Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 326 - 332 2019-09-30

Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri

Betül KUŞ [1] , Funda BÜYÜKYILMAZ [2]


Son yıllarda sağlık bakım hizmetlerinde bilimsel bilgi tabanındaki ve teknolojideki gelişmeler sonucunda bireylere tanı ve tedavi amacıyla birçok girişim yapılabilmektedir. Hastanede yatarak hizmet alan bireylere,  sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymak, kan veya elemanlarını, fazla irritan ilaçları vermek, asit-baz dengesini düzenlemek, doğrudan dolaşıma vererek bazı ilaçların etkisini arttırmak amacıyla sıklıkla intravenöz (IV) girişimler uygulanmaktadır. Tedavinin etkin bir şekilde uygulanması açısından oldukça önemli olan bu girişimin etkinliği için, belirlenen vene periferik intravenöz kateter (PİK) yerleştirilmektedir. PİK uygulaması en sık ve en yüksek oranda gerçekleştirilen invaziv hemşirelik girişimlerdendir. Doğru uygulandığında hayat kurtarıcı ve yararlı olan; hatalı uygulama, yetersiz tanılama ve bakım durumunda flebit vb. komplikasyonlar gelişebilmektedir. Güvenli olmayan PİK uygulaması, hastane infeksiyonları arasında en önemli morbitite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır.   Bu bağlamda bu derlemede PİK uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar; İnfüzyon Hemşireleri Birliği Güncel Uygulama Kılavuzu (2016) ve güncel literatür sonuçlarına temellendirilerek açıklanacaktır. 

periferik intravenöz kateter, flebit, hemşirelik bakımı
 • Referans1. Akça Ay, F. (Ed.). (2011). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevi: 421-473.
 • Referans2. Uzun, Ş. (2012). İntravenöz sıvı tedavisi. İçinde Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilim ve Sanatı.Aşti, T., Karadağ, A. (Ed.). Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 485-487.
 • Referans3. Malach, T., Jerassy, Z. Rudensky, B. Schlesinger, Y. Broide, E. Olsha, O. ve Raveh, D. (2006). Prospective surveillance of phlebitis associated with peripheral intravenous catheters. American Journal of Infection Control, 34(5), 308-312.
 • Referans4. Pujol, M., Hornero, A. Saballs, M. Argerich, M. J. Verdaguer, R. Cisnal, M. et al. (2007). Clinical epidemiology and outcomes of peripheral venous catheter-related bloodstream infections at a university-affiliated hospital. Journal of Hospital Infection, 67(1), 22-29.
 • Referans5. Anabela, S.O., Pedro, P. ve Pedro V. (2012). Incidence of phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: the influence of some risk factors. The Australian Journal of Advanced Nursing, 30(2): 32-39.
 • Referans6. Van Donk, P., Rickard, C.M. McGrail, M.R. ve Doolan, G. (2009). Routine replacement versus clinical monitoring of peripheral intravenous catheters in a regional hospital in the home program a randomized controlled trial. Infection Control & Hospital Epidemiology, 30(9), 915-917.
 • Referans7. Webster, J., Clarke, S. Paterson, D. Hutton, A. Van Dyk, S.,Gale, C. et al.(2008). Routine care of peripheral intravenous catheters versus clinically indicated replacement: randomised controlled trial. BMJ, 337, 339-344.
 • Referans8. McCallum, L. ve Higgins, D. (2011). Care of peripheral venous cannula sites. Nursing Times, 108: 34-35.
 • Referans9. Biggar, C. ve Nichols, C. (2012). Comparison of postinfusion phlebitis in intravenous push versus intravenous piggyback cefazolin. Journal Infusion Nursing, 35(6): 384–388.
 • Referans10. Kagel, E.M. ve Rayan, G.M. (2004). Intravenous catheter complication in the hand and forearm. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care, 56, 123-127.
 • Referans11. Denat, Y. ve Eşer, G. (2006). Yaşlı hastalarda periferal intravenöz kateterizasyon. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 44-49.
 • Referans12. Abadi, P,. Etemadi, S. ve Abed, S. Z. (2013). Investigating role of mechanical and chemical factors in the creation of peripheral vein in flammarion in hospitalization patients in hospital in Zahedan, Iran. Life Science Journal, 10 (1): 379-383.
 • Referans13. Ulusoy, E. (2006). Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Flebit Gelişme Durumu ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Referans14. Abbas, S. Z., Shaw, S. ve Abbas S.Q. (2007). Use and complications of peripheral vascular catheters: a prospective study. British Journal of Nursing, 16(11), 648-652.
 • Referans15. Hadaway, L. (2009) Protect patients from IV infiltration. American Nurse Today, 4(7), 10-12.
 • Referans16. O'Grady, N.P., Alexander, M. Burns, L.A. Dellinger, E.P. Garland, J. Heard, S.O. et al. (2011). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. American Journal of Infection Control, 39(4), 1-34.
 • Referans17. Dychter, S.S., Gold, D.A. Carson, D.ve Haller, M. (2012). Intravenous therapy: a review of complications and economic considerations of peripheral access. Journal of Infusion Nursing, 35(2), 84-91.
 • Referans18. Infusion therapy standards of practice. (2016). Journal of İnfusion Nursing, 39(1):11-169.
 • Referans19. Pasalioğlu, K.B. ve Kaya H. (2014). Catheter indwell time and phlebitis development during peripheral intravenous catheter administration. Pakistan Journal Medical Science, 30(4) :725-730.
 • Referans20. Tagalakis, V., Kahn, S.R. Libman, M. ve Blostein, M. (2002). The Epidemiology of peripheral vein ınfusion thrombophlebitis: a critical review. The American Journal Of Medicine, 113: 146-151.
 • Referans21. Çelik, Z. ve Anıl, C. (2004). İntravenöz uygulama komplikasyonları, Güncel Gastroenteroloji, 8(2), 1-6.
 • Referans22. Çakar, V. (2008). Damar içi kateterler ve periferik venöz kateterlerde infeksiyon kontrol uygulamaları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 5(1), 24-33.Referans23. Mimoz, O., Lucet, J.C. Kerforne, T. Pascal, J. Souweine, B. Goudet, V. et al. (2015). Skin antisepsis with chlorhexidine–alcohol versus povidone iodine–alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial. The Lancet, 386(10008), 2069-2077.
 • Referans24. BD Product Cataloge Erişim 25.04.2018, http://catalog.bd.com/
 • Referans25. Roca, G.M., Bertolo, C.B. Lopez, P.T. Samaranch, G.G. Ramirez, M.C.A. Buqueras, J.C. et al. (2012). Assessing the influence of risk factors on rates Referansand dynamics of peripheral vein phlebitis: an observational cohort study. Medicina clinica, 139(5), 185-191.
 • Referans26. Özsaraç, M., Dolek, M. Sarsilmaz, M. Sever, M. Sener, S. Kiyan, S. et al. (2012). The effect of cannula material on the pain of peripheral intravenous cannulation Referansin the emergency department: a prospective, randomized controlled study. Turkish Journal of Emergency Medicine, 12(4),151-156.
 • Referans27. Karadağ, A. ve Görgülü, S. (2000). Effect of two different short peripheral catheter materials on phlebitis development. Journal Intravenous Nursing, 23(3), 158-166.Referans28. Babadağ, K., Atabek-Aştı , T. (Ed.). (2012).Hemşirelik esasları uygulama rehberi, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.
 • Referans29. Büyükyilmaz, F.E. ve Aştı, T. (2010). Postoperative pain characteristics in Turkish orthopedic patients. Pain Management Nursing, 11(2), 76-84.
 • Referans30. Şendir, M., Büyükyilmaz, F. Asti, T. ve Gürpinar, S. (2012). Postoperative constipation risk assessment in Turkish orthopedic patients. Gastroenterology Nursing, 35(2), 106-113.Referans31. Turan, N. ve Ast, T.A. (2016). The effect of abdominal massage on constipation and quality of life. Gastroenterology Nursing, 39(1), 48-59.
 • Referans32. Nito, P. J. B., Setiawati, S. ve Murtiningsih, M. (2018). Relationship of age, gender, location insertion and catheter size of incidence phlebitis. Dınamıka Kesehatan Jurnal Kebıdanan Dan Keperawatan, 8(2), 365-375.
 • Referans33. Rivera, A.M., Strauss, K.W. van Zundert, A A.J. ve Mortier, E. P. (2006). Matching the peripheral intravenous catheter to the individual patient. Acta Anæsthesiologica Belgica, 58(1), 19.
 • Referans34. Rickard, C.M., Webster, J. Wallis, M.C. Marsh, N. McGrail, M.R., French, V. et al. (2012). Routine versus clinically indicated replacement of peripheral intravenous catheters: a randomised controlled equivalence trial. The Lancet, 380(9847), 1066-1074.
 • Referans35. Wallis, M. C., McGrail, M. Webster, J. Marsh, N. Gowardman, J. Playford, E.G. et al. (2014). Risk factors for peripheral intravenous catheter failure: a multivariate analysis of data from a randomized controlled trial. Infection Control & Hospital Epidemiology, 35(1), 63-68.
 • Referans36. Murayama, R., Takahashi, T. Tanabe, H. Yabunaka, K. Oe, M. Oya, M. et al. (2015). The relationship between the tip position of an indwelling venous catheter and the subcutaneous edema. Bioscience Trends, 9(6), 414-419.
 • Referans37. Powell, J., Tarnow, K.G. ve Perucca, R. (2008). The relationship between peripheral intravenous catheter indwell time and the incidence of phlebitis. Journal of Infusion Nursing, 31(1), 39-45.
 • Referans38. Salgueiro-Oliveira, A., Parreira, P. ve Veiga, P. (2012). Incidence of phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: the influence of some risk factors. Australian Journal of Advanced Nursing, 30(2), 32.
 • Referans39. Enes, S.M.,Opitz, S.P. Faro A.R. ve Pedreira L. (2016). Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters in adults admitted to hospital in the Western Brazilian Amazon. Revista da Escola de Enfermagem Usp, 50(2), 263-271.
 • Referans40. Gupta, A., Mehta, Y. Juneja, R. ve Trehan, N. (2007). The effect of cannula material on the incidence of peripheral venous thrombophlebitis. Anaesthesia, 62(11),1139–1142.
 • Referans41. López, J. G., Vilela, A.A. Palacio, E.F. Corral, J.O. Martí, C.B. ve Portal, P.H. (2014). Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study. Journal of Hospital Infection, 86(2), 117-126.
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7828-2050
Yazar: Betül KUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7828-2050
Yazar: Funda BÜYÜKYILMAZ
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @derleme { gumussagbil456986, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {326 - 332}, doi = {}, title = {Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri}, key = {cite}, author = {KUŞ, Betül and BÜYÜKYILMAZ, Funda} }
APA KUŞ, B , BÜYÜKYILMAZ, F . (2019). Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 326-332 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/456986
MLA KUŞ, B , BÜYÜKYILMAZ, F . "Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 326-332 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/456986>
Chicago KUŞ, B , BÜYÜKYILMAZ, F . "Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 326-332
RIS TY - JOUR T1 - Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri AU - Betül KUŞ , Funda BÜYÜKYILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 332 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri %A Betül KUŞ , Funda BÜYÜKYILMAZ %T Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD KUŞ, Betül , BÜYÜKYILMAZ, Funda . "Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 326-332 .
AMA KUŞ B , BÜYÜKYILMAZ F . Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 326-332.
Vancouver KUŞ B , BÜYÜKYILMAZ F . Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Güncel Kılavuz Önerileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 332-326.