Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 390 - 396 2019-12-31

Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi

Meral ŞAHİN [1] , Ramazan ASLAN [2]


İlk yardım, akut bir hastalık veya yaralanma için sağlanan yardımcı davranışlar ve ilk bakım olarak tanımlanır. Yapılacak yeterli ve bilinçli ilk yardım ile yaşanan can kaybının %38’inin olay mahallinde önlenebileceği saptanmıştır. Halkın ilk yardım konusunda eğitilmesi ölüm ve yaralanma oranlarında önemli iyileştirmelere sebep olmaktadır. Halk eğitim merkezleri halkın eğitilmesinde önemli bir yere sahiptir ve ilk yardım eğitiminin halka ulaşması içinde önemlidir.

Bu çalışmada, Giresun ili Merkez ilçesi Halk Eğitimi Merkezi’nde 2019 yılı mart ayı içerisinde verilen 18 saatlik ilk yardım eğitiminin etkinlik derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kursiyerlere eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden bir ay sonra olmak üzere üç ayrı test uygulanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 22 paket istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Parametrik varsayımların sağlanmamasından dolayı Non-parametrik istatistikler kullanılmıştır. Önceden ilk yardım eğitimi almış olma durumunun ilk yardım bilgi düzeyinde uzun süreli bir artış oluşturduğu söylenebilir.  Test puanları incelendiğinde eğitim sonrası test puanının anlamlı düzeyde arttığı ve bir ay sonrasında da artmış olan bu değere yakın olduğu saptanmıştır.

Halk Eğitim Merkezinde verilen ilk yardım eğitimi katılımcılarda uzun süreli bir bilgi değişikliği meydana getirmiştir. Tüm katılımcıların bilgi düzeylerinde artış meydana gelmiştir. Buradan Halk Eğitim Merkezlerinde verilen ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İlk Yardım, Etkililik, Halk Eğitimi
 • Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. 10.05.2019 tarihinde erişildi.
 • Tezcan, S., Aslan, D., Yardım, N., Demiröz, A. S., Coşkun, E., Cengiz, G., . . . Çelebi, M. (2001). Ankara İli Altındağ Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Kaza Sıklığının Saptanması ve Kazaların Bazı Faktörlerle İlişkisinin Belirlenmesi. Ege Tıp Dergisi, 40(3), 165-173.
 • Coşkun, C., Özkan, S., & Maral, I. (2008). Çankırı-Eldivan İlçe Merkezinde 0-14 Yaşlar Arasında Çocuğu Olan Annelerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve İlk Yardım Gerektiren Durumların Sıklığı. Türkiye Çocuk Rast Dergisi, 2(3), 11-18.
 • Zideman, D. A., De Buck, E. D., Singletary, E. M., Cassan, P., Chalkias, A. F., Evans, T. R., & Vandekerckhove, P. G. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Resuscitation, 278-287.
 • Özyürek, P., Bayram, F., Beştepe, G., Ceylantekin, Y., Ciğerci, Y., Çelik, Y., . . . Yılmazer, A. (2013). Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyardım Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. XV(1), 183-198, doi:10.5578/JSS.6806.
 • Erkan, M., & Göz, F. (2006). Öğretmenlerin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 9(4), 63-68.
 • Kızıl, M., Üstünkarlı, N., Yıldız, Ş., Kurtel, K., Şemin, İ., & Abacıoğlu, Y. H. (2018). İlkyardım Bilgilerinin Doğruluğu Ve İlkyardım Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi, 3(1), 15-30.
 • Altındiş, S., Tok, Ş., Aslan, F. G., Pilavcı Adıgül, M., Ekerbiçer, H. Ç., & Altındiş, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 7(3), 125-130.
 • Aytaç, Ş., Gök, M. G., & Özkan, S. (2016). Bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması olan Temel İlk Yardım Eğitiminin İncelenmesi. Gazi Medical Journal, 53-57. doi:doi.org/10.12996/gmj.2016.18
 • Sağlık Bakanlığı. (2015, Temmuz). İlkyardım Yönetmeliği. Erişim tarihi: 10.05.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729.pdf.
 • Geray, C. (2002). Halk Eğitimi. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017). Yetişkin Eğitimi 2016. 14.05.2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24695 adresinden erişildi.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. (2016). Sağlık Alanı İlk Yardım Kurs Programı. Ankara
 • Bulduk, Mehmet. (2017). Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Erzurum
 • Deniz Öztürk, Y. (2018). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ve Niğde Merkez Okullarındaki Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 Ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. NOBEL Akademik Yayıncılık.
 • Polat, S. A., & Turacı, G. (2002). Bir Polis Okulundaki Öğrencilerin İlk Yardım Konusundaki Bilgi ve Tutumları. The Eurasian Journal of Medicine, 27-32.
 • Bildik, F., Kılıçaslan, İ., Doğru, C., Keleş, A., & Demircan, A. (2011). The Need for First Aid Awareness among Candidate Teachers. Tr J Emerg Med, 11(4), 166-170, doi: 10.5505/1304.7361.2011.50490.
 • Çil Eyi, S., Örsal, Ö., & Köşgeroğlu, N. (2016). Pansiyonlu Bir İlköğretim Okulunda İlk Yardım Eğitim Programının ve Eğitim Metotlarının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 8(4), 297-305, doi: 10.5336/nurses.2015-44984.
 • Bakır, B., & Öztürk, C. (2006). İlköğretim Öğrencilerine Verilen İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 312-321.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9287-2839
Yazar: Meral ŞAHİN
Kurum: Giresun Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5602-6379
Yazar: Ramazan ASLAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil565649, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {390 - 396}, doi = {}, title = {Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Meral and ASLAN, Ramazan} }
APA ŞAHİN, M , ASLAN, R . (2019). Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 390-396 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/565649
MLA ŞAHİN, M , ASLAN, R . "Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 390-396 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/565649>
Chicago ŞAHİN, M , ASLAN, R . "Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 390-396
RIS TY - JOUR T1 - Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi AU - Meral ŞAHİN , Ramazan ASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 396 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi %A Meral ŞAHİN , Ramazan ASLAN %T Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Meral , ASLAN, Ramazan . "Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 4 (Aralık 2020): 390-396 .
AMA ŞAHİN M , ASLAN R . Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 390-396.
Vancouver ŞAHİN M , ASLAN R . Bir Halk Eğitim Merkezinde Verilen İlk Yardım Kursunun Etkililiğinin Değerlendirmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 396-390.