Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 308 - 314 2019-09-30

Game Based Learning in Nursing Education
Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme

Gül Şahin [1] , Tülay Başak [2]


Nursing education in today's conditions that information is constantly updated has to be designed in accordance with era. This is important for nursing students to gain systematic thinking, discipline-specific knowledge, evidence-based practice, experience, development of cognitive processes and clinical thinking competence. The clinical application skills in nursing education focus on equipping students to work in the hospital environment. However, as clinical reasoning and critical thinking ability are recognized as the pioneers of nursing practice, pedagogical methods need to be concentrated. Nursing educators must use instructional techniques that will draw attention and motivate the students. Educators should make learning interesting with methods such as game-based learning. The integration into the curriculum of the games, brings innovation and enthusiasm as well as many advantages. The need for game design in nursing education arised as a results of the development of critical thinking and application skills for students. The games in nursing education help the student to observe the progress, to get feedback on performance as an individual and group, to socialize and to understand the importance of team work. This review is intended to explain using of games in nursing education and the importance of games in terms of nursing education.

Bilginin sürekli güncellendiği günümüz koşullarında hemşirelik eğitimi de çağa uygun şekilde tasarlanmak durumundadır. Hemşirelik öğrencilerinin bilişsel süreçlerin geliştirilmesi ve kanıta dayalı uygulama için kritik düşünme ve karar verme becerileri,  deneyim, ve klinik düşünme yeterliliği kazanması önemlidir. Hemşirelik eğitiminde klinik uygulama becerileri, öğrencilerin hastane ortamında görev yapmak üzere donatılmalarına odaklanmaktadır. Ancak, klinik muhakeme ve kritik düşünme yeteneği hemşirelik uygulamalarının öncüsü kabul edildiğinden pedagojik yöntemlerin yoğunlaşması gerekmektedir. Hemşirelik eğitimcileri, öğrencilerin dikkatini çekecek ve onları motive edecek öğretim tekniklerini kullanmak durumundadırlar. Eğitimciler, oyun temelli eğitim gibi yöntemler ile öğrenimi ilgi çekici hale getirebilirler. Oyunların müfredata entegre edilmesi beraberinde yenilik ve heyecan getirmenin yanı sıra birçok avantaj sunmaktadır. Hemşirelik eğitiminde oyun tasarlama ihtiyacı; öğrencilere kritik düşünme ve  uygulama becerisinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hemşirelik eğitiminde oyunlar, öğrencinin ilerlemeyi gözlemlemesine, performansla ilgili bireysel ve grup olarak geri bildirim almasına, sosyalleşmesine, ekip çalışmasının önemini anlamasına yardımcı olmaktadır. Bu derleme, oyunların hemşirelik eğitiminde kullanımı, hemşirelik eğitimi açısından önemini açıklamak amacıyla yapılmıştır.

 • Garret, B.M. (2012). Changing The Game; Some Thoughts On Future Healthcare Demands, Technology, Nursing And İnterprofessional Education, Nurse Educ Pract., 12 (4): 179-181.
 • Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world, Lancet, 376 (9756):1923.
 • Kaya, H., Akçin, E. (2002). Öğrenme Biçemleri/Stilleri ve Hemşirelik Eğitimi, C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6 (2):31-35.
 • Dariel, O.J.P., Raby, T., Ravaut, F., Rothan-Tondeur M., (2013). Developing the Serious Games Potential in Nursing Education, Nurse Educ Today, 33 (12): 1569–1575.5.
 • White, M., Shellenbarger, T. (2018). Gamification of Nursing Education With Digital Badges, Nurse Educ.:1-5.
 • Boctor, L. (2013). Active-Learning Strategies: The Use Of A Game To Reinforce Learning İn Nursing Education. A Case Study, Nurse Educ in Pract., 13 (2): 96-100.
 • Blakely, G., Skirton, H., Cooper, S., Allum, P., Nelmes, P. (2009). Educational Gaming İn The Health Sciences: A Systematic Review, J Adv Nurs., 65 (2): 259-269.
 • Gibson, V., Douglas, M. (2013). Criticality: The Experience Of Developing An İnteractive Educational Tool Based On Board Games, Nurse Educ Today, 33 (12):1612–1616.
 • Tan, A.J.Q., Lee, C.C.S., Lin, P.,Y., Cooper, S., Lau, L.S.T., Chua, W.L., Liaw, S.Y. (2017). Designing And Evaluating The Effectiveness Of A Serious Game For Safe Administration Of Blood Transfusion: A Randomized Controlled Trial, Nurse Educ Today, 55: 38–44.
 • Koivisto, J.M., Haavisto, E., Niemi, H., Haho, P., Nylund, S., Multisilta, J. (2018). Design Principles For Simulation Games For Learning Clinical Reasoning: A Design-Based Research Approach, Nurse Educ Today, 60: 114–120.
 • Gallegos, C., Tesar, A.J., Connor, K., Martz, K. (2017). The Use Of A Game-Based Learning Platform To Engage Nursing Students: A Descriptive, Qualitative Study, Nurse Educ Pract., 27: 101-106.
 • Bauman, E.B. (2012). Game-Based Teaching and Simulation in Nursing and Health Care, (pp. 7-10, 49-51), 1st Edition, Springer Publishing Company, New York.
 • Milner, K.A., Cosme, S. (2017). The PICO Game: An Innovative Strategy for Teaching Step 1 in Evidence-Based Practice, Worldviews on Evid Based Nurs., 14 (6): 514–516.
 • Hemşirelik Yönetmeliği, Sayı: 27515. (2010). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Erişim Tarihi: 10.02.2018.
 • Davidson, S.J., Candy L.J., (2016). Teaching EBP Using Game-Based Learning: Improving the Student Experience, Worldviews on Evid Based Nurs., 13 (4): 285–293.
 • Chen, A.M.H., Kiersma, M.E., Yehle, K.S, Plake, K.S. (2015). Impact Of The Geriatric Medication Game® On Nursing Students' Empathy And Attitudes Toward Older Adults, Nurse Educ Today, 35 (1): 38–43.
 • Blanco, A., Torente, J., Manjon, F.B., Ruiz, P., Giner M. (2017). Using A Videogame To Facilitate Nursing And Medical Students' First Visit To The Operating Theatre. A Randomized Controlled Trial, Nurse Educ Today 55: 45–53.
 • Paim, C.P.P., Goldmeier, S. (2017). Development of an Educational Game to Set Up Surgical Instruments on the Mayo Stand or Back Table: Applied Research in Production Technology, JMIR Serious Games, 5 (1): 1-9.
 • Li, J., Xu, Y., Yue, P., Sun, L., Guo, M., Xiao, S. … Wu, Y. (2015). 3D CPR Game Can Improve CPR Skill Retention, Stud Health Technol Inform, 216:974.
 • Johnsen, H.M., Fossum, M., Vivekananda-Schmidt, P., Fruhling, A., Sletebo, A. (2016). A Serious Game for Teaching Nursing Students Clinical Reasoning, Stud Health Technol Inform, 225:905-906.
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6723-8572
Yazar: Gül Şahin (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5148-5034
Yazar: Tülay Başak
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @derleme { gumussagbil433063, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {308 - 314}, doi = {}, title = {Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme}, key = {cite}, author = {Şahin, Gül and Başak, Tülay} }
APA Şahin, G , Başak, T . (2019). Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 308-314 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/433063
MLA Şahin, G , Başak, T . "Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 308-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/433063>
Chicago Şahin, G , Başak, T . "Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 308-314
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme AU - Gül Şahin , Tülay Başak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 308 EP - 314 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme %A Gül Şahin , Tülay Başak %T Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Şahin, Gül , Başak, Tülay . "Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 308-314 .
AMA Şahin G , Başak T . Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 308-314.
Vancouver Şahin G , Başak T . Hemşirelik Eğitiminde Oyun Temelli Öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 314-308.