Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 333 - 342 2019-09-30

Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı

Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK [1] , Birsel Canan DEMİRBAĞ [2]


Hemşirelik kuram ve modellerinin hemşireliğin eğitim, yönetim, uygulama ve araştırma alanlarında kullanılması, bu alanlara kavramsal bir çerçeve sunarak temel oluşturmakta ve rehberlik etmektedir. Orem’in Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramında, yaşamın sürekliliği için gerekli olan öz bakıma neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar. Öz bakım, bireylerin yaşamlarını, sağlık ve iyilik durumlarını sürdürebilmeleri için kendilerine düşen görevleri yapmalarıdır. Orem’e göre hemşireliğin amacı; bireye kendi bireysel bakımını yapar hale gelinceye kadar yardımcı olmak ve en kısa zamanda kendi bireysel bakımını üstlenmesini sağlamaktır. Konjestif kalp yetmezliği (KKY), organizmanın metabolik ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kardiyak debiyi  sağlayamaması durumudur.. Kalp yetmezliğinde hemşirelik bakımının amaçları; komplikasyonları önlemek, tedavinin etkilerini değerlendirmek, egzersiz toleransını arttırmak, hasta/aile eğitimidir. Bu olgu sunumunda “Konjestif Kalp Yetmezliği” tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesinde izlenen hastanın Orem’in “Öz Bakım Teorisi’ne” göre öz bakım gereksinimlerinin belirlenip, kuramın her basamağına göre hemşirelik bakım planının sunulması amaçlanmıştır.

Öz Bakım, Konjestif Kalp Yetmezliği, hemşirelik bakımı
  • 1. Badır, A. (2010). “Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım”. Karadakovan, A., Aslan, F. (Ed.). Kalp Yetmezliği (559-569). Adana: Nobel Tıp Kitapevi.2. Erol, Ç. (2004). “Klinik Kardiyoloji”. Kozan, Ö. ve Sansoy, V, (Ed.). Nobel Tıp Kitabevi, p:275-333.3. Wilbur, J., and James, P. (2005). “Diagnosis and Management of Heart Failure in the Outpatientsetting”. Prim Care, 32: 1115–1129.4. Şengün, İ.F., Üstün, B., ve Bademli. K. (2013). “Türkiye’de Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelemesi”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16 (2), 132-139.5. Velioğlu, P. (2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul: Alaş Ofset.6. Avdal, E.Ü., Kızılcı, S. (2010). “Diyabet ve Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 3 (3), 164-168.7. Tomey, A.M. and Alligod, MR. (1998). Nursing Theorists and Their Work.( 4.th ed.) (175-194). St Louis: Mosby- YearBook.8. Fawcet, J. (2005). Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Conceptual Models of Nursing (2th ed.,pp. 223-319). USA: FA Davis comp.9. Taylor, S., G., Geden, E., Isaramalai, S. and Wongvatunya, S. (2000). “Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory:Its Philosophic Foundation and The State of The Science”. Nursing Science Quarterly,13 (2), 104-110.10. Öztürk, C., Karataş H. (2008). “Orem’in öz bakım yetersizlik kuramı ve posttravmatik epilepside hemşirelik bakımı”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), 85-91.11. Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik felsefesi kuramla-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar (105-109). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.12. Carpenito, L. (2004). Hemşirelik Tanıları El Kitabı (çeviri: Firdevs Erdemir), Nobel Kitabevi, Ankara.13. Orem, D.E. (2001). Self-care deficit theory of nursing:concepts and applications (7 ed. Pp.99-135). USA: Dennis CM Mosby-Year Book Inc.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3101-710X
Yazar: Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7533-7201
Yazar: Birsel Canan DEMİRBAĞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @olgu sunumu { gumussagbil481998, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {333 - 342}, doi = {}, title = {Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı}, key = {cite}, author = {DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi and DEMİRBAĞ, Birsel Canan} }
APA DEMİRTÜRK SELÇUK, E , DEMİRBAĞ, B . (2019). Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 333-342 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/481998
MLA DEMİRTÜRK SELÇUK, E , DEMİRBAĞ, B . "Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 333-342 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/481998>
Chicago DEMİRTÜRK SELÇUK, E , DEMİRBAĞ, B . "Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 333-342
RIS TY - JOUR T1 - Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı AU - Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK , Birsel Canan DEMİRBAĞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 342 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı %A Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK , Birsel Canan DEMİRBAĞ %T Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD DEMİRTÜRK SELÇUK, Ezgi , DEMİRBAĞ, Birsel Canan . "Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 333-342 .
AMA DEMİRTÜRK SELÇUK E , DEMİRBAĞ B . Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 333-342.
Vancouver DEMİRTÜRK SELÇUK E , DEMİRBAĞ B . Dorothea Elizabeth Orem’ in Öz –Bakım Teorisi’ne Göre Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Planı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 342-333.