Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 383 - 389 2019-12-31

An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students
Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Murat SEMERCİ [1] , SEVDA UZUN [2] , Ayşe ÇOLAK [3] , Nurçin KÜÇÜK KENT [4] , Turgut ŞAHİNÖZ [5]


Bu çalışma Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören Hemşirelik bölümü öğrencilerine verilen tıbbi atıklar ve yönetimi eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamına 309 öğrenci alınmıştır. Öğrencilere tek gruplu ön test son test uygulaması yapıldı. Öğrencilerin tıbbi atıklar ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve eğitim sonrası eğitimin etkinliğini belirleyebilmek için sınıflara eğitimden 1-3 gün önce 20 soruluk tıbbi atıklar ile ilgili ön test uygulandı. Öğrencilere öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından Hastane Atıklarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması, Tıbbi Atıklar ve Tehlikeli Atıklar Kavramı, Yönetimi, Önemi, Hastane Atıklarının Ayrıştırılması, Bertarafı, Geri Dönüşümü, Tıbbi Atıkların ve Tehlikeli Atıkların Çalışan ve Halk Sağlığı Açısından Oluşabileceği Potansiyel Riskleri, Hemşirelerin Hastane Atık Yönetimi Konusunda Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar ve Uygulama Sırasında Almaları Gereken Tedbirler hakkında 3 saatlik eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere son test uygulandı. Öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirildi.Bu çalışmada verilen tıbbi atıklar ve yönetimi eğitimi sonucunda ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu(p<0,001), eğitimle birlikte öğrencilerin aldığı puanların önemli derecede arttığı bulunmuştur(58,8 ±11,1-77,5± 10,9).Ayrıca  bu çalışmada sınıf ile ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu en düşük ön test ve son test puanlarına 1. sınıf öğrencilerinin sahip olduğu bulunmuştur.

  • 1. Yerebakan, M., & Hiperlink (Firm). (2007). İstanbul tehlikeli atık bertaraf (İTAB) projesi fizibilite etüdü (Vol. 1. bs). İstanbul: Hiperlink. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e011xww&AN=681550&lang=tr&site=ehost-live2. Küçük, A. (2013). Tıbbi Atık Yönetiminin Ekonomisi. Sayıştay Dergisi, 90. ss. 73-95.3. Kaya, T., & Hiperlink (Firm). (2006). Türkiye’de Atık Yönetimi ve Finansmanı. İstanbul: Hiperlink. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e011xww&AN=713070&lang=tr&site=ehost-live4. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”. T.C. Resmi Gazete. 22.07.2005, Sayı: 25883.5. Prüss, A., Emmanuel, J., Stringer, R., Pieper, U., Townend, W., Wilburn, S., ... & World Health Organization. (2014). Safe management of wastes from health-care activities. World Health Organization.6. Kapoian, T., Motacki, K., Toros Kapoian Md, F., & O'Mara, N. B. (2011). Illustrated Guide to Infection Control. New York, United States: Springer Publishing Company.7. Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara 2008.8. Erkal İlhan, S. (2010).Sağlık Çalışanlarında Mesleki Riskler. Mustafa Altındiş (Ed.),Hemşireler için Mikrobiyoloji ( s. 457-471).İstanbul: Nobel tıp.9. Aydoğan, Ö, Varank, G., & Bilgili, M. S. (2011). Medical Waste Management in Gaziantep. Sigma, 3, 132-140.10. Hasçuhadar, M., Kaya, H. Z., Suna, H., Arslan, T., & Altınkaya, S. (2007). Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personelinin Tıbbi Atık Konusunda Bilgi Düzeyi. Turkish Medical Journal11. Aktaş, F. (2014). Tıbbi ve Tehlikeli Atık Yönetimi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 18, 99-103.12. Ozder, A., Teker, B., Eker, H. H., Altındis, S., Kocaakman, M., & Karabay, O. (2013). Medical waste management training for healthcare managers-a necessity?. Journal of environmental health science and engineering, 11(1), 20.13. Kumar, R., Somrongthong, R., & Shaikh, B. T. (2015). Effectiveness of intensive healthcare waste management training model among health professionals at teaching hospitals of Pakistan: a quasi-experimental study. BMC health services research, 15(1), 81.14. Almuneef, M., & Memish, Z. A. (2003). Effective medical waste management: it can be done. American journal of infection control, 31(3), 188-192.15. Mosquera, M., Andrés-Prado, M. J., Rodríguez-Caravaca, G., Latasa, P., & Mosquera, M. E. (2014). Evaluation of an education and training intervention to reduce health care waste in a tertiary hospital in Spain. American journal of infection control, 42(8), 894-897.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Murat SEMERCİ
Kurum: GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5954-717X
Yazar: SEVDA UZUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe ÇOLAK
Kurum: GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Nurçin KÜÇÜK KENT
Kurum: GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Turgut ŞAHİNÖZ
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil565241, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {383 - 389}, doi = {}, title = {An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students}, key = {cite}, author = {SEMERCİ, Murat and UZUN, SEVDA and ÇOLAK, Ayşe and KÜÇÜK KENT, Nurçin and ŞAHİNÖZ, Turgut} }
APA SEMERCİ, M , UZUN, S , ÇOLAK, A , KÜÇÜK KENT, N , ŞAHİNÖZ, T . (2019). An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 383-389 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/565241
MLA SEMERCİ, M , UZUN, S , ÇOLAK, A , KÜÇÜK KENT, N , ŞAHİNÖZ, T . "An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 383-389 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/565241>
Chicago SEMERCİ, M , UZUN, S , ÇOLAK, A , KÜÇÜK KENT, N , ŞAHİNÖZ, T . "An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 383-389
RIS TY - JOUR T1 - An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students AU - Murat SEMERCİ , SEVDA UZUN , Ayşe ÇOLAK , Nurçin KÜÇÜK KENT , Turgut ŞAHİNÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 383 EP - 389 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students %A Murat SEMERCİ , SEVDA UZUN , Ayşe ÇOLAK , Nurçin KÜÇÜK KENT , Turgut ŞAHİNÖZ %T An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD SEMERCİ, Murat , UZUN, SEVDA , ÇOLAK, Ayşe , KÜÇÜK KENT, Nurçin , ŞAHİNÖZ, Turgut . "An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 4 (Aralık 2020): 383-389 .
AMA SEMERCİ M , UZUN S , ÇOLAK A , KÜÇÜK KENT N , ŞAHİNÖZ T . An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 383-389.
Vancouver SEMERCİ M , UZUN S , ÇOLAK A , KÜÇÜK KENT N , ŞAHİNÖZ T . An Assessment of Training on Medical Waste Management Provided to Nursing Students. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 389-383.