Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 289 - 295 2019-09-30

Hospital Disaster Planning, Hospital Emergency Command System and Atatürk University Health Research and Application Center Application to the Hospital
Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması

Erdal TEKİN [1] , Atıf Bayramoğlu [2]


Atatürk University Health Research and Application Center Directorate had been serving in two different buildings until 15.05.2012. After this date, the need for a disaster plan occurred in the new service building formed by the merging of service buildings. This study was carried out to create a new disaster plan to respond to the needs of emergencies and similar emergencies.

National and international literature sources were searched for descriptive research. Disaster plans of some hospitals in our country were examined. Interviews were held with institutions and organizations related to disasters. The necessary knowledge and experiences were used during hospital disaster planning by participating in various training and exercises.

With this study, an organization chart not found in the previous disaster plan was created and the duties of all the officials were determined in detail. Health services, emergency services organization and triage applications were determined in a disaster environment. Chemical Biological Radioactive and Nuclear agents decontamination, first and emergency aid applications and evacuation routes were determined. In case of evacuation, field hospital installation was determined. Radio certificates were obtained for uninterrupted communication in disaster and their infrastructure was strengthened. According to the sabotage regulation, anti-sabotage methods were determined. All these studies were explained to the hospital staff by training and exercises.

As a result of this study, a hospital disaster plan was prepared in accordance with the conditions of the region, province, and hospital. Realistic and feasible disaster plans can be combated with disaster preparedness more effectively.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 15.05.2012 tarihine kadar iki farklı binada hizmet vermekteydi. Bu tarihten sonra hizmet binalarının birleştirilmesiyle oluşan yeni hizmet binasının afet planı ihtiyacı oluştu. Bu çalışma afet ve benzeri acil durumlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verecek yeni afet planı oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi. 

Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırma için ulusal ve uluslararası literatür kaynakları tarandı. Ülkemizdeki bazı hastanelerin afet planları incelendi. Afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. Çeşitli eğitim ve tatbikatlara katılım sağlanarak gerekli bilgi ve tecrübeler hastane afet planlaması esnasında kullanıldı.

Bu çalışmayla daha önceki afet planında bulunmayan organizasyon şeması oluşturuldu ve tüm görevlilerin görevleri detaylı olarak belirlendi. Afet ortamında sağlık hizmetleri, acil servis organizasyonu ve triyaj uygulamaları belirlendi. Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer ajanlarda dekontaminasyon, ilk ve acil yardım uygulamaları ile tahliye yolları belirlendi. Tahliye durumunda sahra hastane kurulum yeri belirlendi. Afetlerde kesintisiz iletişim için telsiz sertifikaları alındı ve altyapısı güçlendirildi. Sabotaj yönetmeliğine göre sabotaja karşı koyma yöntemleri belirlendi. Yapılan tüm bu çalışmalar eğitim ve tatbikatlarla hastane çalışanlarına anlatıldı.

Bu çalışma sonucunda bölgenin, ilin ve hastanenin şartlarına uygun hastane afet planı hazırlandı. Gerçekçi ve uygulanabilir afet planlarının hazırlanmasıyla meydana gelebilecek afetlerle daha etkin mücadele edilebilir. 

 • 1. Noji, EK, Kelen, GD. (2004). Tintinalli’s Emergency Medıcıne: A Comprehensive Study Guide. North Carolina: McGraw-Hill.
 • 2. Özmen, B, Nurlu, M, Güler, H. (1997). “Coğrafi bilgi sistemi ile deprem bölgelerinin incelenmesi.” TC Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü.
 • 3. Çakır, Z, Sarıtaş, A, Aslan, Ş, Uzkeser, M, Sarıkaya, S. (2006). “Erzurum - Aşkale Depremi ve Sonuçları.” The Eurasian Journal of Medicine, 38, 81-4.
 • 4. Özmen, P, Türk, ZY, Çetin, M. (2013). “Afetlerde Güvenli Hastaneler.” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(4), 541-61.
 • 5. Howard, B, Daniel, RS, Lisa, S. (2014). “Hospıtal Incıdent Command System Guidebook.” California Emergency Medical Services Authority (EMSA) FE: California May.
 • 6. Dursun, R, Görmeli, CA, Görmeli, G, Öncü, MR, Karadaş, S, Berktaş, M, et al. (2012). “Disaster Plan of Hospital and Emergency Service in the Van Earthquake”. JAEM, 11, 86-92.
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2015). “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu.” Ankara.
 • 8. Oktay, C. (2002). “Afetlerde Hastane Öncesi Müdahele ve Triaj.” STED Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 11 (4), 136-9.
 • 9. Schultz, CH, Koenig, KL, Noji, EK. (2002). “Disaster Preparedness.” Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 5th ed. Mosby, St. Louis, USA, 2631-40.
 • 10. Uğur, L, Cuma, Y, Behçet, A, Suat, Z, Murat, Ç. (2009). “Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı.” Akademik Acil Tıp Dergisi, 8, 38-46.
 • 11. Boer, J, Dubouloz, M. (2000). “Handbook of Disaster Medicine.”
 • 12. Djalali, A, Carenzo, L, Ragazzoni, L, Azzaretto, M, Petrino, R, Della, C, et al. (2014). “Hospital Disaster Preparedness Predict Response Performance During a Full-scale Exercise? A Pilot Study.” Prehosp Disaster Med, 29 (5), 441-7.
 • 13. Kumar, V, Goel, R, Chawla, R, Silambarasan, M, Sharma, RK. (2010). “Chemical, biological, radiological, and nuclear decontamination: Recent trends and future perspective.” J Pharm Bioallied Sci, 2 (3), 220-38.
 • 14. Partridge, RA, Proano, L, Marcozzi, D, Garza, AG, Nemeth, I, Brinsfield, K, et al. (2012). “Oxford American Handbook of Disaster Medicine.” New York: Oxford University Press.
 • 15. Özdevecioğlu, M, Aksoy, MS. (2005). “Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri ve Yönetimi.” CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 95-109.
 • 16. Neal, DM. (1993). “The local Red Cross in time of disaster: characteristics and conditions of organizational effectiveness during the Loma Prieta earthquake and central Texas floods.” J Volunt Adm, 11 (6), 16.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6158-0286
Yazar: Erdal TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3053-1956
Yazar: Atıf Bayramoğlu
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil547644, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {289 - 295}, doi = {}, title = {Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması}, key = {cite}, author = {TEKİN, Erdal and Bayramoğlu, Atıf} }
APA TEKİN, E , Bayramoğlu, A . (2019). Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 289-295 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/547644
MLA TEKİN, E , Bayramoğlu, A . "Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 289-295 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/547644>
Chicago TEKİN, E , Bayramoğlu, A . "Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 289-295
RIS TY - JOUR T1 - Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması AU - Erdal TEKİN , Atıf Bayramoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 295 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması %A Erdal TEKİN , Atıf Bayramoğlu %T Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD TEKİN, Erdal , Bayramoğlu, Atıf . "Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 289-295 .
AMA TEKİN E , Bayramoğlu A . Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 289-295.
Vancouver TEKİN E , Bayramoğlu A . Hastane Afet Planlaması, Hastane Acil Durum Komuta Sistemi ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 295-289.