Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 277 - 288 2019-09-30

A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services
A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services

Dilek KOCABAŞ [1] , Sevil ASLAN [2]


Bireyin sağlık hizmeti kullanımı ile ilgili yaygın olarak kullanılan model Andersen’ın geliştirmiş olduğu davranışsal modeldir. Bu modele göre bireyin sağlık hizmeti kullanımı hazırlayıcı faktörler (demografik özellikler, sosyal yapı vb.), kolaylaştırıcı faktörler (gelir düzeyi, sağlık güvencesi vb.) ve ihtiyaç faktörlerinden (sağlık durumunu değerlendirme vb.) etkilenmektedir. Bu çalışma, Isparta’da ikamet eden bireylerin koruyucu amaçlı ağız ve diş sağlığı hizmetleri kullanımlarını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 242 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak literatürde yer alan çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan anket, katılımcıların koruyucu diş hekimliği kullanımlarını, sosyo-demografik özelliklerini içermektedir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans analizi, koruyucu diş hekimliği hizmetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların çoğunluğunun (%66) koruyucu amaçlı ağız ve diş sağlığı hizmetlerini kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, koruyucu amaçlı ağız ve diş sağlığı hizmeti kullanımının ağırlıklı olarak kolaylaştırıcı ve ihtiyaç faktörleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

The commonly used model about the use of health services is behavioral model developed by Andersen. According to this model, the use of an individual's health service is affected by predisposing factors (demographic characteristics, social structure, etc.), enabling factors (income level, health insurance, etc.) and need factors (health status assessment etc.) This study aims to investigate the use of oral and dental health services for individuals who live in Isparta province and the factors affecting it. In the study, 242 people were reached using the convenience sampling method. As a data collection tool, the questionnaire was developed based on the studies in the literature which focused on the use of preventive dentistry and socio-demographic characteristics of participants. SPSS 22.0 package program was used for data analysis. The frequency analysis for descriptive statistics in data analysis and chi-square test determining the factors that affect preventive dentistry services are used. The results of the study indicate that majority of the participants (66%) did not use oral and dental health services for preventive purposes. Also, the use of preventive oral and dental health services is mainly associated with enabling and need factors.

 • Akbaş, Y. and Hazar Bodrumlu, E. (2015). “Current Protective Approaches in Pedodontics.” International Journal of Dental Sciences, 1: pp. 1-8.
 • Çubukçu, Ç. E. (2003). “Why Protective Dentistry?”, http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2003/sayi_1/baslik1.pdf(05.07.2018).
 • Harris, N. O, and Garcia-Godoy, F. (2004). Primary Preventive Dentistry (6th Ed.), Pearson Prentice Hal, Florida.
 • Contencin, P, Falcoff, H, and Doumenc, M. (2006), “Review of Performance Assessment and Improvement in Ambulatory Medical Care.” Health Policy, 77: pp. 64–75.
 • Martı Akgün, Ö, Görgülü, S, and Altun, C. (2012). “Protective Orthodontic Approaches.” Smyrna Medical Journal, pp. 44-49.
 • Altun, C, Güven, G, Başak, F, and Akbulut, E. (2005). “Evaluation of Oral and Dental Health of Six-Eleven Years Old Children.” Gulhane Medical Journal, 47: pp. 114-118.
 • Çelik, H. C. (2013). Center Information about the Mouth and Dental Health Knowledge of Patients (Denizli Oral and Dental Health Center Case), Beykent University Institute of Social Sciences Oral and Dental Health, Master Thesis, İstanbul.
 • Kılınç, G, Koca, H, and Ellidokuz, H. (2013). “Two-Year Follow-up of Oral Health Conditions for Children of 3-4 Years.” Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Medicine, 27(1): pp. 25-31.
 • Kambek, S. (2001). “The Approaches of Preventive Treatment Methods for Free Dentists in Sivas Province.” Journal of Faculty of Dentistry, 4(1): pp. 4-1.
 • Ulusoy, A.T. (2010). “Current Protective Approaches in Pedodontics.” Atatürk University Faculty Journal of Dentistry, 3: pp. 28-37. Çavuş, Z. S, and Aydoğan, Y. (2017). “An Investigation on Oral and Dental Health Variables in Preschool Children.” Journal of Social Sciences, 4(16): pp. 234-247.
 • Zhu, L, Petersen, P. E, Wang, H. Y, Bian, J. Y, and Zhang, B. X. (2005). “Oral Health Knowledge, Attitudes and Behaviour of Adults in China.” International Dental Journal, 55: pp. 231–241.
 • Andersen, R. N. (1995). “Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does It Matter?” Journal of Health and Social Behavior, 36: pp. 1-10.
 • Silva, A. E. R, De Oliveira Langlois, C, and Feldens, C. A. (2013). “Use of Dental Services and Associated Factors among Elderly in Southern Brazil.” Brazilian Journal of Epidemiology, 16(4), pp. 1005-1016.
 • Andersen, R. M. (2008). “National Health Surveys and the Behavioral Model of Health Services Use.” Medical Care, 46(7): pp. 647-653.
 • Bravo, M, Montero, J, Bravo, J. J, Baca. P, and Llodra, J. C. (2005). “Sealants and Fluoride Varnish in Caries: a Randomized Trial.” Journal Dental Research, 84(12): pp. 1138–1143.
 • Petersen, P. E, Lennon, M. A. (2004). “Effective Use of Fluorides for the Prevention of Dental Caries in the 21st Century: the WHO Approach”, Community Dentistry and Oral Epidemiology, 32: pp. 319–21.
 • Saldūnaitė, K, Bendoraitienė, E. A, Slabšinskienė, E, Vasiliauskienė, I, Andruškevičienė, V, and Zūbienė, J. (2014). “The Role of Parental Education and Socioeconomic Status in Dental Caries Prevention among Lithuanian Children.” Medicina, 50: pp. 156–161.
 • Andersen, R. (1968). “A Behavioral Model of Families’ Use of Health Services.” Research Series No. 25, Center for Health Administration Studies, University of Chicago, Chicago.
 • Andersen, R, and Aday, L. A. (1978), “Access to Medical Care in the U.S.: Realized and Potential.” Medical Care, 16(7): pp. 533-546.
 • Güngör, K, Tüter, G, and Belgin, B. (1999). “Evaluation of the Relationship between Education Level and Oral Health”, Gazi University Journal of Dentistry Faculty, 12(1): pp.21-25.
 • Brzoska, P, Erdsiek, F, and Waury, D. (2017). “Enabling and Predisposing Factors for the Utilization of Preventive Dental Health Care in Migrants and Non-Migrants in Germany.” Front Public Health, 14(5): pp. 1-7.
 • Gilbert, G. H, Duncan, R. P, and Vogel, W. B, (1998). “Determinants of Dental Care Use in Dentate Adults: Six-Monthly Use during A 24-Month Perıod in The Florida Dental Care Study.” Social Science Medical, 47(6): pp. 727-737.
 • Jahangir. E, Irazola V, and Rubinstein, A. (2012). “Need, Enabling, Predisposing, and Behavioral Determinants of Access to Preventative Care in Argentina: Analysis of the National Survey of Risk Factors.” Plos One, 7(9): pp. 1-6.
 • Lo, E. C. M, and Schwarz, E. (1998). “Determinants for Dental Visit Behavior among Hong Kong Chinese in a Longitudinal Study.” Journal of Public Health Dentistry, 58(3): pp. 220-227.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7403-2924
Yazar: Dilek KOCABAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4128-310X
Yazar: Sevil ASLAN
Kurum: GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil490537, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {277 - 288}, doi = {}, title = {A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services}, key = {cite}, author = {KOCABAŞ, Dilek and ASLAN, Sevil} }
APA KOCABAŞ, D , ASLAN, S . (2019). A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 277-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/490537
MLA KOCABAŞ, D , ASLAN, S . "A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 277-288 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/490537>
Chicago KOCABAŞ, D , ASLAN, S . "A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 277-288
RIS TY - JOUR T1 - A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services AU - Dilek KOCABAŞ , Sevil ASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 288 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services %A Dilek KOCABAŞ , Sevil ASLAN %T A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD KOCABAŞ, Dilek , ASLAN, Sevil . "A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 277-288 .
AMA KOCABAŞ D , ASLAN S . A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 277-288.
Vancouver KOCABAŞ D , ASLAN S . A Research on The Use of Preventive Oral and Dental Health Services. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 288-277.