Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 302 - 307, 30.09.2019

Öz

Memnuniyet, subjektif bir hasta ve hasta yakını algısı olmakla birlikte kaliteli sağlık hizmetinin önemli bir parçasıdır. Çocuk hastalarda memnuniyet konusunda değerlendirmenin net olarak yapılamaması hasta yakınlarının görüşlerini zorunlu kılmış ve ebeveyn memnuniyeti kavramını ortaya çıkarmıştır. Ebeveyn memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde kalitenin başarısını ve çocuğa etkisini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ebeveyn memnuniyeti; genel otelcilik, bakım, laboratuvar ve hemşirelik hizmetleri, sağlık ekibi ile etkileşim gibi bireysel ve kurumsal faktörlerden etkilenmektedir. Bu makalede, çocuk acil biriminde ebeveyn memnuniyeti ve etkileyen faktörler tartışılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Boudreaux, E. D., Mandry, C. V., & Wood, K. (2003). Patient satisfaction data as a quality indicator: a tale of two emergency departments. Academic Emergency Medicine, 10(3), 261-268.
 • 2. Heidegger, T., Saal, D., & Nuebling, M. (2006). Patient satisfaction with anaesthesia care: what is patient satisfaction, how should it be measured, and what is the evidence for assuring high patient satisfaction?. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 20(2), 331-346.
 • 3. Yavuz, Ş. (2003). Acil Serviste Hasta ve Hasta Yakınının Memnuniyeti ve Bunu Etkileyen Faktörler. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • 4. Beal, A. C., Dougherty, D., Jorsling, T., Kam, J., Perrin, J., & Palmer, R. H. (2004). Quality measures for children’s health care. Pediatrics, 113(Supplement 1), 199-209.
 • 5. Engiz, O. (1997). Sağlık hizmetlerinde hasta tatmini. İçinde: Hayran O, Sur H. Hastane yöneticiliği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 61-87.
 • 6. Karadağ, Ş. (2007). Acil Üniteye Yönelik Hasta Memnuniyeti. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 7. Topal, F. E., Şenel, E., Topal, F., & Mansuroğlu, C. (2013). Hasta memnuniyeti araştırması: Bir devlet hastanesinin acil kliniğine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri. Cumhuriyet Medical Journal, 35(2), 199-205.
 • 8. Akkuş, T. (2008). Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Samsun.
 • 9. Aşılıoğlu, N., Akkuş, T., & Baysal, K. (2009). Çocuk acil servisinde ebeveyn memnuniyeti ve etkileyen etmenlerin araştırılması. Turkish Journal of Emergency Medicine, 9(2), 065-072.
 • 10. Arıkan, D., Saban, F., & Gürarslan Baş, N. (2014). Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeyleri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 4(2), 109-116.
 • 11. Uysal, G., & Cirlak, A. (2014). The expectations related to nursing and the satisfaction levels of the parents of the children who have acute health problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 435-439.
 • 12. Çelik, P. (2013). Acil Birimine Başvuran Dahili Hastalara Verilen Hemşirelik Hizmetleri ve Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Sivas.
 • 13. Magaret, N. D., Clark, T. A., Warden, C. R., Magnusson, A. R., & Hedges, J. R. (2002). Patient satisfaction in the emergency department—a survey of pediatric patients and their parents. Academic Emergency Medicine, 9(12), 1379-1388.
 • 14. Locke, R., Stefano, M., Koster, A., Taylor, B., & Greenspan, J. (2011). Optimizing patient/caregiver satisfaction through quality of communication in the pediatric emergency department. Pediatric emergency care, 27(11), 1016-1021.
 • 15. Pagnamenta, R., & Benger, J. R. (2008). Factors influencing parent satisfaction in a children’s emergency department: prospective questionnaire-based study. Emergency Medicine Journal, 25(7), 417-419.
 • 16. Waseem, M., Ravi, L., Radeos, M., & Ganti, S. (2003). Parental perception of waiting time and its influence on parental satisfaction in an urban pediatric emergency department: are parents accurate in determining waiting time?. Southern medical journal, 96(9), 880-884.
 • 17. Byczkowski, T. L., Fitzgerald, M., Kennebeck, S., Vaughn, L., Myers, K., Kachelmeyer, A., & Timm, N. (2013). A comprehensive view of parental satisfaction with pediatric emergency department visits. Annals of emergency medicine, 62(4), 340-350.
 • 18. Tosun, A., & Tüfekçi, F. G. (2015). Çocuk kliniklerinde aile merkezli bakım uygulamalarının incelenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(2), 131-139.
 • 19. Hallström, I., Runesson, I., & Elander, G. (2002). Observed parental needs during their child's hospitalization. Journal of pediatric nursing, 17(2), 140-148.
 • 20. Jee, R. A., Shepherd, J. R., Boyles, C. E., Marsh, M. J., Thomas, P. W., & Ross, O. C. (2012). Evaluation and comparison of parental needs, stressors, and coping strategies in a pediatric intensive care unit. Pediatric Critical Care Medicine, 13(3), e166-e175.
 • 21. Törüner, EK, Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı (Pediatri) Hemşireliği. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Ankara; 21-34.
 • 22. Arıkan, D., Tüfekci, F. G., & Taştekin, A. (2007). Çocuk kliniklerindeki refakatçilerin hastanede yaşadıkları sorunlar, beklentileri ve problem çözme düzeyleri ile ilişkisi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 10(2), 49-57.
 • 23. Ordelt, K. (2013). Nursing Care of Children During Illness and Hospitalization. In: Kyle T, Carman S, eds. Essentials of Pediatric Nursing. Second ed. China: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 300-330.
 • 24. Latour, J. M., van Goudoever, J. B., & Hazelzet, J. A. (2008). Parent satisfaction in the pediatric ICU. Pediatric Clinics, 55(3), 779-790.
 • 25. Ulus, B., & Kublay, G. (2012). PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 44-50.
 • 26. Ebrahim, S., Singh, S., & Parshuram, C. S. (2013). Parental satisfaction, involvement, and presence after pediatric intensive care unit admission. Journal of critical care, 28(1), 40-45.
 • 27. Fernández-Castillo, A., & Vílchez-Lara, M. J. (2015). Factors related to dissatisfaction and anger in parents of children treated at paediatric emergency services. Anales de Pediatría (English Edition), 82(1), 12-18.
 • 28. Tsironi, S., Bovaretos, N., Tsoumakas, K., Giannakopoulou, M., & Matziou, V. (2012). Factors affecting parental satisfaction in the neonatal intensive care unit. Journal of Neonatal Nursing, 18(5), 183-192.
 • 29. Fitzpatrick, N., Breen, D. T., Taylor, J., Paul, E., Grosvenor, R., Heggie, K., & Mahar, P. D. (2014). Parental satisfaction with paediatric care, triage and waiting times. Emergency Medicine Australasia, 26(2), 177-182.
 • 30. Hong, S. S., Murphy, S. O., & Connolly, P. M. (2008). Parental satisfaction with nurses' communication and pain management in a pediatric unit. Pediatric nursing, 34(4), 289.
 • 31. Abuqamar, M., Arabiat, D. H., & Holmes, S. (2016). Parents' perceived satisfaction of care, communication and environment of the pediatric intensive care units at a tertiary children's hospital. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 31(3), e177-e184.
 • 32. Aitken, P., & Wiltshire, M. (2005). Parental satisfaction with a nurse-led emergency assessment unit. Paediatric nursing, 17(9), 31.

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 302 - 307, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • 1. Boudreaux, E. D., Mandry, C. V., & Wood, K. (2003). Patient satisfaction data as a quality indicator: a tale of two emergency departments. Academic Emergency Medicine, 10(3), 261-268.
 • 2. Heidegger, T., Saal, D., & Nuebling, M. (2006). Patient satisfaction with anaesthesia care: what is patient satisfaction, how should it be measured, and what is the evidence for assuring high patient satisfaction?. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 20(2), 331-346.
 • 3. Yavuz, Ş. (2003). Acil Serviste Hasta ve Hasta Yakınının Memnuniyeti ve Bunu Etkileyen Faktörler. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • 4. Beal, A. C., Dougherty, D., Jorsling, T., Kam, J., Perrin, J., & Palmer, R. H. (2004). Quality measures for children’s health care. Pediatrics, 113(Supplement 1), 199-209.
 • 5. Engiz, O. (1997). Sağlık hizmetlerinde hasta tatmini. İçinde: Hayran O, Sur H. Hastane yöneticiliği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 61-87.
 • 6. Karadağ, Ş. (2007). Acil Üniteye Yönelik Hasta Memnuniyeti. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 7. Topal, F. E., Şenel, E., Topal, F., & Mansuroğlu, C. (2013). Hasta memnuniyeti araştırması: Bir devlet hastanesinin acil kliniğine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri. Cumhuriyet Medical Journal, 35(2), 199-205.
 • 8. Akkuş, T. (2008). Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Samsun.
 • 9. Aşılıoğlu, N., Akkuş, T., & Baysal, K. (2009). Çocuk acil servisinde ebeveyn memnuniyeti ve etkileyen etmenlerin araştırılması. Turkish Journal of Emergency Medicine, 9(2), 065-072.
 • 10. Arıkan, D., Saban, F., & Gürarslan Baş, N. (2014). Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeyleri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 4(2), 109-116.
 • 11. Uysal, G., & Cirlak, A. (2014). The expectations related to nursing and the satisfaction levels of the parents of the children who have acute health problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 435-439.
 • 12. Çelik, P. (2013). Acil Birimine Başvuran Dahili Hastalara Verilen Hemşirelik Hizmetleri ve Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Sivas.
 • 13. Magaret, N. D., Clark, T. A., Warden, C. R., Magnusson, A. R., & Hedges, J. R. (2002). Patient satisfaction in the emergency department—a survey of pediatric patients and their parents. Academic Emergency Medicine, 9(12), 1379-1388.
 • 14. Locke, R., Stefano, M., Koster, A., Taylor, B., & Greenspan, J. (2011). Optimizing patient/caregiver satisfaction through quality of communication in the pediatric emergency department. Pediatric emergency care, 27(11), 1016-1021.
 • 15. Pagnamenta, R., & Benger, J. R. (2008). Factors influencing parent satisfaction in a children’s emergency department: prospective questionnaire-based study. Emergency Medicine Journal, 25(7), 417-419.
 • 16. Waseem, M., Ravi, L., Radeos, M., & Ganti, S. (2003). Parental perception of waiting time and its influence on parental satisfaction in an urban pediatric emergency department: are parents accurate in determining waiting time?. Southern medical journal, 96(9), 880-884.
 • 17. Byczkowski, T. L., Fitzgerald, M., Kennebeck, S., Vaughn, L., Myers, K., Kachelmeyer, A., & Timm, N. (2013). A comprehensive view of parental satisfaction with pediatric emergency department visits. Annals of emergency medicine, 62(4), 340-350.
 • 18. Tosun, A., & Tüfekçi, F. G. (2015). Çocuk kliniklerinde aile merkezli bakım uygulamalarının incelenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(2), 131-139.
 • 19. Hallström, I., Runesson, I., & Elander, G. (2002). Observed parental needs during their child's hospitalization. Journal of pediatric nursing, 17(2), 140-148.
 • 20. Jee, R. A., Shepherd, J. R., Boyles, C. E., Marsh, M. J., Thomas, P. W., & Ross, O. C. (2012). Evaluation and comparison of parental needs, stressors, and coping strategies in a pediatric intensive care unit. Pediatric Critical Care Medicine, 13(3), e166-e175.
 • 21. Törüner, EK, Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı (Pediatri) Hemşireliği. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Ankara; 21-34.
 • 22. Arıkan, D., Tüfekci, F. G., & Taştekin, A. (2007). Çocuk kliniklerindeki refakatçilerin hastanede yaşadıkları sorunlar, beklentileri ve problem çözme düzeyleri ile ilişkisi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 10(2), 49-57.
 • 23. Ordelt, K. (2013). Nursing Care of Children During Illness and Hospitalization. In: Kyle T, Carman S, eds. Essentials of Pediatric Nursing. Second ed. China: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins; 300-330.
 • 24. Latour, J. M., van Goudoever, J. B., & Hazelzet, J. A. (2008). Parent satisfaction in the pediatric ICU. Pediatric Clinics, 55(3), 779-790.
 • 25. Ulus, B., & Kublay, G. (2012). PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 44-50.
 • 26. Ebrahim, S., Singh, S., & Parshuram, C. S. (2013). Parental satisfaction, involvement, and presence after pediatric intensive care unit admission. Journal of critical care, 28(1), 40-45.
 • 27. Fernández-Castillo, A., & Vílchez-Lara, M. J. (2015). Factors related to dissatisfaction and anger in parents of children treated at paediatric emergency services. Anales de Pediatría (English Edition), 82(1), 12-18.
 • 28. Tsironi, S., Bovaretos, N., Tsoumakas, K., Giannakopoulou, M., & Matziou, V. (2012). Factors affecting parental satisfaction in the neonatal intensive care unit. Journal of Neonatal Nursing, 18(5), 183-192.
 • 29. Fitzpatrick, N., Breen, D. T., Taylor, J., Paul, E., Grosvenor, R., Heggie, K., & Mahar, P. D. (2014). Parental satisfaction with paediatric care, triage and waiting times. Emergency Medicine Australasia, 26(2), 177-182.
 • 30. Hong, S. S., Murphy, S. O., & Connolly, P. M. (2008). Parental satisfaction with nurses' communication and pain management in a pediatric unit. Pediatric nursing, 34(4), 289.
 • 31. Abuqamar, M., Arabiat, D. H., & Holmes, S. (2016). Parents' perceived satisfaction of care, communication and environment of the pediatric intensive care units at a tertiary children's hospital. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 31(3), e177-e184.
 • 32. Aitken, P., & Wiltshire, M. (2005). Parental satisfaction with a nurse-led emergency assessment unit. Paediatric nursing, 17(9), 31.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yahya ERGEZEN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0001-9180-4044
Türkiye


Emine EFE (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-6569-2365
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gumussagbil427611, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {3}, pages = {302 - 307}, title = {Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Ergezen, Yahya and Efe, Emine} }
APA Ergezen, Y. & Efe, E. (2019). Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 302-307 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/427611
MLA Ergezen, Y. , Efe, E. "Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 302-307 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/427611>
Chicago Ergezen, Y. , Efe, E. "Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 302-307
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler AU - Yahya Ergezen , Emine Efe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 302 EP - 307 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler %A Yahya Ergezen , Emine Efe %T Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Ergezen, Yahya , Efe, Emine . "Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 302-307 .
AMA Ergezen Y. , Efe E. Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 302-307.
Vancouver Ergezen Y. , Efe E. Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 302-307.
IEEE Y. Ergezen ve E. Efe , "Çocuk Acil Biriminde Ebeveyn Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 302-307, Eyl. 2019