan biri de Neuman Sistemler Model’idir. Model bireyin hastalık prognozunu etkileyebilen inanç, tutum ve duygularıyla ilgili davranışlarının bilinmesinin, tedavinin yönetimi için son derece önemli olduğunu savunmaktadır. Ayrıca bütüncül yaklaşımla bireyin stresörlere karşı başarılı olmasını sağlamaktadır. 

     Abortus da kadın yaşamında stres yaratan bir süreçtir. Bu çalışmada abortus olgusu üzerinden Neuman Sistemler Modeline göre veri toplayarak, belirlenen stresörlerin ortandan kaldırması için, hemşirelik bakımı uygulayarak sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada verilerin toplanmasında Neuman Sistemler Modeli’nde yer alan temel yapı, temel yapının koruyucu mekanizmaları ve çevre kavramları kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bireyin bütüncül olarak ele alınmasına olanak sağlamıştır. Stresörlerin belirlemesinde “altı temel soru” kullanılarak bireyin tedaviden yarar sağması, yeni duruma uyumunu ve tedaviye katılımını kolaylaştırmıştır. Hemşirelik bakımı ise primer,  sekonder,  tersiyer koruma başlığı altında kolaylıkla planlanıp uygulanabilmiştir.


Neuman Sistemler Modeli, Abortus, Hemşirelik, Bakım
 • Arslan-Özkan, İ., Okumuş, H. (2012). “Bakım ve İyileşmenin Kesiştiği Bir Model: Watson’ın İnsan Bakım Modeli” . Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2:61-72.
 • Theofanidis. D., Fountouki, A., (2008). “Nursing theory: A discussion on an ambiguous concept”. International Journal of Caring Sciences, 1(1), 15-20.
 • Velioğlu, P. (2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, İkinci Baskı Basım Akademi Basın Yayıncılık, İstanbul, 221-245.
 • Fawcett, J. (2006). Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. (2nd Ed) F. A. Davis Company, Philadelphia, 46-69.
 • Ayaz Alkaya, S. (2017). Neuman Sistemler Modeli, In: Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara, Z. (Edt). Hemşirelik teorileri ve modelleri Vizyon Basımevi, İstanbul, 443- 464.
 • Fawcett, J., DeSanto-Madeya S. (2013) Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories Philadelphia: F.A. Davis Company, 166–221.
 • Janet, H. (2018). Buffering the Stress of Programmatic Accreditation, Teaching and Learning in Nursing,13(1):14-17. https://doi.org/10.1016/j.teln.2017.08.001
 • Alshvang, S. (2018). Preoperative Nurses' Teaching for Open Heart Surgery Patients. Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Nursing Practice Walden University, 1-56.
 • Uysal, N., Khorshid, L, Eşer, İ. (2009). Neuman Sistemler Modeline Göre Bir Vaka Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3):74-81.
 • Ume-Nwagbo, PN., DeWan, SA., Lowry, LW. (2006). Using the Neuman Systems Model for Best Practices. Nursing Science Quarterly, 19(1),31-35.https://doi.org/10.1177/0894318405284125
 • Neuman, B., Fawcett, J. (2002) The Neuman’s System Model, 4.press, Prentice Hall, New Jersey, 12-14.
 • Dağ, H., Kavlak, O., Şirin, A. (2014). Neuman Sistemler Modeli ve İnfertilite Stresörleri. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 6(2): 121-128.
 • McEwen, M., Wills, EM. (2007) Theoretical Basis for Nursing (Second Ed), Lippincott Williams&Wilkins, USA.
 • Elmore, DH. (2010). Empirical Testing of The Neuman Systems Nursing Education Model: Exploring The Created Environment Of Registered Nursing Students In Nevada’s Colleges And Universities. Unpublished PhD Thesis, Las Vegas, Graduate College University of Nevada. http://udini.proquest.com/view/empiricaltesting-of-the-neuman-goid:741161016/
 • Eyi, S., Menekli, T. (2018) Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1): 70-78.
 • Demir Barutçu, C. ve Mert, H. (2013). Kalp Yetersizliği Olan Bireyler Bireyin Neuman Sistemler Modeline Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi, 6: 88-92.
 • Güner, Ö., Kavlak, O., (2015). Neuman Sistemler Modeline Göre Endometriyum Kanserli Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu, Balikesir Sağlık Bil Dergisi, 4(2): 94-103.
 • Jarosova, D. (2014). Neuman Systems Model. Nursing Theories and Models. Modernization – Diversification – Innovation,72-77.
 • Cunningham, FG., MacDonald, PC., Gant NF, Leveno, KJ., Gilstrap L., Hankins, GDV, Clark SL. (2018) Williams Obstetrics (25 th ed) New York : McGraw-Hill.
 • Aktaş, S. (2018) Birinci Trimester Vajinal Kanamaları In: Gebeliğin Erken Dönemindeki Riskler Fetal Anomaliler ve Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Modern tıp kitabevi, Ankara, 11-19.
 • Özkan, S. ve Öztürk, C. (2013) Neuman Sistemler Modeli Kullanımına bir örnek Pnomolili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisi, (4): 109-114.
 • Özer. S., Gökçe S. (2015). Neuman Sistemler Modeli’nin Hemodiyaliz Tedavisi Gören Bir Olguda Uygulanması. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 12(1): 69-77.
Birincil Dil tr
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9082-553X
Yazar: Gonca BURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6975-3172
Yazar: Hilmiye AKSU
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

Bibtex @olgu sunumu { gumussagbil453557, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {80 - 87}, doi = {}, title = {Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Buran, Gonca and Aksu, Hilmiye} }
APA Buran, G , Aksu, H . (2019). Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 80-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/453557
MLA Buran, G , Aksu, H . "Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 80-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/453557>
Chicago Buran, G , Aksu, H . "Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 80-87
RIS TY - JOUR T1 - Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu AU - Gonca Buran , Hilmiye Aksu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 87 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu %A Gonca Buran , Hilmiye Aksu %T Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Buran, Gonca , Aksu, Hilmiye . "Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 80-87 .
AMA Buran G , Aksu H . Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 80-87.
Vancouver Buran G , Aksu H . Abortus Riski İle Kliniğe Yatırılan Gebenin Neuman Sistemler Modeli İle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 80-87.